Sacred Birman kitten and mother sitting together

Kattungens utveckling från födsel till vuxen ålder

Genom att förstå den otroliga förändring kattungen genomgår när den mognar och blir vuxen kan du säkerställa att den får rätt näringsmässig balans under varje utvecklingsfas

Födsel

Kattungar ska börja dia direkt efter födseln. Mamman överför viktiga näringsämnen till ungarna under de första timmarna och dagarna, som främjar en hälsosam utveckling.

Födsel

Näring

När kattungarna har fötts bör de naturligt krypa mot sin mamma och börja dia. Då får de i sig råmjölk, den första mjölken från katthonan som är rik på antikroppar och förstärker immunförsvaret.

Mother cat with baby kittens

Födsel

Hälsa

Vid födseln finns det främst två risker för nyfödda kattungar de kan drabbas av syrebrist under olika lång tid till följd av moderkaksavlossning och de kommer i direktkontakt med omgivande bakterier och virus när de lämnar livmodern. Uppfödaren måste vidta noggranna hygienåtgärder, se till att bolådan är förberedd på lämpligt sätt och övervaka kattungarnas födsel för att begränsa riskerna för de nyföddas hälsa.

Födsel

Beteende

Kattungar kan inte använda sina öron eller ögon vid födseln, kattungen kan redan nu navigera i omgivningen med hjälp av lukt- och känselsinnet. Den kan hålla sig varm genom att kura ihop sig intill sin mamma och få näring genom att dia.

Newborn kittens lying down together

Födsel

Utveckling

Kattungar bör väga cirka 2–3 % av mammans vikt när de föds. Under de första dagarna ökar vikten varje dag med cirka 10 % av födelsevikten. Hanar är ofta tyngre och växer fortare. Kattungar föds blinda och döva. De hittar sin mamma för att få skydd och näring.

Födsel

Miljö

Nyfödda kattungar ska vara hos sin mamma hela tiden så att de hålls varma, rena och mätta. Kattungelådan ska ha en temperatur runt 22 °C för att minska risken för nedkylning och den ska helst ha en luftfuktighet på 65–70 %.

Mother cat and young kittens sitting together

Nyfödd

Nyfödda kattungar håller sig nära tryggheten och värmen hos sin mamma och sina syskon. De ägnar sin tid åt att sova och äta.

0–3 veckor

Hälsa

Under kattungarnas första tid i livet kan man låta en veterinär undersöka dem. Veterinären kan kontrollera om de har medfödda skador eller problem som behöver åtgärdas. Om kattungen separeras från sin mamma och sina syskon under tiden som nyfödd kan det leda till dålig fysisk och psykisk utveckling och problem med aggression. Avmaskning ska göras i enlighet med veterinärs rekommendation.

Newborn kittens being held in breeders hands

0–3 veckor

Näring

I det här stadiet fortsätter kattungen att vara helt beroende av modersmjölken för att stärka immunförsvaret och få de viktiga proteiner den behöver för sin utveckling. Under de första fyra veckorna kan kattungen börja dricka vatten, så en grund skål bör finnas nära till hands.

0–3 veckor

Beteende

Under det här stadiet sover kattungar under stora delar av dagen, nämligen ungefär 90 % av tiden de allra första veckorna. Deras rörelser är begränsade till att kravla mot mamman för att få värme och mjölk. Man kan höra spinnande och andra ljud.

Newborn kittens lying together on a blanket

0–3 veckor

Utveckling

Vid cirka fem dagars ålder börjar kattungen öppna ögonen. Navelsträngen lossnar ungefär en vecka efter födseln. Vid den här tiden börjar kattungarna även öka i vikt med 10 till 30 g per dag.

British shorthair kittens sitting together

0–3 veckor

Miljö

En ren, lugn och varm miljö är viktig under de första veckorna. Om det finns för mycket ljud och distraktioner kan sömn- och utfodringsmönster störas. Det är livsviktigt att kattungens kroppstemperatur hålls över 34 °C. Om en kattunges temperatur faller under 34 °C kan den inte längre smälta mjölk på ett effektivt sätt, och om temperaturen faller under 32 °C förlorar kattungen direflexen och kan inte äta normalt.

Avvänjning

Kattungens fysiska utveckling går snabbare och avvänjningsprocessen påbörjas. Det här är ett viktigt stadium för att lära av sin mamma och sina syskon.

4–8 veckor

Näring

När kattungens mjölktänder utvecklas börjar avvänjningsprocessen. Efter en tid börjar kattungen visa intresse för sin mammas fasta foder och kan påbörja övergången från en ren mjölkdiet. På grund av kattungens outvecklade matsmältningssystem är det viktigt att den får ett lättsmält foder som tillgodoser de specifika näringsbehoven under detta stadium.

Young kitten eating out of a stainless steel feeding bowl

4–8 veckor

Hälsa

Under det här stadiet inträffar "immunitetssvackan". Vid den här tiden, när antikroppsnivån från modern inte längre ger kattungen ett tillräckligt skydd, men är för hög för att garantera att en vaccination är verksam, är kattungen mer mottaglig för sjukdom. Sömn hjälper till att stärka kattungens immunförsvar, så det är mycket viktigt att den har en varm, bekväm och tyst sovplats.

4–8 veckor

Beteende

Allteftersom detta stadium fortskrider börjar kattungarna interagera mer med sina syskon och de börjar putsa varandras päls. De börjar leka aktivt, springa, anfalla och smyga på varandra. Under den här perioden utvecklas synen helt.

