Urinary S/O

Urinary S/O

Våtfoder till katter

Diætetisk/Dietiskt fuldfoder/helfoder til voksne/vuxna katte/katter.

Tillgängliga storlekar

1 x 85g

12 x 85g

TILLGÄNGLIGHET

Denna produkt är ett veterinärfoder. Fråga din veterinär om detta är rätt produkt för ditt djur,.

IDIOPATISK CYSTIT

Våtfoder innehåller en hög andel vatten, URINARY S/O FELINE ger därför en mer utspädd urin. Hos katt är upp till 64 % av alla sjukdomar i nedre urinvägarna idiopatisk cystit, där våtfoder rekommenderas vid återfall.

Upplösning av struvitstenar

URINARY S/O FELINE löser effektivt upp struvitkristaller/-stenar.

Lågt RSS-värde

Omättad urin förebygger att struvit- och kalciumoxalatkristaller bildas och byggs på i urinblåsan.

Utspädning av urinen

Utspädning av urinen minskar koncentrationen av struvit och kalciumoxalat i urinen. Den större urinvolymen bidrar också till att säkerställa att urinblåsan töms oftare.

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® URINARY S/O godbitar i sås är ett dietiskt helfoder för katter. Fodret är utvecklat för upplösning av struvitsten och minskad risk för återfall i struvitsten. Främjar produktion av undermättad eller metastabiliserad urin med avseende på struvit och har urinförsurande egenskaper. REKOMMENDATION: veterinär bör rådfrågas före användning och före en förlängning av användningstiden. Använd URINARY S/O: 5 till 12 veckor för upplösning av struvitsten och inledningsvis i upp till 6 månader för minskad risk för återfall i struvitsten.

Produktinformation som medföljer bilden

Gynnar djurets hälsa och välbefinnande

Skapar värde för hela ekosystemet

Strävar mot att bli certifierade som koldioxidneutrala 2025

HAR DU NÅGRA FRÅGOR OM DENNA PRODUKT?

Vårt team av näringsrådgivare hjälper dig gärna och svarar på alla dina frågor från måndag till torsdag från 9.00 till 16.00 och fredag från 09:00 till 15.30 på 031-742 42 40 knappval 3. Du kan också kontakta oss via e-post via detta formulär.
Bild av återvinningsbar bildförpackning