การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด
Black Labrador Retriever puppy eating from a red bowl

การให้อาหารลูกสุนัขและโภชนาการ

ลูกสุนัขเติบโตอย่างรวดเร็ว หากระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันพัฒนาไปอย่างช้าๆ จึงต้องการสารอาหารเฉพาะที่เหมาะสมและแตกต่างจากสุนัขโตเต็มวัย การดูแลให้ลูกสุนัขได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะตัวเป็นเรื่องสำคัญเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพที่ดี และเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคต

ทำไมอาหารสำหรับลูกสุนัขจึงมีความสำคัญ

ลูกสุนัขต้องผ่านการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่รวดเร็วมาก อาหารมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมเรื่องนี้และมีอิทธิพลสำคัญต่อระดับความแข็งแรงและสุขภาพที่ดีต่อลูกสุนัขเช่นเดียวกับสุนัขโตเต็มวัย

ความต้องการสารอาหารของลูกสุนัขเปลี่ยนแปลงอย่างไร

อาหารสำหรับลูกสุนัขต้องเปลี่ยนแปลงตามการเติบโตสู่ช่วงโตเต็มวัย ซึ่งสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีช่วงเวลานี้แตกต่างกัน เพื่อให้ลูกสุนัขได้รับสารอาหารเหมาะสมตลอดช่วงเวลาเจริญเติบโตนี้ ลูกสุนัขควรกินอาหารสูตรสำหรับลูกสุนัขเท่านั้นจนกว่าจะโตเต็มวัย

English Cocker Spaniel puppy eating from a stainless steel bowl

วัยหนึ่งเดือน

ในวัยหนึ่งเดือน ลูกสุนัขเริ่มค่อยๆ หย่านมแม่และเปลี่ยนไปกินอาหารแข็ง ลูกสุนัขต้องการสารอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและเพิ่มจำนวนแบคทีเรียดีในลำไส้ เพื่อดูแลระบบทางเดินอาหารที่เปราะบาง

Puppy lying on a blanket next to mother

2 - 4 เดือน

ในช่วงวัยนี้ อาหารที่ต้องการต้องช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของโครงสร้างกระดูกของลูกสุนัขโดยมีปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดีที่กำหนดอย่างละเอียด

Jack Russell Terrier puppy eating from a stainless steel bowl outdoors

4 - 7 เดือน

ในวัยนี้ ลูกสุนัขกำลังเริ่มสร้างน้ำหนักตัวตามวัยและต้องการโปรตีนคุณภาพสูงที่ย่อยง่ายปริมาณมาก

Welsh Cardigan Corgi puppy eating from a red bowl

10 เดือนจนถึงช่วงโตเต็มวัย

เมื่อลูกสุนัขใกล้จะโตเต็มวัย ลูกสุนัขยังต้องการสารอาหารพิเศษที่ช่วยเสริมสร้างข้อต่อ โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหญ่เนื่องจากกล้ามเนื้อของสุนัขจะเพิ่มแรงกดดันบนโครงกระดูกของสุนัข

Husky puppy standing in a kitchen eating from a bowl

When does your puppy become an adult dog?

พันธุ์จิ๋ว พันธุ์เล็ก พันธุ์ขนาดกลาง พันธุ์ใหญ่ พันธุ์ยักษ์
น้ำหนักเฉลี่ยเมื่อโตเต็มวัย
ไม่เกิน 4 กก.
ไม่เกิน 10 กก. 11 - 25 กก.
26 - 44 กก. 45 กก. ขึ้นไป
ช่วงเวลาเจริญเติบโต (แรกเกิดถึงโตเต็มวัย) 8/10 เดือน
8/10 เดือน 12 เดือน 15 เดือน 18/24 เดือน

โรยัล คานิน ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความเหมาะสมของโภชนาการลูกสุนัข

เราเชี่ยวชาญในโภชนาการเพื่อสุขภาพ เพราะอาหารลูกสุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้พลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างและรักษาเซลล์ของร่างกาย ช่วยป้องกันโรค และปกป้องระบบทางเดินอาหาร ข้อต่อ และปัญหาที่มักเกิดตามอายุ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกสุนัข

