Fakta om viktiga näringsämnen för katter och hundar

I över 50 år har vi forskat om katters och hundars näringsbehov för att förstå vilken inverkan näringsämnen har och hur dessa bidrar till en hälsosam livsstil. Därför innehåller alla våra skräddarsydda foder minst 50 olika näringsämnen, som har anpassats till katters och hundars unika behov.
Afghanhund och russian blue-katt i svartvitt

Vår näringsfilosofi för katt- och hundfoder

På Royal Canin vet vi att den främsta uppgiften som ingredienser har i katt- och hundfoder är att tillföra näringsämnen. Därför sätter vi näringsämnena främst när vi tar fram våra foder.

Vårt tillvägagångssätt bygger på att katters och hundars näringsbehov studeras genom forskning och observation. En optimal näringsprofil skapas för både katter och hundar baserat på näringsnormer för arten såväl som unika observationer av ras, ålder, livsstil, känsligheter och hälsostatus. Utifrån detta väljer vi ut högkvalitativa och lättsmälta ingredienser som kombineras för att uppfylla de specifika näringsprofilerna.

Med detta tillvägagångssätt kan vi välja näringsämnen av hög kvalitet från mer hållbara källor med lägre koldioxidavtryck. På så vis kan vi sammansätta recept med minsta möjliga miljömässiga och sociala inverkan, samtidigt som vi ger katter och hundar näring av högsta kvalitet, med flest fördelar och hög säkerhet.

Royal Canins näringsfilosofi har fyra mål som ligger till grund för all vår foderutveckling:

Tillgodose sällskapsdjurets energibehov avseende mängd och form tack vare precisa nivåer av ...

 • Protein
 • Kolhydrater
 • Fett
Illustrerad hund och katt som går mot en grön bakgrund

Tillgodose näringsbehoven för hälsosam fysisk utveckling och underhåll den genom precisa nivåer av ...

 • Aminosyror
 • Mineraler
 • Vitaminer
 • Fettsyror
Illustration av en hunds olika livsstilar

Stödja hälsan på lång sikt genom att ta hänsyn till vanliga besvär, som till exempel effekterna av åldrande, matsmältningsproblem och hudåkommor, samt genom användning av precisa nivåer av ...

 • Antioxidanter
 • Fibrer
 • Prebiotika
 • Essentiella fettsyror
Illustration av en djurägare som går med en hund mot en grön bakgrund

Specifika näringsämnen kan begränsas eller tillsättas i dietfoder-recept  för att hjälpa katter och hundar som har drabbats av särskilda hälsoproblem.

Genom att uppfylla alla dessa kriterier kan vi framställa foder med en precis näringsprofil anpassat för katters och hundars unika behov.

Illustration av en hund och en katt som går samt röda skålar

Förstå näringsämnenas roll

Genom att förstå de främsta fördelarna med vart och ett av dessa näringsämnen kan du fatta välgrundade beslut om ditt sällskapsdjurs kost. På Royal Canin vet vi att det kan vara svårt att veta vilka näringsämnen som är viktiga för ditt sällskapsdjur, och varför. Därför förklarar vi nedan de fem viktigaste näringsämnena, vilka källor de finns i och vilken roll de spelar i nutrition för katt och hund, så att du kan känna dig säker på att du väljer rätt foder till just din katt eller hund.

Katt som står framför en röd skål

Betydelsen av protein i katt- och hundfoder

Protein är ett av de viktigaste makronäringsämnena i katters och hundars kost, tillsammans med kolhydrater och fetter. Katter och hundar behöver mycket protein, eftersom det både är en energikälla och och har nyckelfunktioner i t.ex. hälsosam tillväxt, läkning och under dräktighet. Eftersom protein spelar en så viktig roll kan valpar och kattungar, dräktiga honor och tikar samt katter och hundar med vissa sjukdomar behöva mer protein än friska vuxna sällskapsdjur.

Det spelar ingen roll om proteinet i kosten kommer från en källa eller från flera ingredienser, så länge den totala proteinmängden i kosten ger alla nödvändiga aminosyror i rätt omfattning.

