Black and golden Labrador Retriever puppies lying down together in black and white on a white background

Valpens utveckling – vecka för vecka

Genom att förstå den otroliga förändring valpen genomgår från födseln tills den blir vuxen kan du säkerställa att den får rätt näring under varje utvecklingsfas.

Födsel

Det är mycket viktigt att alla valpar får dia inom de första timmarna efter födseln. Tiken överför livsviktiga antikroppar och näringsämnen till valparna under de första timmarna som främjar en hälsosam utveckling

Födsel

Beteende

Valparnas ögon är slutna vid födseln, så de kan inte se. Därför hittar valpen fram till sin mamma och sina kullsyskon med hjälp av lukt och känsel, så att den får värme, omvårdnad och näring. I det här tidiga skedet ägnar valpar större delen av tiden åt att sova.

Newborn Jack Russell Terrier puppies sleeping next to each other

Födsel

Utveckling

Valpar bör väga omkring 1–3 procent av sin förväntade vuxenvikt vid födseln. Tikens näringsrika mjölk bidrar till att de snabbt ökar i vikt. Hur mycket valpen går upp i vikt under de första dagarna beror på rasens storlek. 

Newborn puppy being held by breeder

Födsel

Miljö

Temperaturregleringen är inte helt utvecklad hos nyfödda valpar, så under den första tiden är det viktigt att se till att temperaturen i deras närmiljö är rätt. Valplådan ska ha en temperatur mellan 29,5 och 32 °C. Sedan kan temperaturen sänkas gradvis till 26,7 °C under de följande 7-10 dagarna. Valplådan bör stå på en plats som inte är dragig men välventilerad.

Födsel

Hälsa

Valparna har många utmaningar efter födseln. De ska komma igång med andningen, hålla värmen och äta själva för att överleva denna mycket kritiska tid. Det är viktigt att hjälpa dem genom att förbereda valplådan på lämpligt sätt. Skålar med vatten eller luftfuktare bör användas för att säkerställa en luftfuktighet på 65–70 % i deras närmiljö och en värmelampa kan krävas för att säkerställa att temperaturen är rätt i valplådan.

Uppfödaren väger valparna direkt efter födseln för att få en fingervisning om deras tillstånd. De valpar som väger mindre än den förväntade födelsevikten löper större risk och kräver speciell omvårdnad. Födelsevikten och tillväxttakten under de första 48 timmarna är viktiga för att uppfödaren ska få en uppfattning om kullens tillstånd och identifiera valpar som riskerar att dö som nyfödda.

Newborn puppy being held by breeder

Födsel

Näring

Det är viktigt att valparna diar så snart som möjligt efter att de har fötts. I stället för att få i sig vanlig mjölk får valparna då i sig råmjölk, som bildas av tiken och som hjälper och stärker valpens immunförsvar.

Nyfödd

Den första perioden (neonatala) i valpens liv sträcker sig från födseln till cirka tre veckors ålder. Under den här perioden sover och diar valpen mest hela tiden.

0–3 veckor

Beteende

Det är avgörande för en hälsosam utveckling att valpen får sova och dia under den här perioden. Uppfödaren är därför noga med att valpkullen eller tiken inte störs.

Newborn puppy being held by breeder

0–3 veckor

Utveckling

Valpar börjar öppna ögonen vid 10-14 dagar efter födseln och under den tredje veckan börjar valpen att höra. Både syn och hörsel är outvecklade till en början, men förbättras allt eftersom valpen utvecklas.

Newborn Jack Russell Terrier puppies sleeping together on a soft blanket

0–3 veckor

Miljö

Under denna period tillbringar valparna all sin tid i valplådan och nära tiken, men regelbunden och varsam hantering av människor hjälper dem att hantera mänsklig kontakt bättre senare i livet.

0–3 veckor

Hälsa

En ansvarsfull uppfödare följer noga kullens hälsotillstånd och kontaktar veterinär vid behov. 

0–3 veckor

Näring

Efter födseln fortsätter valpen att vara helt beroende av tiken för att bland annat få den viktiga näringen som behövs för överlevnad och tillväxt.

A litter of puppies feeding from their mother

Avvänjning

Avvänjning är en viktig period, eftersom det är då valparna börjar bli självständiga. Under det här perioden måste maten vara anpassad till valpens ännu inte fullt utvecklade matsmältning.

4–8 veckor

Beteende

Valpen tar sina första steg, börjar leka och bråka med sina syskon. Den börjar öva på socialt samspel bland annat genom att morra och vifta på svansen.

