10% korting en gratis verzending met ons abonnement.

Lees meer

Algemene voorwaarden Royal Canin Webshop

Laatst aangepast: 26-2-2024

Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") regelen, samen met het Privacybeleid, de relatie tussen u en Royal Canin en de wettelijke voorwaarden waaronder Royal Canin haar diensten verleent op haar Website (zoals hierna gedefinieerd). Zorg ervoor dat u deze hebt gelezen en begrepen voordat u iets aanschaft op de Website.  


Royal Canin behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te herzien en aan te passen aan veranderingen in technologie, veranderingen in betaalmethoden, veranderingen in relevante wetten en voorschriften, en veranderingen in de functies van het Royal Canin-systeem, met dien verstande dat de Algemene Voorwaarden die op uw bestelling van toepassing zijn, de geldende Algemene Voorwaarden zijn die op de Website toegankelijk zijn en die u aanvaardt op het moment van uw bestelling. Indien u abonnee bent, wordt u in een redelijke termijn van tevoren op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw abonnement opzeggen. 

Klik hier om deze Algemene Voorwaarden te downloaden als PDF-document 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen:  

Royal Canin Nederland B.V.  
Onderneming naar Nederlands recht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 16040100 
Met statutaire zetel op het adres Poort van Veghel 4930, 5466 SB Veghel 
Telefoonnummers: 0413318400 / 0413318418
E-mailadres: [email protected]
Nederlands btw-identificatienummer: NL004987664B01 

(hierna "Royal Canin" genoemd)  

en  

Consumenten die gebruikmaken van de website van Royal Canin https://www.royalcanin.com/nl (hierna aangeduid als de "Website") om producten te bestellen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (hierna ook wel “u” genoemd).

1. Bestelling, aanvaarding en bevestiging van de bestelling

Door de producten via de Website te bestellen, bevestigt u dat u wettelijk bevoegd bent om een overeenkomst te sluiten of, indien u minderjarig bent, dat u toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger hebt om een aankoop te doen op de Website. 

1.1 Bestellingen via de Website 

U kunt rechtstreeks op de Website een bestelling plaatsen. Zodra uw winkelwagen is gevalideerd, moet u het bezorgadres kiezen en uw betaalmethode valideren. Met deze laatste stap wordt de verkoopovereenkomst met Royal Canin bekrachtigd.  

Na de validatie stuurt Royal Canin u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. In bepaalde gevallen, met name bij wanbetaling, een onjuist adres of een ander probleem met betrekking tot uw account, behoudt Royal Canin zich het recht voor om uw bestelling te blokkeren totdat het probleem is opgelost. 

Indien een van de door u bestelde producten niet beschikbaar is (bijvoorbeeld vanwege voorraadtekorten), wordt u daarvan onverwijld op de hoogte gesteld en wordt het door u betaalde bedrag teruggestort via de bij uw bestelling gebruikte betaalmethode. 

 1.2 Abonnement

U kunt zich ook aanmelden voor een Royal Canin-abonnement, waarmee u meerdere herhaalbestellingen kunt plaatsen, voor de producten en met de verzendfrequentie die u opgeeft. Indien een van de producten niet beschikbaar is voor een bepaalde datum, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld en kunt u uw bestelling wijzigen, bijvoorbeeld door een vervangend product te bestellen of zelfs door uw bestelling voor de betreffende datum te annuleren.  

Als u zich wilt abonneren, dient u een account aan te maken en een wachtwoord te kiezen, en uw betaalgegevens te registreren. U garandeert de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de aan Royal Canin verstrekte informatie en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden en wijzigingen hiervan. U stemt ermee in de verstrekte gegevens snel bij te werken wanneer dat nodig is. 

U dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het correcte gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord te waarborgen, om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden onthuld of gebruikt. Enige koppeling met uw account en/of overdracht van gegevens via uw account dient door u en onder uw volledige verantwoordelijkheid te zijn uitgevoerd.  