Proteiner är ofta stora, komplexa molekyler, som består av aminosyror. De har avgörande roller i nästan alla delar av kroppen, inklusive:

 1. Bygga upp och bibehålla muskelmassa
 2. Producera enzymer som hjälper de många biokemiska processerna i kroppen
 3. Främja ett starkt immunförsvar, inklusive framställning av blodceller
 4. Främja hälsosam tillväxt och utveckling
Fyra illustrationer som visar fördelarna med proteiner

Proteiner från en ingrediens kan skilja sig från en annan beroende på faktorer som längden på polypeptidkedjan, de enskilda aminosyrorna i kedjan och hur kedjan viks. Några proteinkällor är bland annat:

 1. Kött
 2. Spannmål
 3. Frön
 4. Baljväxter
 5. Grönsaker
Fem illustrationer som visar proteinkällor

Kolhydraternas funktion i foder

Kolhydrater är ett begrepp som omfattar molekyler som består av kol, syre och väte som har vissa kemiska egenskaper gemensamt. Stärkelse och kostfibrer utgör de viktigaste delarna i gruppen kolhydrater när det gäller foder till hund och katt.

Katter och hundar kan klara sig utan kolhydrater i maten eftersom de syntetiserar vissa typer av kolhydrater de behöver från aminosyror. Forskning som har gjorts på senare tid har visat att hundar genomgick genetiska förändringar under domseticeringsprocessen, vilket innebär att de väl kan tillgodogöra sig en kost som innehåller en större andel kolhydrater (stärkelse).*

*Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495(7441):360-4

Om kolhydrater används som energikälla kan de andra makronäringsämnen som innehåller kalorier användas på andra sätt. Protein och fett sparas exempelvis till andra kroppsfunktioner, proteiner kan t.ex användas för tillväxt eller sårläkning om så behövs. Andra fördelar med kolhydrater är bland annat:

 1. Kostfibrer stödjer hälsan och bakteriefloran i magtarmkanalen
 2. Rätt behandlad stärkelse smälts lätt och är en god källa till energi för sällskapsdjur
 3. Kostfibrer ger mättnadskänsla hos sällskapsdjur, vilket är fördelaktigt hos sällskapsdjur som riskerar att bli överviktiga
Tre illustrationer som visar fördelar med kolhydrater

Kolhydrater är framför allt växtbaserade, med undantag för blodsocker, glykogen i musklerna och levern samt mjölklaktos. Följande är några exempel på kolhydratkällor:

 1. Ris
 2. Majs
 3. Vete
 4. Korn
 5. Potatis
 6. Mjölk
 7. Växter med frukt, bär, rötter eller knölar
Sju illustrationer som visar kolhydratkällor

Lipidernas (fetternas) roll i mat till sällskapsdjur

Lipider utgör en familj med organiska ämnen som normalt kallas fetter. Fetter är en viktig energikälla för hundar och katter, som oxiderar fetterna för att extrahera den energi de behöver. Ett gram lipider motsvarar ungefär 8,5-9 kcal metaboliserbar energi, vilket är över två gånger mer än ett gram kolhydrater (stärkelse) eller proteiner ger.

Precis som med proteiner och kolhydrater är fetter i rätt proportioner en viktig energikälla för katter och hundar. En del fettsyror, som kallas ”essentiella”, spelar också en viktig roll för cellen och utgör en grund för vissa hormoner. Andra fördelar med lipider är bland annat:

 1. Förbättrar smakligheten
 2. Hjälper djur att absorbera viktiga vitaminer
 3. Utvecklar metaboliseringsvägar och neurologiska system
 4. Stöder immunfunktioner och den inflammatoriska processen som uppstår vid vävnadsskador eller infektioner
Fyra illustrationer som visar fördelarna med lipider

Lipidkällor i kosten är alla ämnen som är rika på animaliska fetter och vegetabiliska fetter. Några av dessa källor är:

 1. Sojaolja
 2. Majsolja
 3. Gurkörtsolja
 4. Safflorolja
 5. Smör
 6. Talg
 7. Ister
 8. Ägg
 9. Fågelfett
 10. Fiskolja
Tio illustrationer som visar lipidkällor

Betydelsen av mineraler i katt- och hundfoder

De mineraler som finns i stora mängder (kalcium, fosfor, kalium, natrium, magnesium) kallas makromineraler. De som finns i mycket små mängder, så kallade spårämnen, utgör några milligram per kilo (eller delar per miljon). Men de är mycket viktiga för kroppens funktion (t.ex. järn, zink, mangan, koppar, jod och selen).

