På vilket sätt skiljer sig kattungars immunförsvar från vuxna katters?

0001-01-01

På vilket sätt skiljer sig kattungars immunförsvar från vuxna katters?

Kattungar har ett försvarssystem som ska hjälpa till att skydda dem medan de växer. Detta system kallas immunförsvar och dess uppgift är att utvärdera hot och bekämpa patogener.

Content Block With Text And Image 2

Immunssystemet är lyckligtvis väl genomtänkt. Det är ett nätverk av olika organ, vita blodkroppar och proteiner (antikroppar m.m) osv. som ger ett skydd mot infektioner av t.ex bakterier,  virus och parasiter. 
Vuxna katters immunförsvar är mycket starkare än kattungarnas, och därför har kattungar ibland behov av särskilt stöd. Anledningen är att din kattunge inledningsvis får sin immunitet från kattmammans råmjölk (den första modersmjölken), som syftar till att överföra en del av moderns immunskydd till kullen direkt efter födseln. Detta förklarar varför det är så viktigt att kattungar börjar dia direkt efter födseln.

Varför behöver vi hjälpa till under den tid kattungens immunförsvar utvecklas?

För att det skydd som kattungen får av modern inte varar för alltid. Det är som en tillfällig sköld som ger en bra start i livet, men skyddet avtar gradvis efter cirka 5–6 veckor. Kattungens första vaccin bidrar till att skydda den mot farliga sjukdomar, exempelvis kattpest och kattsnuva. Kattungens immunförsvar responderar dock inte så bra på vaccin förrän kattungen är cirka två månader gammal. Detta innebär att det uppstår en sårbar period, en så kallad immunitetssvacka, under den tid då kattungen har förlorat det mesta av skyddet från sin mor men ännu inte är skyddad av vaccin och egna antikroppar.   

Under den här tidsperioden, som är olika lång för olika kattungar, är det viktigt att kattungen t.ex vistas på en hygienisk plats och att den får det foder den behöver för att växa sig starkare och hälsosammare. 

Content Block With Text And Image 3

Vilken typ av foder kan vara till hjälp? 

Kvalitetsfoder kan bidra till att stödja kattungens immunförsvar, vilket kan underlätta hanteringen av ”immunitetssvackan”. Anpassad nutrition, speciellt utvecklat med viktiga näringsämnen som antioxidanter och prebiotika (mat för de goda tarmbakterierna), kan hjälpa din kattunge genom att bidra till dess naturliga försvar. 

Tillbaka till början