อาหารสำหรับลูกสุนัขของโรยัล คานิน ช่วยให้ลูกสุนัขเจริญเติบโตโดยให้สารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับลูกสุนัขในช่วงปีแรกของชีวิต

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
PFECB5

ฉันควรให้อาหารลูกสุนัขปริมาณเท่าไหร่

ลูกสุนัขมีความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกันตามสายพันธุ์และขนาดเมื่อโตเต็มวัย ขอให้สัตวแพทย์ประเมินน้ำหนักเมื่อลูกสุนัขของคุณโตเต็มวัย จากนั้น คุณจะสามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกสุนัขและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้อาหารลูกสุนัขในปริมาณที่เหมาะสม

ขนาดตัวของสุนัขแบ่งได้เป็น 5 ขนาดแตกต่างกันดังนี้
 • พันธุ์จิ๋ว - สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยไม่เกิน 4 กก.
 • พันธุ์เล็ก – สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยไม่เกิน 10 กก.
 • พันธุ์ขนาดกลาง – สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยระหว่าง 11-25 กก.
 • พันธุ์ใหญ่ - สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยระหว่าง 26-44 กก.
 • พันธุ์ยักษ์ - สุนัขน้ำหนักโตเต็มวัยมากกว่า 45 กก.

สุนัขแต่ละสายพันธุ์มีขนาดตัวและความต้องการแตกต่างกันในขณะที่ยังเป็นลูกสุนัข ตัวอย่างเช่น
 • พันธุ์จิ๋วและพันธุ์เล็ก มีขากรรไกรที่อ่อนแอกว่าและฟันเล็กกว่า จึงต้องการอาหารที่มีขนาดและเนื้อสัมผัสที่เหมาะสม
 • พันธุ์ขนาดกลาง มีแนวโน้มไม่ชอบอยู่นิ่งและชอบอยู่นอกบ้าน จึงต้องการพลังงานจำนวนมากและอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ
 • พันธุ์ใหญ่และพันธุ์ยักษ์ เติบโตช้าและต้องการพลังงานต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมน้อยกว่าพันธุ์เล็ก

ลูกสุนัขอาจได้รับสารอาหารไม่เหมาะสม หากไม่คำนึงถึงขนาดสายพันธุ์สุนัข การให้อาหารน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ภาวะขาดสารอาหาร หรือการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ขณะเดียวกัน การให้อาหารมากเกินไปอาจทำให้ลูกสุนัขมีน้ำหนักเกิน ซึ่งส่งผลต่อกระดูกและไขข้อ หายใจลำบาก และอื่นๆ อีกมาก

ลูกสุนัขไม่รู้ว่าควรจะกินอาหารปริมาณเท่าใด ดังนั้นคุณต้องควบคุมสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ลูกสุนัขอ้วนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ การให้อาหารมากเกินไปจะทำให้ลูกสุนัขเติบโตเร็วเกินไปและทำให้เกิดปัญหาด้านกระดูกได้
ดูสัดส่วนอาหารที่แนะนำข้างซองบรรจุและชั่งน้ำหนักอาหารแต่ละมื้ออย่างละเอียด โปรดทราบว่าปริมาณที่ระบุโดยทั่วไปแล้วเป็นปริมาณอาหารที่แนะนำรายวัน ดังนั้น คุณจะต้องแบ่งอาหารตามปริมาณนี้ออกเป็นมื้อๆ ระหว่างวันของลูกสุนัข ขนมที่คุณให้แก่ลูกสุนัขต้องนับรวมอยู่ในปริมาณอาหารประจำวันด้วย เพราะการให้รางวัลเป็นขนมในปริมาณมากอาจหมายถึงการให้อาหารมากเกินไป

การกำหนดตารางเวลาการให้อาหารลูกสุนัขอย่างเหมาะสม

ลูกสุนัขมีกระเพาะขนาดเล็กและระบบย่อยอาหารยังไม่พัฒนาเต็มที่ จึงไม่สามารถตอบสนองได้ดีเมื่อได้รับอาหารปริมาณเกินไป เพื่อไม่ให้ลูกสุนัขต้องทุกข์ทรมาณจากอาการผิดปกติ เช่น ท้องเสีย ขอแนะนำให้แบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อยๆ ระหว่างวันตามปริมาณที่เหมาะสม