Ett överskott av mineralsalter har en negativ inverkan på fodrets smältbarhet. Därför är det viktigt att utgå från ett näringsbaserat tillvägagångssätt för att fastställa rätt kost för katter och hundar.

Varje mineral har betydelse för flera olika processer. För enekelhetens skull tittar vi närmare på några av de processer de viktigaste mineralerna påverkar i kroppen:

 1. Benbildning
 2. Energiöverföring
 3. Jonbalans i cellerna
 4. Sensoriska impulser
 5. Syntes av hemoglobin i röda blodkroppar
 6. Stöd för hudens hälsa
 7. Bildande av brosk och hud och syntes av hudpigment
 8. Sköldkörtelns funktion
 9. Antioxiderande funktioner
Nio illustrationer som visar fördelarna med mineraler

Mineraler finns i olika ingredienser, men de kan också ingå som salter.

Ingredienser som är bra mineralkällor är bland annat:

 1. Kött som lamm, fläsk och anka
 2. Avokado
 3. Fisk
 4. Vete, spannmål
 5. Ärtor, linser, soja
Fem illustrationer som visar mineralkällor

Vitaminers roll i katt- och hundfoder

Vitaminer är uppdelade i två familjer: vitaminer som löses upp i fett (fettlösliga vitaminer) och vitaminer som löses upp i vatten (vattenlösliga vitaminer). Vid för stort intag av fettlösliga vitaminer lagras dessa i kroppen och kan bli giftiga.

Varje vitamin ingår i flera olika funktioner. Här är några av vitaminernas viktigaste roller i kroppen: 

 1. Reglering av ämnesomsättning av kalcium och fosfor
 2. Skydd mot celloxidering
 3. Bildande av blodkroppar och koagulering
 4. Syntetisering av hormoner som en del av reproduktionsprocessen
 5. Reglering av tillväxten av celler i överhuden (det yttersta hudlagret) och talgproduktionen.
 6. Neutralisering av fria radikaler (antioxiderande effekt): vitamin C möjliggör regenerering av vitamin E, en kraftfull naturlig antioxidant
Sex illustrationer som visar fördelarna med vitaminer

Vitaminer finns i olika ingredienser och de kan också ingå i ren form. Vitaminer är av naturen ömtåliga ämnen som är känsliga för ljus, värme och oxidering. De måste därför skyddas under tillagningsprocessen.

 1. Kött, njurar och lever
 2. Fiskolja
 3. Ägg
 4. Mejeriprodukter
 5. Spannmål
 6. Grönsaker
 7. Citrusfrukt
 8. Bär
Åtta illustrationer som visar vitaminkällor

Vad avgör hur näringsprofilen bör se ut?

När det gäller att avgöra hur mycket av de olika näringsämnena som ska ingå i ett foder är det viktigt att komma ihåg att överskott av ett visst näringsämne kan vara lika skadligt som underskott. De främsta kriterierna för att säkerställa att helfodret är komplett och balanserat är därför att alla näringsämnen måste finnas i rätt förhållande till varandra och att det är lättsmält.

Näringsprofilen och det exakta förhållandet mellan näringsämnen kan skilja sig åt och  vara unikt för kattens eller hundens ras, ålder, livsstil, känsligheter eller hälsoproblem. Rådfråga veterinär om du känner dig osäker på vilka näringsämnen din katt eller hund behöver för att främja dess hälsa och välmående. Personalen kan gå igenom din katts eller hunds foderhistorik och utföra eventuella fysiska undersökningar som behövs för att fastställa den bästa näringsprofilen för just din katt eller hund.

Urval av tre foderbitar från Royal Canin

Skräddarsydd näring för unika behov

På Royal Canin använder vi vår vetenskapliga kunskap om näring för att främja sällskapsdjurens hälsa och välmående. Kattens och hundens behov står i fokus under varje steg av innovationsprocessen så att vi utvecklar precis, skräddarsydd individanpassad nutrition för dem. Läs om hur vi anpassar våra foder efter raser, faser i livet, livsstilar och andra behov.

Utforska skräddarsydd näring
Illustration av Royal Canin foderbit

Royal Canins näringsfilosofi

Royal Canin har legat i täten inom vetenskapsbaserad nutrition i över 50 år. Från allra första början har vår näringsfilosofi baserats på vetenskapliga fakta och forskning utförd av experter inom nutrition, veterinärer och forskare från hela världen.

Vår näringsfilosofi