U stemt ermee in om Royal Canin zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval van frauduleus gebruik van uw wachtwoord en/of gebruikersnaam. 

Aan het abonnement zelf zijn geen kosten verbonden en u hoeft telkens alleen de prijs te betalen van de producten die in elk van uw bestellingen zijn opgenomen.  

U zult te allen tijde toegang hebben tot 'Mijn Account' op de Website om:  
(i) de voorwaarden van uw herhaalbestellingen te wijzigen, d.w.z. de bestelde producten, het aantal of de verzendfrequentie van die producten, het bezorg- of factuuradres voor die producten, of  
(ii) een specifieke bestelling te wijzigen of verwijderen (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent), op voorwaarde dat deze wijziging of verwijdering niet later dan 24 uur vóór verzending van de betreffende bestelling plaatsvindt, in het gedeelte 'Mijn abonnement' in uw account.  

  De duur van de overeenkomst is afhankelijk van het door u gekozen aantal herhaalbestellingen. U kunt uw abonnement gratis opzeggen in 'Mijn Account' op de Website of door contact op te nemen met onze klantenservice van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 via 0413-318400. Of via het contactformulier op www.royalcanin.com/nl.

2. Mijn account

2.1 Aanmaken van een account  

Wanneer u een bestelling plaatst, kunt u een gebruikersaccount openen waarmee u uw bestellingen kunt volgen en de geschiedenis van uw aankopen kunt raadplegen. Hiervoor dient u naar het gedeelte 'Mijn account' op de Website te gaan en de gevraagde gegevens in te vullen. 
U kunt ook een bestelling op de Website plaatsen zonder een account te openen. 

2.2 Uw bestelling volgen

Als u een klantaccount hebt aangemaakt op de Website, kunt u altijd toegang krijgen tot dit account via het gedeelte 'Mijn account' op de startpagina van de Website om de status van uw bestelling te controleren, uw bestelgeschiedenis te bekijken, een abonnement te wijzigen of op te zeggen, of uw persoonlijke gegevens bij te werken. In elk geval wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van uw bestelling, ook als u geen account hebt aangemaakt.  

3. Royal Canin-producten

De afbeeldingen van de producten op de Website dienen ter illustratie en de verpakking van het product kan door technische beperkingen van uw scherm of apparaat enigszins afwijken van die op de afbeeldingen. 


Indien er een wijziging is in de verpakking van Royal Canin-producten, die een verandering in de samenstelling van de producten weerspiegelt, wordt u op de hoogte gebracht volgens de geldende wettelijke vereisten. In ieder geval zal de informatie op de Website worden weergegeven. Bij eenmalige bestellingen zonder een abonnement heeft de verandering van Royal Canin-producten geen invloed op uw bestelling. Als abonnementshouder wordt u van tevoren op de hoogte gesteld van de verandering [via e-mail / in uw account]. Als u niet akkoord gaat met de veranderingen, heeft u de mogelijkheid om uw abonnement op te zeggen.

4. Leveringsvoorwaarden

Bestellingen kunnen alleen in Nederland (inclusief de waddeneilanden) worden bezorgd.  

De bezorging vindt plaats binnen de bij de bestelling aangegeven termijn, of overeenkomstig de door u in uw abonnement vastgestelde frequentie. Bestelling bij Royal Canin worden door Parcellab bij u bezorgd. Bestellingen geplaatst op werkdagen voor 7.30u worden de volgende werkdag geleverd. Bestellingen geplaatst voor vrijdag 7.30u worden op zaterdag geleverd en bestellingen geplaatst tussen vrijdag 7.30u en maandag 7.30u worden geleverd op dinsdag. Via Track&Trace van Parcellab wordt u op de hoogte gehouden over de exacte leverdatum en -tijd.  