Dachshund puppy in black and white

สายพันธุ์จิ๋วหรือสายพันธุ์เล็ก

ไม่เกิน 4 เดือน ให้อาหาร 3 มื้อต่อวัน

4-10 เดือน ให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน

โตเต็มวัย ให้อาหาร 1-2 มื้อต่อวัน

English Setter puppy sitting black and white

พันธุ์ขนาดกลาง

ไม่เกิน 6 เดือน ให้อาหาร 3 มื้อต่อวัน

6-12 เดือน ให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน

โตเต็มวัย ให้อาหาร 1-2 มื้อต่อวัน

German Shepherd puppy black and white

พันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์ยักษ์

ไม่เกิน 6 เดือน ให้อาหาร 3 มื้อต่อวัน

6-15 เดือน ให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน

โตเต็มวัย ให้อาหาร 1 หรือ 2 มื้อต่อวัน

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการให้อาหารลูกสุนัข

ในช่วงเวลาเริ่มแรกที่ลูกสุนัขหย่านม ลูกสุนัขจะต้องการอาหารสี่มื้อต่อวันตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น เมื่อถึงเวลาโตเต็มวัย สุนัขจะสามารถกินอาหารหนึ่งหรือสองมื้อต่อวัน
สุนัขพันธุ์เล็กกว่าจะเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยเร็วกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ ดังนั้นจึงลดจำนวนมื้ออาหารได้เร็วกว่า ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับขนาดตัวโดยประมาณเมื่อโตเต็มวัยของลูกสุนัข แต่ควรสอบถามสัตวแพทย์ร่วมด้วยเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับตารางเวลาการให้อาหารลูกสุนัขของคุณ

Akita puppy sitting indoors on a wooden floor next to a stainless steel bowl

ลูกสุนัขชอบกิจวัตรประจำวันที่แน่นอน และไม่ชอบให้มีความหลากหลายในอาหารเช่นที่คนชอบ เราต้องช่วยให้ลูกสุนัขรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและไม่มีการระคายเคืองระบบย่อยอาหารโดยให้อาหารชนิดเดิม ในเวลาเดิม สถานที่เดิม และใช้ชามใส่อาหารใบเดิม

การให้อาหารแบบผสมแก่ลูกสุนัขคืออะไร

การให้อาหารแบบผสมหมายถึงการให้อาหารลูกสุนัขด้วยอาหารเปียกร่วมกับอาหารเม็ด โดยอาจเป็นการให้ในมื้อเดียวกันหรือให้แยกกันคนละมื้ออาหาร แต่ไม่ใช่ใส่ในชามอาหารเดียวกัน วิธีให้ทั้งสองรูปแบบนี้ให้ประโยชน์สำคัญเนื่องจากในอาหารเปียกมีปริมาณน้ำสูงและน่ากินสำหรับลูกสุนัขช่างเลือก ในขณะที่อาหารเม็ดช่วยชะลอการกินอาหารของลูกสุนัขที่รีบกิน

ข้อดีของการให้อาหารแบบผสมแก่ลูกสุนัข

รักษาระดับน้ำในร่างกาย

อาหารเม็ดมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 8% ขณะที่ในอาหารเปียกมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 75% เป็นอย่างน้อย

ให้รสชาติที่อร่อย

อาหารสูตรเปียกของเราได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อดึงดูดใจลูกสุนัขตัวน้อยที่เอาใจยาก

ช่วยควบคุมน้ำหนัก

อาหารเปียกมีความชื้นหรือน้ำในปริมาณมาก นั่นหมายความว่าคุณสามารถให้อาหารเปียกในปริมาณมากขึ้นโดยมีพลังงานในอาหารเท่าเดิม

ฉันควรเริ่มให้อาหารแบบผสมเมื่อใด

ลูกสุนัขเริ่มกินอาหารแบบผสมได้ทุกเวลา แต่การให้ลูกสุนัขได้มีโอกาสลองกินอาหารที่หลากหลายในช่วงอายุน้อยจะช่วยลดพฤติกรรมเลือกกินในช่วงโตเต็มวัยได้ ระบบทางเดินอาหารของสุนัขต้องอาศัยการทำความคุ้นเคยกับอาหารหลายรูปแบบและหลายชนิด ดังนั้น เมื่อเริ่มให้อาหารแบบผสม ต้องค่อยๆ เปลี่ยนสัดส่วนผสมอาหารใหม่กับอาหารเก่าอย่างช้าๆ