Two kittens sleeping together in a cat bed

4–8 veckor

Utveckling

Vid fjärde veckan har luktsinnet uppnått full mognad och hörseln är välutvecklad. Vid sjätte och sjunde veckan börjar kattungen utveckla samma sömnmönster och motoriska förmågor som vuxna katter. Den utvecklar viktiga sociala färdigheter genom samverkan med sina kullsyskon, och inlärningen sker genom att observera moderns beteende.

4–8 veckor

Miljö

Allteftersom kattungarna blir mer rörliga och äventyrliga är det viktigt att se till att miljön är säker för dem. Detta är också en betydelsefull inlärningsfas, så det är mycket viktigt att kattungarna har tillgång till leksaker och annan stimulans. Regelbunden hantering och samspel med olika människor hjälper dem att få bättre självförtroende som vuxna.

British shorthair kittens lying together indoors

Intensiv tillväxt

Kattungen börjar förstå sin plats i världen och utvecklar beteenden som den kommer att behålla hela livet.

2–4 månader

Hälsa

Från cirka åtta veckor har kattungen rätt ålder för att påbörja grundvaccinationerna. En andra injektion måste sedan ges. Det är viktigt för att se till att varje kattunge har rätt skydd för vuxenlivet. Kontakta veterinären för att få ett korrekt vaccinationsprogram. 

Kitten standing on an examination table being given a vaccination by a vet

2–4 månader

Näring

Kattungen kan ännu inte smälta vissa näringsämnen, så det är viktigt att den får ett foder som är anpassat till utvecklingsstadiet. Det säkerställer att den får de näringsämnen och den energi den behöver under den här viktiga utvecklingsfasen.

2–4 månader

Beteende

Det här är det stadium då kattungens beteende påverkas mest av andra, både av syskonen i kullen, andra husdjur och människor. Den börjar också förstå sin position i familjen och kan börja utveckla dominanta och undergivna beteenden, beroende på erfarenheter och träning.

Three kittens on a white rug

2–4 månader

Utveckling

Detta är ett betydelsefullt stadium för utvecklingen av relationer till människor, så det är viktigt att vara konsekvent och ge stöd och kärlek. Effektiv socialisering under den här fasen är viktig för att få en skötsam och glad katt.

 

2–4 månader

Miljö

En kattunge kan flyttas från katthonan till sitt nya hem från 12 veckors ålder. När du tar med kattungen hem är det viktigt att den nya miljön är väl förberedd. Elledningar och eluttag ska vara skyddade, fönster, balkonger och trappor säkrade och alla vassa eller små föremål undanstoppade.

Two kittens sitting in a cardboard box

Förlängd tillväxtperiod

Vuxenlivet närmar sig, och kattungen når gradvis full fysisk mognad.

4+ månader

Hälsa

Under den här perioden börjar katterna doftmarkera genom att urinmarkera och gnida körtlarna på sina kinder mot föremål, andra djur och människor. Det signalerar att puberteten börjar. Du bör nu tala med en veterinär om kastrering.

4+ månader

Näring

Näringsbehov är beroende av kattens storlek och faktorer som påverkar ämnesomsättningen, till exempel om den får vara utomhus och om den har kastrerats.

Ginger kitten sitting indoors eating from a food bowl

4+ månader

Beteende

När katten börjar närma sig fysisk mognad blir den mer intresserad av att utforska dominansförhållandena inom hushållet. Det innebär bland annat att den utmanar rangordningen mellan människorna och övriga husdjur i familjen. Det är viktigt att du som ägare fortsätter med samma rutiner och beteenden som har grundlagts under livets första månader för att skapa kontinuitet och hantera stress.

Bengal kitten standing indoors on a wooden floor

4+ månader

Utveckling

I det här stadiet börjar kattungen utveckla 30 vuxentänder. Om den inte har kastrerats uppnår kattungen sexuell mognad vid cirka sex månaders ålder och sexuella cykler och parningsbeteenden påbörjas. Vid åtta månaders ålder har kattungen uppnått 80 procent av sin vuxenvikt. Beroende på rasen uppnår den vuxen ålder mellan 12 och 15 månader.

4+ månader

Miljö

Om kattungen har fått alla sina vaccinationer kan du börja introducera den för världen utanför när den är ungefär sex månader gammal. Det görs bäst steg för steg. Det är bäst att stanna hos kattungen när den är utomhus tills den känner sig trygg i omgivningen. När den väl gör det kommer den att våga ge sig iväg längre bort. Hankatter har normalt ett större vistelseområde än honkatter, som håller sig närmare hemmet. I det här skedet är det viktigt med disciplin och konsekvens från dig som ägare.

Bengal kitten climbing a tree

Att bli vuxen

När kattungen når sin vuxenvikt har den multiplicerat sin födelsevikt med 40–50 gånger.

12–18 månader

Att bli vuxen

Kattungar blir vuxna vid cirka 12 månaders ålder, men större kattraser uppnår inte vuxen ålder förrän vid 15 månader. När kattungen växer upp till en vuxen katt är det dags att gradvis byta till ett foder som tillgodoser dess näringsbehov utifrån ras och livsstil.

Siamese kitten sat next to a feeding bowl indoors

Skräddarsydd näring för kattungar

Royal Canins kattungefoder främjar tillväxt och utveckling genom att tillhandahålla alla viktiga näringsämnen i rätt proportioner för kattungens hälsa under det första levnadsåret.

Se sortimentet
KGSCB1

Hitta rätt foder för din katt

Våra foder för vuxna katter ger näring som är skräddarsydd för din katts hälsobehov oavsett storlek, ras, ålder och livsstil.

Se sortimentet
KGSCB2