Bestellingen die zwaarder zijn dan 20 kg worden in twee of meer pakketten verzonden (afhankelijk van het gewicht) en u wordt voor elk pakket afzonderlijk geïnformeerd over de status ervan.  

Bij een vertraging in de levering die te wijten is aan Royal Canin, zal Royal Canin u hiervan op de hoogte stellen via de contactgegevens die u hebt opgegeven. Daarom is het belangrijk dat uw contactgegevens volledig en juist zijn. Bij niet-nakoming van de verplichting tot levering op de aangegeven datum of binnen de gestelde termijn, kunt u uw bestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of anderszins schriftelijk (per e-mail) annuleren, nadat u per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of anderszins schriftelijk opdracht hebt gegeven tot bezorging binnen een redelijke extra termijn, en Royal Canin niet in staat is gebleken de bestelling binnen de gestelde redelijke termijn bij u te bezorgen.  

Alle producten die bij Royal Canin worden aangeschaft, worden door PostNL bij u bezorgd. Elk risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op u over op het moment dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder van Royal Canin is, het product fysiek in ontvangst neemt.  

Zodra de producten bij het door u opgegeven adres zijn bezorgd, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de bezorging. 

5. Prijs en betaling

Royal Canin behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken aan te passen. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die al zijn geplaatst of abonnementsbestellingen die al zijn verzonden, en u betaalt altijd de prijzen die op het moment van uw bestelling gelden.  

Als u abonnee bent, wordt u per e-mail van deze wijzigingen op de hoogte gesteld binnen een redelijke termijn vóór uw volgende levering, en houdt uw aanvaarding van abonnementsleveringen na een dergelijke kennisgeving in dat u de prijswijzigingen aanvaardt. Als u het niet eens bent met de prijswijziging, kunt u uw abonnement op elk gewenst moment en rechtstreeks vanuit uw gebruikersaccount opzeggen. 

5.1 Prijzen

Alle op de Website vermelde prijzen zijn in euro’s, en inclusief de in Nederland geldende btw.  

Als u zich heeft aangemeld voor een abonnement, staat de prijs van elk van uw bestellingen gelijk aan de prijs inclusief btw van de bestelde producten, die geldt op de datum van verzending van uw bestelling (waarbij rekening wordt gehouden met eventuele kortingen of actuele promoties), waarop u 10% korting krijgt. De betaalde prijs zal dus van bestelling tot bestelling verschillen.  

Gedurende de eerste zes maanden van uw abonnement (ongeacht eventuele wijzigingen die u aanbrengt in het abonnement), zal de prijs van elk van uw bestellingen overeenkomen met de prijs inclusief BTW van de bestelde producten, zoals van toepassing op de datum van uw eerste bestelling onder dit abonnement (met inachtneming van eventuele prijsverlagingen of lopende promoties). Er zullen geen prijsverhogingen zijn in uw bestellingen gedurende de eerste zes maanden van uw abonnement (prijsverlagingen of promoties blijven van kracht).

Als u zich heeft aangemeld voor een abonnement worden de volgende zaken in acht genomen:Gedurende de eerste zes maanden van uw abonnement (ongeacht eventuele wijzigingen die u aanbrengt in het abonnement), zal de prijs van elk van uw bestellingen overeenkomen met de prijs inclusief BTW van de bestelde producten, zoals van toepassing op de datum van uw eerste bestelling onder dit abonnement (met inachtneming van eventuele prijsverlagingen of lopende promoties). Er zullen geen prijsverhogingen zijn in uw bestellingen gedurende de eerste zes maanden van uw abonnement (prijsverlagingen of promoties blijven van kracht).

Als u abonnee bent, wordt u per e-mail van deze wijzigingen op de hoogte gesteld binnen een redelijke termijn vóór uw volgende levering, en houdt uw aanvaarding van abonnementsleveringen na een dergelijke kennisgeving in dat u de prijswijzigingen aanvaardt. Als u het niet eens bent met de prijswijziging, kunt u uw abonnement op elk gewenst moment en rechtstreeks vanuit uw gebruikersaccount opzeggen. 