อ่านเพิ่มเติม
Golden Retriever puppy standing indoors next to a stainless steel feeding bowl

พฤติกรรมการให้อาหารที่ดีเพื่อลูกสุนัขของคุณ

การให้อาหารลูกสุนัขอาจทำให้เกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาอย่างเช่น ลูกสุนัขปฏิเสธที่จะกินอาหารหรือกินอาหารเร็วเกินไป ในที่นี้เป็นพฤติกรรมที่ดีบางประการที่ช่วยให้ลูกสุนัขเกิดความเชื่อมโยงในทางบวกกับช่วงเวลาการกินอาหารและได้รับสารอาหารตามที่ต้องการ

ควบคุมสัดส่วนอาหารอย่างเหมาะสม

ตรวจสอบคำแนะนำเรื่องอาหารได้จากข้อความข้างถุงบรรจุอาหารและดูแลสัดส่วนอาหารแต่ละมื้ออย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงการให้อาหารลูกสุนัขมากเกินไป โปรดทราบว่าปริมาณที่แนะนำนั้นเป็นปริมาณต่อวัน ไม่ใช่ต่อมื้ออาหาร

หลีกเลี่ยงอาหารคน

สุนัขต้องการสารอาหารที่จำเป็นแตกต่างจากคน และอาหารที่ดีต่อคนอาจทำให้สุนัขปวดท้องรุนแรงได้ อีกทั้งการป้อนหรือการให้อาหารคนแก่ลูกสุนัขยังทำให้เกิดพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีด้วย

ข้อควรระวังเมื่อให้ขนม

ขนมต้องเป็นส่วนหนึ่งในปริมาณอาหารที่แนะนำต่อวันโดยรวมของลูกสุนัขเพื่อไม่เป็นการให้ขนมมากเกินไป จำกัดปริมาณที่ให้และให้เฉพาะในเวลาที่เหมาะสมหลังจากลูกสุนัขได้เรียนรู้บางอย่างที่ดีเท่านั้น

จำกัดกิจกรรมก่อนและหลังการให้อาหาร

เพื่อป้องกันอาการปวดท้อง พยายามไม่ให้ลูกสุนัขกระโดดหลังกินอาหารประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง และอย่าให้อาหารทันทีหลังจากลูกสุนัขเล่นซุกซนมาก

ให้อาหารลูกสุนัขเมื่อคุณรับประทานอาหารเสร็จ

เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่เป็นฝูง และต้องมีลำดับชั้นในฝูงที่ชัดเจน ดังนั้น คุณต้องแสดงให้ลูกสุนัขเห็นว่าคุณและครอบครัวของคุณมีสถานะเป็นผู้นำของฝูงโดยการให้อาหารลูกสุนัขต่อเมื่อคุณรับประทานอาหารเสร็จแล้วเท่านั้น

ไม่รบกวนลูกสุนัขขณะกินอาหาร

สิ่งรบกวนจะทำให้ลูกสุนัขผละออกจากชามอาหาร บริเวณวางชามอาหารของสุนัขควรเงียบสงบ ดูแลให้ลูกสุนัขมีความปลอดภัยขณะกินอาหาร แต่ไม่เข้าไปวุ่นวายด้วย เพราะอาจกระตุ้นให้ลูกสุนัขเกิดพฤติกรรมหวงของกินได้

กำหนดจังหวะการกิน

ถ้าลูกสุนัขชอบกินอาหารรวดเร็วโดยไม่ได้เคี้ยว ให้ลองใช้ชามอาหารช่วยกินช้าหรือของเล่นใส่อาหาร แม้ว่าลูกสุนัขจะมีนิสัยกินช้า ให้เก็บชามใส่อาหารหลังเวลา 15 ถึง 20 นาที เพื่อไม่ให้ลูกสุนัขมีนิสัยชอบกินอยู่เรื่อย

