การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ปัญหาสุขภาพของลูกสุนัขและอาการ

ลูกสุนัขมีความอ่อนไหวต่อปัญหาสุขภาพมากกว่าสุนัขโตเต็มวัยเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่

Jack Russell Terrier puppy lying down in a dog bed

อาการป่วยที่พบได้ทั่วไป

อาการต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่ลูกสุนัขของคุณอาจป่วย หากพบปัญหาแต่เนิ่นๆ คุณควรปรึกษาสัตวแพทย์

1. Eyes, mouth and nose

Symptoms such as coughing, sneezing, heavy panting or difficulty breathing can all be a sign of illness. Keep an eye out for bad breath, increased drooling, and dry, cloudy or red eyes.

2. Behaviour

You may notice lower activity levels in your puppy, or less interest in their usual activities. This may include increased sleep or other behavioural changes.

3. Skin changes

Pay close attention to any changes in your puppy's skin, such as dryness, lesions or redness.

4. Eating and digestion

Your puppy may exhibit reduced appetite or weight loss, digestive upsets or stools that contain blood, mucus, worms or undigested food. You may also notice excessive drinking or urinating.

5. Joint stiffness

Joint stiffness or difficulty getting up or climbing stairs can often be a sign of illness in puppies

โรคที่พบได้บ่อยในลูกสุนัข

ในที่นี้เราจะมาดูกันที่ปัญหาสุขภาพและอาการป่วยทั่วไปที่ลูกสุนัขของคุณอาจพบอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

ปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนหรือภายในตัวลูกสุนัข และยังถ่ายทอดไปสู่คนได้
หมัด เป็นปรสิตที่พบได้บ่อยที่สุดบนตัวลูกสุนัข ทำให้เกิดอาการคัน ผิวหนังอักเสบ และอาจเกิดภูมิแพ้ได้ เห็บเป็นปรสิตภายนอกอีกชนิดหนึ่งที่คุณต้องป้องกันให้กับลูกสุนัข เห็บจะวางไข่บนผิวหนังของสุนัข ดูดกินเลือด และส่งต่อโรค รวมถึงโรคร้ายแรง
ในกรณีของปรสิตภายในร่างกาย พยาธิพบได้ทั่วไปมากที่สุด
สำหรับปรสิตทั้งภายในและภายนอกร่างกาย การป้องกันจะดีกว่าการรักษา และเนื่องจากลูกสุนัขมีความไวต่อปรสิตมากกว่า ลูกสุนัขจึงควรได้รับการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ สัตวแพทย์สามารถแนะนำวิธีที่ดีที่สุดให้กับลูกสุนัขของคุณ

อาการท้องเสียเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปสำหรับลูกสุนัขอันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ โดยอาจมีตั้งแต่อาการท้องเสียไม่มากนักหนึ่งหรือสองรอบและหายเองอย่างรวดเร็วจนถึงปัญหาในกระเพาะอาหารขั้นรุนแรงที่เกิดจากการป่วยหรือการอุดตันอย่างรุนแรง
สาเหตุที่พบบ่อยของอาการท้องเสียในลูกสุนัข ได้แก่
 • ความเครียดจากการย้ายบ้านใหม่
 • การควบคุมอาหารใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนอาหารเร็วเกินไป
 • การกินสิ่งที่ไม่ควรกิน เช่น ต้นไม้ในบ้าน ขยะ ของเล่น หรือสิ่งสกปรก
 • ปรสิต เช่น พยาธิ
 • โรคติดเชื้อ เช่น โรคลำไส้อักเสบ

หากลูกสุนัขของคุณมีอาการท้องเสีย ควรจดบันทึกวันที่ เวลา และลักษณะของอุจจาระ เพื่อให้คุณสามารถเฝ้าระวังโรคและบอกละเอียดกับสัตวแพทย์ได้ หากอาการรุนแรงหรือไม่หายภายในหนึ่งหรือสองวัน ควรปรึกษาสัตวแพทย์เสมอ

โรคหลอดลมอักเสบในสุนัขเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ติดต่อได้ง่ายมาก โดยติดต่อระหว่างสุนัขด้วยกันผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เช่น ชามอาหารหรือน้ำ ด้วยเหตุนี้ โรคนี้จึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อม เช่น ฟาร์มสุนัข สถานที่รับฝากสุนัข และงานแสดงสุนัข
อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ ไอแห้งและอาจมีอาการขย้อนตามมาด้วย อาการอื่นๆ ได้แก่ น้ำมูกไหล จาม และมีขี้ตา ลูกสุนัขที่ยังเล็กและสุนัขที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอมีแนวโน้มเป็นโรคหลอดลมอักเสบในสุนัขรุนแรงกว่าสุนัขทั่วไป ดังนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกสุนัขของคุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว

โรคไรขี้เรื้อนเป็นโรคผิวหนังที่ทำให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรงและติดต่อกันได้ โดยเกิดจากไรที่อาศัยอยู่ใต้ผิวหนังและวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ สุนัขมักติดไรขี้เรื้อนจากการสัมผัสโดยตรงหรือนอนร่วมกับสุนัขตัวอื่นๆ แต่ชนิดที่พบได้น้อยกว่าถูกส่งผ่านจากแม่สู่ลูกสุนัขและลุกลามหากระบบภูมิคุ้มกันของลูกสุนัขอ่อนแอลง
อาการของไรขี้เรื้อนคือการเกาอย่างรุนแรง ผื่นผิวหนัง ขนร่วง และผิวหนังตกสะเก็ด ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อแทรกซ้อน สัตวแพทย์ของคุณพร้อมให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆ และโรคนี้สามารถรักษาหายภายในหนึ่งเดือน

พาร์โวไวรัสเป็นโรคติดต่อที่มีการแพร่กระจายสูง ไวรัสชนิดนี้ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบรุนแรง บ่อยครั้งทำให้เกิดภาวะเลือดออกแทรกซ้อนและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาการของพาร์โวไวรัสในลูกสุนัข ได้แก่
 • อาการท้องเสีย (อาจมีเลือดปนมาด้วย)
 • อาเจียน
 • มีไข้
 • เซื่องซึม
 • มีภาวะขาดน้ำ
 • น้ำหนักลดหรือเบื่ออาหารอย่างรุนแรง
หากคุณกังวลว่าลูกสุนัขของคุณอาจติดพาร์โวไวรัส ควรปรึกษาสัตวแพทย์ทันที นอกจากนี้ควรระมัดระวังอย่างมากเรื่องสุขอนามัยเกี่ยวกับอุจจาระของลูกสุนัข เนื่องจากพาร์โวไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคน สัตว์ หรือวัตถุใดๆ ที่สัมผัสกับอุจจาระของสัตว์ที่ติดเชื้อ
ข่าวดีคือสามารถฉีดวัคซีนป้องกันพาร์โวไวรัสได้ ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัคซีนชนิดนี้รวมอยู่ในโปรแกรมการฉีดวัคซีนสำหรับลูกสุนัขของคุณ

ค้นหาสัตวแพทย์

หากคุณกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกสุนัข ขอแนะนำให้ปรึกษาสัตวแพทย์

ค้นหาสัตวแพทย์
English Setter standing black and white

สุขภาพของลูกสุนัข

เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกสุนัข ตลอดจนถึงวิธีการดูแลลูกสุนัข

สุขภาพของลูกสุนัข
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background