En kattunge av rasen brittiskt korthår i svartvitt mot en vit bakgrund

Förstå kattungens beteende

Kattungar kan inte prata, men de kommunicerar med dig på flera sätt. Att läsa av kattungens kroppsspråk och lyssna på de ljud den gör kan berätta mycket om vad den behöver av dig.

Kattungens kroppsspråk

Kattungen använder sitt kroppsspråk för att kommunicera med sin omgivning. Om du lär dig att tolka kattungens beteende kan du bättre förstå vad den behöver, oavsett om det är utrymme, lek eller mat.

Maine coon-kattungar som hoppar i ett vardagsrum

Lugn

En lugn hållning är kattungens neutrala tillstånd som utgör grunden till allt annat kroppsspråk. Det är viktigt att veta hur din kattunge beter sig när den är i balans, så att du kan känna igen även små förändringar.

1. Hållning

Kattungen står upp med upplyft huvud.

2. Svans

Om kattungen känner sig lugn kan den hålla svansen rakt upp i luften med en något böjd svanstipp.

3. Öron

Kattungens öron kan vara framåt- och uppåtriktade när kattungen är lugn.

4. Ögon

En lugn kattunge har runda och neutrala ögon.

5. Ljud

Lyssna efter om kattungen spinner. Det kan vara ett tecken på att den känner sig nöjd.

Intresserad

Om kattungen är intresserad av något visar den det med sitt kroppsspråk. Om kattungen visar intresse för leksaker är det en bra idé att leka med den. Då får den både mental och fysisk stimulans, och det är ett utmärkt tillfälle att stärka er relation.

1. Hållning

En intresserad kattunge har en rak hållning. Den kan röra sig i riktning mot det som har fångat dess uppmärksamhet.

2. Svans

En intresserad kattunge håller svansen rakt upp i luften eller i en något sänkt vinkel.

3. Öron

Om kattungen visar intresse för något kan öronen vara riktade framåt och uppåt.

4. Ögon

Kattungen tittar uppmärksamt på det som har fångat dess intresse och ögonen är runda.

Rofylld

Rofyllt beteende hos kattungen är ett bra tecken på att den känner sig bekväm, tillfreds eller säker i en viss situation

1. Hållning

Om kattungen är helt avslappnad och trygg tillsammans med dig kan den ligga ner eller till och med rulla över på rygg och visa magen. Detta tolkas ofta felaktigt som en inbjudan att klappa den, men det är egentligen ett tecken på tillit och trygghet som inte bör störas av en klapp på magen.

2. Öron

Om kattungen är avslappnad kan öronen vara lätt riktade åt sidorna.

3. Ljud

När kattungen är avslappnad visar den ofta detta genom att spinna.

4. Ögon

En avslappnad kattunge kan kisa med ögonen eller blinka långsamt.

5. Svans

Om kattungen är avslappnad kan svansen vara utsträckt bakåt.

Orolig

Det är viktigt att känna igen tecken på oro eller obehag hos din kattunge. Om den verkar orolig ska du försöka ta bort det som orsakar oron och ge kattungen utrymme. Se till att kattungen alltid själv kan förflytta sig från en situation och nå högre utrymmen där den kan lugna ner sig.

1. Svans

Oroliga kattungar håller ofta svansen tätt runt kroppen.

2. Hållning

Kattungar som är ängsliga eller oroliga kryper ofta ihop och spänner musklerna.

3. Öron

En orolig kattunge får platta öron som kan hållas vända åt sidan.

4. Ögon

Om kattungen är orolig kan den ha vidöppna ögon med utvidgade pupiller och tittar inte direkt på det som har orsakat oron.

Rädd

Det finns flera tecken i kroppsspråket som kattungen kan uppvisa om den är rädd. En hållning som visar att en katt är rädd är en välvd rygg och borstig svans. Syftet med detta beteende är ofta att göra sig så stora eller så imponerande som möjligt för att avskräcka potentiella fiender. Liksom med oroliga katter är det viktigt att ta bort det som har skrämt kattungen så att den kan lugna ner sig.

1. Svans

Kattungens svans kan vara indragen och svänga om kattungen är rädd, eller hållas upprätt och vara borstig om kattungen är riktigt rädd.

2. Hållning

En rädd kattunge kan kröka ryggen i ett försök att verka större. Det åtföljs ofta av att pälshåren reser sig.

3. Öron

Om öronen ligger platt mot huvudet kan det vara ett tecken på att kattungen är rädd.

4. Ljud

En rädd kattunge kan morra eller väsa för att avvisa potentiella angripare.

5. Ögon

Om kattungen är rädd kan ögonen vara smala och fokuserade på det som har skrämt den, eller pupillerna kan vara utvidgade.

