Portionsstorlekar och dietfoder för katt 

Många kattägare tror att deras katt behöver mer mat än den egentligen gör. Många katter får därför för mycket att äta. Det kan leda till viktökning och andra hälsoproblem.

Brittiskt korthår vuxen i svartvitt äter från röd skål
Grå katt springer i trädgård utomhus

Vad är rätt dagsgiva för min katt?

En hälsosam vikt är resultatet av rätt balans mellan energin som din katt får genom maten och energin den förbrukar.

Följ i första hand foderguiden på förpackningen till det kattfoder du har valt. Det finns också ett antal andra faktorer som är viktiga att tänka på när du bestämmer portionsstorleken. De rekommenderade utfodringsmängderna för katter är ofta bara riktlinjer.

För det första bör du ta hänsyn till din katts aktivitetsnivå. Rör den på sig mycket, tillbringar den mycket tid utomhus eller är den mer en stillasittande innekatt? Hur mycket motion din katt får avgör hur mycket energi den behöver under dagen.

Är din katt är kastrerad? Kastrering minskar energibehovet hos katten. Kastrering förändrar kattens ämnesomsättning och innebär att den smälter maten på ett annat sätt. Det är viktigt att vara uppmärksam på kattens hull och eventuella förändringar i aktivitet och att minska dagsgivan, eller byta till ett anpassat foder, om katten går upp i vikt.

Så påverkar kattens ätvanor dess portionsstorlekar

Vad katterna äter, liksom hur de äter och hur de lever, är viktiga faktorer som påverkar deras välmående och hälsa.

Tamkatter har helt andra matvanor än människor och hundar. I stället för två eller tre stora måltider föredrar de flesta katter att småäta under hela dagen. Det är därför viktigt att inte ge den för mycket mat per måltid. Väg i stället upp den korrekta dagsgivan och dela upp den på mindre måltider, eller låt matskålen med torrfoder stå framme hela dagen så att katten kan gå dit när den vill, beroende på vad den föredrar.

Aktivitetspussel är ett annat bra sätt att stimulera kattens jaktinstinkt, det bidrar till att den blir mer aktiv under måltiderna.

vuxen katt står inomhus och äter från silvrig matskål
vuxen katt står på köksbänk inomhus

Varför tigger min katt?

Tigger katten ständigt smakbitar av din mat? Även om det kan verka så behöver det inte betyda att den är hungrig. Beteendet kan vara en vana, ett tecken på tristess eller ett försök att söka uppmärksamhet. Att ge efter för dessa beteenden förstärker dem bara.

Rutinmässigt tiggande kan också vara ett tecken på sjukdom och att katten inte får den näring den behöver från fodret. Parasitangrepp, till exempel inälvsmask, kan orsaka ökad aptit och ständig hunger, ibland i kombination med viktminskning.

Om beteendet att söka efter mat eller ständig hunger fortsätter bör du rådfråga en veterinär, som kan identifiera eller utesluta underliggande sjukdomar eller utföra en fullständig näringsmässig bedömning.

Tips för att bestämma rätt portionsstorlekar för din katt

Det kan verka svårt att hålla sig till en hälsosam portionsstorlek för katten, men det finns ett antal saker att vara medveten om för att undvika att ge den för mycket mat.

För det första bör du dela upp kattens dagsgiva på små måltider som ges ofta. Om du ger katten torrfoder bör du väga varje måltid noga med en våg och lämna maten framme så att katten kan småäta fram till nästa måltid.

För det andra, om katten äter upp all sin mat före nästa måltid ska du låta bli att fylla på matskålen när den är tom. Det kan förhindra att den får för mycket mat. Undvik också att ge katten livsmedel, eftersom även små mängder kan utgöra en stor andel av kattens dagliga energibehov.

Om du ger kattgodis är det viktigt att ta med dessa extra kalorier i beräkningen av kattens dagsgiva. Kattgodis ska utgöra högst 10 procent av kattens dagliga energibehov. Om du istället använder torrfoder från kattens portioner som godis kan du vara säker på att den får rätt balans av näringsämnen och rätt antal kalorier.

Brittisk korthår katt står i vardagsrum bredvid röd skål
Adult Abyssinian standing indoors looking away from a white bowl.

Why is my cat losing weight?

Adult cat lying down indoors on a wooden floor playing with a cat toy.

​Keeping your cat at a healthy weight

En vuxen katt sitter inomhus och äter ur en silverskål.

Så här hjälper du din katt att gå upp i vikt

Adult Russian running outside on long grass.

How to help your cat lose weight

Hälsosam aktivitet kräver lek

Lektid är nyckeln till att hålla katten stimulerad, aktiv och på en hälsosam vikt. Hur mycket fysisk aktivitet katten behöver varierar beroende på faktorer som ålder, vikt och ras.

Hälsosam aktivitet
Content Block With Text And Image 3

En hälsosam tillväxt varar livet ut

Det är svårare att gå ner i vikt än att förhindra viktökning, så det är viktigt att införa hälsosamma vanor och beteenden redan från början.

Hälsosam tillväxt
Content Block With Text And Image 4