De 10e bestelling met uw abonnement is gratis. De producten in de 10e bestelling van uw abonnement zal hetzelfde zijn als de 9e bestelling. 

 

5.2 Betaling

Royal Canin accepteert de volgende betaalwijzen: iDEAL, Visa, en Mastercard. Na bevestiging van de bestelling wordt het betreffende bedrag van uw rekening afgeschreven.  

Als u zich heeft aangemeld voor een abonnement, worden uw bankgegevens door Royal Canin bewaard voor de duur van uw abonnement. Het bedrag van uw bestelling wordt aan u in rekening gebracht op de datum waarop de bestelling wordt verzonden. U kunt uw bankgegevens op elk gewenst moment aanpassen in uw account. Als uw kaart komt te vervallen, stuurt Royal Canin u een e-mail met het verzoek om uw bankgegevens bij te werken. Als u deze gegevens niet bijwerkt, of meer algemeen, als een betaling om welke reden dan ook door uw bankinstelling wordt geweigerd, wordt uw abonnement opgeschort.  

De betaling dient te geschieden in euro's.  

5.3 Verzendkosten

Verzendkosten bedragen €3,99 inclusief BTW per order. Voor orders vanaf €29,- en voor bestellingen door abonnementhouders gelden geen verzendkosten. 
Om een veilig betalingssysteem te kunnen aanbieden, maakt Royal Canin gebruik van de beveiligde betalingssystemen van de belangrijkste financiële instellingen.

6. Promoties en coupons

6.1 Gebruik van Royal Canin promoties/coupons

Als er een promotie-/couponcode wordt gebruikt, dient u de code voor de betreffende aanbieding in te voeren in het veld 'Promotiecode' bij bestelling via de Website. Promotiecodes of coupons kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of coupons; per transactie kan er slechts één promotie- of couponcode worden gebruikt en het bedrag van die promotiecode of coupon wordt – afhankelijk van het type promotie- of coupcode – verrekend met één of meerdere producten in uw winkelwagen óf verrekend met het totaalbedrag voor de winkelwagen. Royal Canin behoudt zich het recht voor om het gebruik van promotie-/couponcodes te beperken bij de betaling voor bepaalde producten, gewichten, bepaalde verzendkosten en kosten voor versnelde verzending, die zullen worden vermeld bij de betreffende code of coupon. Tenzij anders aangegeven in de Algemene Voorwaarden voor de aanbieding, zijn online kortingscoupons niet geldig in winkels van Royal Canin of andere verkooppunten waar producten van Royal Canin worden verkocht.  

7. Wettelijke waarborg

U bent wettelijk gerechtigd een product te ontvangen dat overeenstemt met de overeenkomst. U beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het product om in actie te komen als het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt (non-conformiteit).  
In geval van non-conformiteit kunt u kiezen tussen aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het artikel, overeenkomstig artikel 7:21 BW.  
Als herstel of vervanging van het product onmogelijk is (althans niet van Royal Canin kan worden gevergd), wat bij alle dierlijke voedingsproducten het geval is, kunt u kiezen tussen terugbetaling van een deel van de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene of ontbinding van de overeenkomst, in overeenstemming met artikel 7:22 BW.  

Gedurende de 12 maanden die volgen op de bezorging van de producten waarop uw bestelling betrekking heeft, bent u vrijgesteld van het verstrekken van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming.  

8. Recht van ontbinding en retournering van de producten

8.1 Wat is het recht van ontbinding? 

Overeenkomstig artikel 6:230o BW hebt u het recht uw bestelling zonder opgaaf van redenen en zonder boete te ontbinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten die het voorwerp van uw bestelling uitmaken, door u of door een door u aangewezen derde, ongeacht of uw bestelling als eenmalige bestelling of in het kader van een abonnement is geplaatst. Indien u in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel in ontvangst heeft ontvangen. Indien u een overeenkomst aangaat die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen. 