Vägleda beteenden

En kattunges beteende påverkas starkt av andra. Under de första veckorna och månaderna kommer kattungen att ha lärt sig många beteenden från sina kullsyskon och mamman. När kattungen kommer hem till dig behöver du förstärka de positiva beteenden kattungen uppvisar och begränsa eventuella negativa beteenden.

Maine coon-kattunge som går längs soffryggen

Vad orsakar oönskat beteende hos kattungar?

Katter är vanedjur och uppskattar fasta rutiner. Beteenden som att klösa på möbler, bitas eller vägra använda kattlådan kan ofta vara tecken på att kattungen är orolig eller att något inte är bra. Förutom fortsatt positiv förstärkning av önskat beteende bör du söka orsaken om du upplever att oönskat beteende ökar. Åtgärda det som skapar oro eller stress hos kattungen.

Kattungens pälsvårdsvanor

Katter är kända för att vara renliga och det gäller även för kattungar. När katten tvättar sig handlar det dock inte bara om att ta bort löst hår och smuts. Det har även en känslomässig funktion.

Bengal-kattunge går inomhus

Utvecklingen av kattens beteende

Tamkatten är en av de senast utvecklade kattarterna. Till skillnad från vissa andra domesticerade arter, som hundar eller nötkreatur, har katter behållit en hög grad av självständighet i sitt förhållande till människor. Förhållandet mellan katter och deras ägare bygger därför mest på ömsesidiga fördelar.

Trots domesticering och urval för att få fram unika egenskaper hos olika raser har de flesta av våra kattvänner behållit vissa drag, både till utseende och beteende, från sina vilda förfäder. På många sätt är de fortfarande nästan identiska med den afrikanska vildkatten, och även med andra stora och små vildkatter.

Förklaring av kattungars beteende

Även om kattungens beteende verkar ovanligt finns det ofta en förklaring till det. Läs om några av förklaringarna till kattungens beteende nedan.

De första månaderna kan det hända att kattungen klöser för att få bort det yttre lagret på klorna så att de kan växa. Att klösa är även ett naturligt sätt för kattungen att markera sitt revir. Om du vill förhindra att katten klöser på möblerna bör du investera i lämpliga alternativ, som en klöspelare eller en klösmatta. Eftersom katter klöser för att markera sitt revir är det viktigt att placera klöspelare eller klösdynor på platser där katten ofta klöser.

Ett vanligt misstag som många djurägare gör är att de låter kattungen leka med händerna. Genom att göra det kan man omedvetet förstärka tanken om att kattungen får nafsa, bita eller riva på handen. Det bästa sättet att hindra detta beteende är att erbjuda kattungen alternativa leksaker när ni leker.

En annan orsak till att katter bits kan vara att deras rutin har blivit störd. Saker som att ändra kattens sov- eller matställe, introducera nytillskott i familjen eller flytta kan alla bidra till att kattungen blir orolig. Om man inte är försiktig kan dessa förändringar leda till att katten bits.

Det kan finnas flera anledningar till att kattungen inte använder kattlådan. Till att börja med bör du fundera över om kattlådan står på en lämplig plats som är tillräckligt långt bort från matskålarna, samtidigt som den är både lättillgänglig och avskild så att inte katten störs. Om kattungen delar kattlåda med en annan katt kan det leda till stress eller att katten blir skrämd, vilket gör att kattungen inte använder kattlådan. Vi rekommenderar att du har minst en kattlåda per katt i hemmet, samt en extra.

Precis som när det gäller att bita kan kattungen undvika kattlådan på grund av oro eller att dess rutiner störs. Fundera över om kattungens rutiner eller sociala situation har förändrats nyligen.

Om du har uteslutit alla dessa möjliga orsaker kan det vara ett tecken på sjukdom. Om du någonsin är osäker på kattungens hälsa eller beteende är det viktigt att rådfråga veterinär.

Kattungens läten kan ha flera olika betydelser, beroende på sammanhang, ton eller längd. Ett jamande kan tyda på att kattungen är hungrig, att den vill leka eller att den helt enkelt hälsar. Om du kan förstå kattungens ljud och kroppsspråk har du en bra grund för en bra och beständig relation. Läs mer om att känna igen kattungens sociala signaler ovan.

Kattunge av rasen brittiskt korthår tvättar sig själv i svartvitt

Kattungens pälsvård

Lär dig hur du kan hjälpa till med kattungens pälsvårds- och hygienbehov, med allt från att borsta pälsen och bada katten, till att ta hand om klor och tänder.

Så här sköter du kattungens päls

Kattungens hälsa

Genom att vara uppmärksam på kattungens beteende och upptäcka eventuella avvikelser kan du få goda antydningar om förändringar i kattens hälsa. Läs mer om att se till att kattungen är frisk och när ett veterinärbesök kan behövas.

Kattungens hälsa
Kattungar av rasen norsk skogkatt som sitter tillsammans i svartvitt