Foder anpassat efter kattens och hundens unika näringsbehov

Med över 50 års erfarenhet och vetenskaplig kunskap arbetar vi för att främja hundars och katters hälsa och välmående. Royal Canin grundades av en veterinär 1968 och har sedan dess varit en expert inom hälsosam näring för katter och hundar. Kattens och hundens behov står i fokus under varje steg av innovationsprocessen så att vi kan utveckla precisa, skräddarsydda näringslösningar för dem.

Förstå ditt sällskapsdjurs näringsbehov

På Royal Canin vet vi att perserkatter använder tungans nedre del för att plocka upp torrfoder, och att en yorkshireterrier kan vara kräsen med maten. Dalmatiner bryter inte ner puriner i kosten på samma sätt som andra hundar och maine coon-kattens tyngre vikt kan innebära att deras leder behöver stöd. Genom att förstå de olika rasernas hälsa och beteende kan vi skräddarsy olika foder så att varje individuell katt och hund får det stöd den behöver.

Hitta rätt foder

Ett foder kan vara säkert och näringsrikt och ändå inte vara det bästa valet för din katt eller hund. Rätt foder tillgodoser de enskilda arternas och rasernas specifika behov. Fodret ska ta hänsyn till katters och hundars känsligheter, upprätthålla en god hälsa, uppfylla kostpreferenser och fortsätta vara välsmakande när deras behov förändras.

Vetenskapen bakom skräddarsydd näring

På Royal Canin utvecklar vi ett foder först när vi har identifierat ett behov. Behovet omvandlar vi sedan till en precis näringsprofil som är anpassad till katters och hundars behov beroende på storlek, ras, ålder, livsstil och känsligheter. Förutom precisa mängder av enskilda näringsämnen tar vi också hänsyn till olika smakupplevelser när vi utveckar nya katt- och hundfoder. Exempelvis foderbitarnas form, storlek och konsistens. Vi anpassar även foderbitarnas form och storlek för att passa katters eller hundars käkar. Läs mer om Royal Canins foder för specifika behov nedan.

Näring anpassad till din katts eller hunds ras

Renrasiga katter och hundar har unika egenskaper. Därför har vi studerat dem och utvecklat skräddarsydd kost för att stödja deras specifika hälsobehov.

Att skräddarsy näring för renrasiga katter och hundar handlar inte bara om att hitta den optimala näringsbalansen. Våra tekniska experter har samarbetat med erfarna katt- och hundexperter för att ta fram foderbitar med särskilda former och konsistenser som är anpassade efter olika rasers fysiologi. Här är några exempel på dessa anpassningar:

Hund

Labrador retriever-foder

Labrador retriever har en tendens att äta snabbt och inte tugga maten ordentligt. En särskild form på foderbitarna hjälper hunden att äta saktare. Anpassat kaloriinnehåll bidrar till att bibehålla hundens idealvikt, och EPA och DHA hjälper till att stödja ben och leder.
Katt

Persian-foder

Perserkatter har bred skalle och kort bred nos som kan innebära svårigheter att greppa mat. Fodrets mandelform ger optimal kontaktyta för att plocka upp och tugga foderbitarna. Fodret är även berikat med omega 3- och omega 6-fettsyror för att främja perserns unika päls, samt en specifik fiberblandning som stimulerar tarmpassage och hjälper till att motverka hårbollar.

Näring anpassad till din hunds storlek

Till skillnad från många andra arter kan hundar ha vitt skilda storlekar, från en småvuxen chihuahua, till en jättestor grand danois. Men även de minsta storleksskillnaderna kan kräva att hundens näringsintag anpassas. 

Längden och omfattningen av tillväxten, käkarnas storlek, energibehov och fysisk aktivitet, matsmältningskanalens storlek, benägenhet att få vissa sjukdomar och förväntad genomsnittlig livslängd kan alla påverkas av hundens storlek. Det är därför viktigt att alla dessa faktorer tas med i beräkningen när man väljer foder.

Royal Canins Size Health Nutrition-sortiment har anpassats särskilt för hundar av alla storlekar så att det exempelvis ska passa deras olika käkstorlekar, energibehov, tillväxthastighet, förväntade livslängd och beteende:

X-Small Adult

Vårt foder X-Small Adult innehåller en anpassad balans mellan kostfibrer och lättsmält protein som underlättar tarmpassagen. Småvuxna hundar kan ha en tendens till hård avföring. Den unika smakligheten är utformad för att stimulera kräsna hundar.

Giant Adult

Giant Adult-fodret  är utvecklat med mycket lättsmälta proteiner, näringsämnen för att stödja led- och benhälsan och ett koncentrerat energiinnehåll som tillgodoser det höga energibehovet utan att överbelasta magen.

Näring anpassad till ditt sällskapsdjurs ålder

Ditt sällskapsdjur går igenom många förändringar under livet. Åldern är en viktig faktor för att avgöra katters och hundars näringsbehov. Oavsett ras är valpens eller kattungens behov av energi, protein, mineraler och vitaminer mycket större än den vuxna individens behov. Deras matsmältningsfunktioner skiljer sig även från de vuxnas, eftersom deras matsmältningskapacitet ännu inte har mognat.