Young Jack Russell Terrier puppies sitting together on a blanket

4–8 veckor

Utveckling

Synen och hörseln har nu börjat fungera och valparna reagerar på ljus och ljud

Young Beagle puppy lying down on a blanket

4–8 veckor

Miljö

Valpens psykiska och fysiska utveckling gynnas av en stimulerande omgivning. Ansvarsfulla uppfödare erbjuder sina valpar alltmer mänsklig kontakt, många olika leksaker och låter dem upptäcka världen i takt med att de växer.

Young Jack Russell Terrier puppy playing on a cream rug

4–8 veckor

Hälsa

Valparna kan nu kissa och bajsa utan tikens hjälp. Under denna period tar en ansvarsfull uppfödare kullen till veterinären för en hälsoundersökning och förser de nya valpägarna med hälsodokument.

4–8 veckor

Näring

Under avvänjningen är det fortsatt tikens mjölk som täcker valparnas huvudsakliga näringsbehov. Under den här perioden börjar valparna bli mer intresserade av tikens mat. De flesta kan nu dricka vatten ur en skål.

Valpstadiet

Valparna börjar lära sig att leva tillsammans med andra. Beteenden som lärs in under den här fasen kommer att ha stor inverkan på valpens liv.

Över 8 veckor

Beteende

I den här perioden är struktur, aktivitet och gränsdragning avgörande. Valpen har en naturlig förmåga att lära sig nya saker i den här åldern. Det är viktigt att bygga vidare på det den lär sig nu så att träning och socialisering fortsätter. Det hjälper valpen att utvecklas till en trygg och väluppfostrad vuxen hund

Border Collie puppies walking together outdoors in a garden

Över 8 veckor

Utveckling

En stor del av valpens tillväxt på höjden och i muskelmassa sker mellan sex och nio månaders ålder, beroende på rasens storlek. Mjölktänderna byts ut mot permanenta tänder, och valppälsen byts ut mot vuxenpäls. Någon gång mellan sex och tolv månaders ålder kan valpen börja lyfta på benet eller gå in i sin första löpperiod.

Golden Retriever puppies running outdoors in a garden

Över 8 veckor

Miljö

Om du ser till att valpen har egna ställen att äta och sova på och flera leksaker att leka med förbättras inlärningen av de grundläggande regler som gäller i hemmet. Lärandet stimuleras, självförtroendet ökar och bandet mellan valp och ägare stärks om den får utforska olika utomhusmiljöer och får nya upplevelser.

Miniature Poodle puppy lying down on a rug playing with a ball

Över 8 veckor

Hälsa

Detta är en bra period att ta fram aktivitets- och motionsscheman som är anpassade efter valpens utvecklingsstadium. Genom att skapa goda vanor för valpen redan nu skapas förutsättningar för en god hälsa även i framtiden. Prata med din veterinär om din valps vaccinationsschema, och när det behövs, aktuella hälsotillstånd.

Över 8 veckor

Näring

Det här är ett betydelsefullt stadium i valparnas fysiska utveckling, så det är mycket viktigt att se till att de äter ett foder som är utformat för att tillgodose behoven under detta specifika utvecklingsstadium. Läs vår vägledning om näring för valpar om du vill ha mer information, eller ta en titt på våra valpprodukter.

Att bli vuxen

Även om de alla ingår i samma art kan det vara en milsvid skillnad mellan olika hundraser när det gäller storlek, vikt och näringsbehov. De här skillnaderna blir väldigt tydliga under valpens tillväxtperiod. De fem storlekarna uppnår vuxen mognad vid olika åldrar.

12–24 månader

Utveckling

Tillväxtprocessen för valpar skiljer sig åt beroende på rasens storlek. Hundar av småvuxna raser kan uppnå full mognad vid 8 månader, medan mycket storvuxna raser inte anses vara fullvuxna förrän vid 2 års ålder.

Storvuxna och mycket storvuxna valpar har en snabb skelettillväxt fram till åtta eller nio månaders ålder, medan de återstående månaderna används för muskelutveckling tills de uppnår vuxenvikten (70 gånger födelsevikten hos storvuxna raser och 100 gånger födelsevikten hos mycket storvuxna raser).

Golden Retriever puppy standing under a tree in snow

12–24 månader

Näring

Allteftersom valpen övergår till vuxen ålder ändras även näringsbehovet. Det är då dags att gradvis byta till ett vuxenfoder som tillgodoser hundens näringsbehov utifrån storlek, ras och livsstil.

Dalmatian puppy lying down on a soft blanket

Skräddarsydd näring för din valp

ROYAL CANIN® Puppy-sortiment för valpar främjar tillväxt och utveckling genom att tillhandahålla alla viktiga näringsämnen i rätt proportioner för valpens behov under det första levnadsåret.

Se sortimentet
PGSCB1
PGSCB2

Hitta rätt foder för din hund

Våra foder för vuxna hundar ger näring som är skräddarsydd för din hunds hälsobehov oavsett storlek, ras, ålder och livsstil.

Se sortimentet