Urinary S/O Moderate Calorie

Urinary S/O Moderate Calorie

Våtfoder till hundar

Diætetisk/Dietiskt fuldfoder/helfoder til voksne/vuxna hunde/hundar.

Tillgängliga storlekar

1 x 100g

12 x 100g

TILLGÄNGLIGHET

Denna produkt är ett veterinärfoder. Fråga din veterinär om detta är rätt produkt för ditt djur,.

Upplösning av struvitstenar

Bidrar till att lösa struvitkristaller/-stenar

MÅTTLIGT KALORIINNEHÅLL

Måttligt energiinnehåll som bidrar till att bibehålla idealvikt.

UTSPÄDNING AV URINEN

Utspädning av urinen minskar risken för bildning av struvit- och kalciumoxalatstenar.

LÅGT RSS-VÄRDE

Bidrar till att sänka koncentrationen av de joner som formar dessa kristaller.

PRODUKTDETALJER

REKOMMENDERAS FÖR HUNDAR MED TENDENS TILL ÖVERVIKT VID FALL AV • Struvitstenar i urinvägarna: upplösning och hantering av återfall • Kalciumoxalatstenar: hantering av återfall • Bakteriell cystit: hantering av sekundära struvitkristaller i urinen (i samband med adekvat behandling av infektionen) REKOMMENDERAS INTE VID • Kronisk njursjukdom (CKD) • Hjärtsjukdom (när natrium bör begränsas) • Samtidig användning av urinsurgörande läkemedel • Tillväxt, dräktighet/digivning

Produktinformation som medföljer bilden

HAR DU NÅGRA FRÅGOR OM DENNA PRODUKT?

Vårt team av näringsrådgivare hjälper dig gärna och svarar på alla dina frågor från måndag till torsdag från 9.00 till 16.00 och fredag från 09:00 till 15.30 på 031-742 42 40 knappval 3. Du kan också kontakta oss via e-post via detta formulär.Få råd
Bild av återvinningsbar bildförpackning