När katter och hundar blir vuxna och så småningom äldre är korrekt näring nyckeln till god hälsa. Energiintaget bör anpassas till sällskapsdjurets aktivitetsnivå, som ofta påverkas av åldersrelaterade hälsofrågor. Ett sällskapsdjur med artros rör sig till exempel mindre och gör därför av med mindre energi.

Följande är några exempel på hur vi har utvecklat unika foder för att stödja specifika livsstadier:

Katt

Foder för kattungar

Våra kattungefoder innehåller mycket lättsmälta proteiner och prebiotika för att stödja deras matsmältningssystem och bidra till hälsosam tillväxt samt antioxidanter som stödjer immunförsvaret.
Hund

Foder för äldre hundar

Vårt Senior-torrfoder är mycket välsmakande, lätt att blöta upp och innehåller en blandning av kostfibrer som främjar matsmältningsfunktionen. En anpassad fosfornivå stöder njurhälsan hos äldre hundar.

Näring anpassad till ditt sällskapsdjurs livsstil

Sällskapsdjurs livsstilar kan skilja sig åt. En del katter är alltid inomhus, medan andra gillar att vara ute och utforska. En del hundar är mycket aktiva, medan andra bor i stadsmiljö. Men hur påverkar dessa skillnader i beteende deras näringsbehov? Olika livsstilar kräver olika mängd energi och genom att ta hänsyn till sällskapsdjurets energibehov när man väljer foder kan man undvika olika hälsoproblem.

När det gäller innekatter kan till exempel för lite motion leda till långsammare tarmpassage och hårdare avföring. Hundar som bor i stadsmiljöer behöver ofta hantera fler förändringar och får ofta mängder av intryck;  dofter, ljud , främmande människor och trafik, som kan vara utmanande. Det kan vara svårare att erbjuda dem tillräckligt med fysisk aktivitet och ofta har de mindre utrymme inomhus än hundar som bor i mer lantliga områden.

Royal Canins produkter har utvecklats för att komplettera hundars och katters livsstil samt hjälpa till att främja deras hälsa på lång sikt, till exempel:

Kucing

Indoor Cat-foder

Vårt foder utvecklat för innekatter innehåller särskilda kostfibrer som hjälper till att stimulera eliminering av hår som katten slickar i sig, det har ett anpassat kaloriinnehåll för lägre aktivitetsnivåer och lättsmälta proteiner för att minska mängden av och lukten på avföringen.
Hunt

Relax Care Canine Care

Ett balanserat helfoder med specifika näringsämnen, särskilt en aktiv proteinmolekyl som vid vetenskapliga studier visat sig underlätta anpassning vid förändringar. Det kan hjälpa din hund att snabbare anpassa sig till förändringar i livet och intensiva miljöer.

Näring anpassad till ditt sällskapsdjurs känsligheter

En katts eller hunds kost bör främja deras hälsa och välmående. Specifika näringsämnen kan ingå i sällskapsdjurets kost för att gynna dess matsmältning, urinvägsfunktioner, hud- och pälshälsa och mycket mer.

Följande är några av de sätt som Royal Canin har utvecklat foder anpassade för att stödja sällskapsdjurs hälsa och välmående:

Hund

Dermacomfort-foder

Dermacomfort-fodret är berikat med omega 3- och omega 6-fettsyrorna: EPA, DHA, GLA  för att hålla pälsen frisk och undvika hudirritation.
Katt

Oral Care-foder för katt

Storleken, konsistensen och formen på foderbiten i vårt Oral Care-torrfoder uppmuntrar katten till att tugga, vilket bidrar till att tänderna rengörs. Det här fodret är berikat med näringsämnen som har valts ut särskilt för att främja friska tänder.

Ditt sällskapsdjurs behov förändras

När din katt eller hund växer och åldras finns det många olika faktorer som kan påverka dess näringsbehov. Genom att ta hänsyn till dessa förändrade behov kan du göra stor skillnad för djurets hälsa på lång sikt. Därför är det är så viktigt att göra regelbundna besök hos veterinären.

En näringsmässig bedömning bör utföras av djurvårdspersonal innan du gör några ändringar i kattens eller hundens kost. Syftet med denna bedömning är att granska kattens eller hundens livsstil, utfodringshistorik, känsligheter och allt annat som kan påverka dess näringsbehov. Därefter kan du tillsammans med personalen på din veterinärklinik fatta kostrelaterade beslut för din hund eller katt baserat på vetenskapliga fakta, med hänsyn till individens unika behov.

Ilustrasi kibble Royal Canin

Royal Canins näringsfilosofi

Vår näringsfilosofi har alltid baserats på vetenskapliga fakta och ständigt fått stöd från forskning som görs av näringsexperter, veterinärer och forskare från hela världen. Läs mer om vår näringsfilosofi, hur vi sätter katters och hundars behov främst och hur vi ser till att våra produkter är näringsmässigt precisa genom noggranna och fortlöpande observationer samt innovation.
Kucing Ginger dan Labrador Retriever cokelat

Fakta om näringsämnen

Genom att förstå näringsämnen och vilka fördelar de har kan du fatta välgrundade beslut när det gäller val av katt- och hundfoder. Royal Canin har ägnat enormt mycket tid åt att undersöka näringsbehovet hos katter och hundar. Därför innehåller alla våra skräddarsydda foder minst 50 individuella näringsämnen, som har anpassats till katters och hundars unika behov. Läs mer om enskilda näringsämnen och deras betydelse för katter och hundar.