วิธีเปลี่ยนอาหารของลูกสุนัข

การเปลี่ยนอาหารของลูกสุนัขแบบทันทีทันใดอาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง และสามารถส่งผลให้ลูกสุนัขไม่ไว้วางใจในอาหารนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปให้อาหารสูตรสำหรับสุนัขโตเต็มวัย เปลี่ยนยี่ห้ออาหาร หรือเริ่มให้อาหารแบบผสม คุณต้องช่วยให้ลูกสุนัขคุ้นเคยกับอาหารใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไป ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนสัดส่วนของอาหารตลอดทั้งสัปดาห์ดังนี้
 • วันที่ 1 และ 2: อาหารเดิม 75% ผสมกับอาหารใหม่ 25%
 • วันที่ 3 และ 4: อาหารเดิม 50% ผสมกับอาหารใหม่ 50%
 • วันที่ 5 และ 6: อาหารเดิม 25% ผสมกับอาหารใหม่ 75%
 • วันที่ 7: อาหารใหม่ 100%

อ่านเพิ่มเติม
how to transition onto new food illustration

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้อาหารลูกสุนัข

ปริมาณอาหารที่ลูกสุนัขต้องการขึ้นอยู่กับขนาดตัวที่จะต้องเติบโตเป็นสุนัขโตเต็มวัย ตั้งแต่พันธุ์จิ๋ว พันธุ์เล็ก พันธุ์ขนาดกลาง พันธุ์ใหญ่ หรือพันธุ์ยักษ์ คุณควรเลือกอาหารสูตรลูกสุนัขที่เหมาะสมตามสายพันธุ์สุนัข และทำตามสัดส่วนอาหารที่แนะนำข้างถุงบรรจุด้วย

ลูกสุนัขจำเป็นต้องกินอาหารสูตรสำหรับลูกสุนัขอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเติบโตเต็มที่ สำหรับสุนัขสายพันธุ์เล็ก ช่วงเวลานี้อาจสิ้นสุดลงใน 8 เดือน แต่สำหรับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ ช่วงเวลานี้อาจยาวนานถึง 2 ปี สอบถามสัตวแพทย์ของคุณว่าลูกสุนัขพร้อมที่จะกินอาหารสูตรสำหรับสุนัขโตเต็มวัยแล้วหรือยัง

ลูกสุนัขเริ่มกินอาหารเม็ดได้เมื่อหย่านม ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4 หรือ 5 สัปดาห์ แต่ในช่วงแรก ควรเติมน้ำลงไปในอาหารเม็ดด้วยเพื่อให้ลูกสุนัขที่ตัวเล็กมากสามารถกินอาหารและย่อยได้ง่ายขึ้น

อาหารหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหรือเราชื่นชอบ อาจเป็นพิษต่อสุนัขและลูกสุนัข ตัวอย่างเช่น กระดูกต้มสุก อาหารไขมันสูง ช็อกโกแลต กาแฟ อัลมอนด์ ถั่วแมคคาเดเมีย ผลวอลนัท หัวหอม เห็ดบางชนิด อะโวคาโด มันฝรั่งดิบ มะเขือเทศ กระเทียม ผักโขม แอปริคอต ลูกพีช เชอรี่ องุ่น ลูกเกด รูบาร์บ

อาหารทำเองอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกสุนัข เพราะยากที่จะทราบว่าลูกสุนัขได้รับสมดุลทางโภชนาการครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ อีกทั้งยังเน่าเสียได้รวดเร็ว มักมีค่าใช้จ่ายแพงกว่า และใช้เวลาปรุงมากกว่า อาหารสำหรับลูกสุนัขที่ผลิตอย่างมีคุณภาพดีเหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกสุนัข ให้ความสะดวกทั้งรูปแบบอาหารเม็ดและอาหารเปียกที่อยู่ในกระป๋องหรือซอง

การหมั่นชั่งน้ำหนักของลูกสุนัขมีประโยชน์ในการช่วยยืนยันถึงการเจริญเติบโต แต่การให้คะแนนรูปร่างช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนกว่าว่าลูกสุนัขอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปหรือไม่ เพราะรูปร่างทั้งสองแบบนี้อาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพได้ การให้คะแนนรูปร่างจะเน้นไปที่ภาพรวมของรูปร่างลูกสุนัขเพื่อประเมินว่ามีรูปร่างที่เหมาะสมดีหรือไม่ โดยคุณสามารถขอให้สัตวแพทย์ของคุณช่วยให้คะแนนรูปร่างของลูกสุนัขได้

หากคุณเลือกอาหารคุณภาพสูงอย่างเหมาะสมซึ่งผลิตมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกสุนัขโดยเฉพาะ ลูกสุนัขจะได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเพิ่ม คุณอาจพูดคุยกับสัตวแพทย์เพื่อสอบถามถึงความต้องการสูตรอาหารเฉพาะของลูกสุนัขของคุณ

แม้ว่าสุนัขเป็นสัตว์กินเนื้อ แต่เมื่ออยู่ในป่า สุนัขจะกินเหยื่อที่ล่าได้จนหมด การกินเหยื่อตามสัญชาตญาณนี้มีทั้งเหยื่อที่เป็นสัตว์กินพืชและเหยื่อที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ทำให้สุนัขได้กินพืชบางอย่างไปด้วย สูตรอาหารสำหรับสุนัขของเราคำนึงถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าสุนัขไม่ใช่สัตว์กินเนื้อ 100%

Puppy feeding quiz

Test your knowledge and find out how much you've learnt by taking our quiz

Chocolate Labrador Retriever puppy in black and white on a white background Dalmatian puppy in black and white on a white background

คำถาม 1 จาก 4

How often should you feed a three month old puppy?

Correct!

For all breed sizes, three month old puppies require three equally sized meals a day. Puppies are unable to regulate their food intake, so more regular, smaller portions are gentler on their digestive system.

หรือ

Puppy standing outdoors next to a feeding bowl

Wrong

For all breed sizes, three month old puppies require three equally sized meals a day. Puppies are unable to regulate their food intake, so more regular, smaller portions are gentler on their digestive system.

หรือ

Puppy standing outdoors next to a feeding bowl

คำถาม 2 จาก 4

When should a large breed puppy transition onto adult food?

Correct!

Large breed dogs, with an average adult weight of 26 - 44kg, reach adulthood at 15 months. If large dogs transition onto adult food at a younger age, their nutritional needs may not be appropriately supported.

หรือ

White Swiss Shepherd Dog puppies walking together outside

Wrong

Large dog breeds should be transitioned to adult diets at 15 months. Any sooner and their nutritional needs may not be appropriately supported. Any later and your dog may be receiving higher energy and protein content than they need.

หรือ

White Swiss Shepherd Dog puppies walking together outside

คำถาม 3 จาก 4

Why is it important to transition your puppy onto a new diet gradually?

Correct!

Dogs have sensitive stomachs, so transitioning their diet slowly over the course of a week will help to prevent digestive upset and ensure your puppy doesn’t become wary of food.

หรือ

Two Golden Retriever puppies standing together outdoors drinking from a stainless steel bowl

Wrong

Dogs have sensitive stomachs, so transitioning their diet slowly over the course of a week will help to prevent digestive upset and ensure your puppy doesn’t become wary of food.

หรือ

Two Golden Retriever puppies standing together outdoors drinking from a stainless steel bowl

คำถาม 4 จาก 4

Which of the following micronutrients are responsible for supporting healthy joint development?

Correct!

Protein plays a vital role in healthy development of puppy tissue, muscle and skeleton.

หรือ

Golden Retriever puppy running outdoors in the grass

Wrong

Protein plays a vital role in healthy development of puppy tissue, muscle and skeleton.

หรือ

Golden Retriever puppy running outdoors in the grass

ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบทดสอบ

คุณได้คะแนน 0/0

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อาหารลูกสุนัขและโภชนาการ

Delete.Foundation.DeleteFoundationCore.Models.ExtendedImage?.Alt

รายละเอียดโภชนาการสำหรับลูกสุนัข

ดู
Delete.Foundation.DeleteFoundationCore.Models.ExtendedImage?.Alt

อาหารสำหรับลูกสุนัข

ดู

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกสุนัข

ค้นหาสูตรอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของลูกสุนัข

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

PFECB16