Royal Canin geeft u een langer recht van retournering. Bijgevolg kunt u een bestelling binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de door u bestelde producten annuleren zonder opgaaf van reden. 

8.2 Gevallen waarin het recht van ontbinding niet kan worden uitgeoefend 

U heeft geen recht op ontbinding voor de volgende producten, ongeacht of deze als eenmalige bestelling of als onderdeel van een abonnement zijn besteld:  

 • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; 
 • producten die u na levering hebt geopend en die met het oog op hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden geretourneerd; en 
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

8.3 Voorwaarden voor de uitoefening van het recht van ontbinding (indien van toepassing)  

Om uw recht van ontbinding uit te oefenen, dient u Royal Canin middels een eenduidige verklaring – waarvoor u onderstaand modelformulier voor herroeping/ontbinding kunt gebruiken - op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden. U kunt dit bijvoorbeeld op één van de volgende manieren doen:  

 • Per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar Royal Canin Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Postbus 63, 4900 AA, Veghel; 
 • Per e-mail met ontvangstbevestiging naar: [email protected]
 • Via het contactformulier op www.royalcanin.nl
 • Door in het gedeelte 'Mijn account' op de Website te klikken op de optie om uw bestelling te annuleren, in welk geval Royal Canin uw beslissing tot herroeping zal bevestigen door u een e-mail te sturen.

Modelformulier voor herroeping/ontbinding 
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen. 

Aan Royal Canin Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Postbus 63, 4900 AA, Veghel, e-mailadres: [email protected].  

Ik/wij [*] stel/stellen u [*] hierbij op de hoogte van mijn/onze [*] herroeping van de overeenkomst voor de verkoop van de volgende producten: _______ 

Besteld op (*)/ontvangen op (*): 
Naam van consument(en): 
Adres van consument(en): 
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 
Datum: 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Om aan deze herroepingstermijn te voldoen, moet u uw verzoek tot herroeping naar ons verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. 

8.4 Retournering van producten  

U dient het via de Website aangeschafte product onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen nadat u uw beslissing tot herroeping kenbaar hebt gemaakt aan Royal Canin terug te sturen. U kunt uw retourmelding telefonisch aanmelden via onze klantenservice via telefoonnummer 0413-3618418. U ontvangt van de klantenservice verdere instructies. In geval van retourering zijn deze kosten voor rekening van Royal Canin B.V.  

Producten moeten in hun oorspronkelijke en ongeopende vorm worden geretourneerd, zonder gebruikssporen of beschadigingen, en zonder dat er afbreuk is gedaan aan de verkoopbaarheid van deze producten. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product, voor zover uw behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard en kenmerken daarvan vast te stellen. Royal Canin accepteert geen retourzendingen van geopende, onverpakte, beschadigde of gebruikte producten na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van veertien (14) dagen.  

Bij herroeping van deze overeenkomst of bij retournering van de producten vergoedt Royal Canin alle betalingen die Royal Canin van u heeft ontvangen, met uitzondering van de eventuele extra kosten die voortkomen uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. Deze vergoeding zal onverwijld plaatsvinden en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat Royal Canin op de hoogte is gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.  

De termijn waarbinnen dit bedrag op uw bankrekening/creditcard wordt bijgeschreven, kan variëren, afhankelijk van de gang van zaken bij uw bank en Royal Canin kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Royal Canin voert de terugbetaling uit via betaalmethode die u ook hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; aan deze terugbetaling zijn in ieder geval geen kosten verbonden voor u.  

Royal Canin kan de vergoeding inhouden totdat Royal Canin het product heeft ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van het product verstrekt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.  

9. Beperking van aansprakelijkheid

Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade die kan voortvloeien uit de schending van deze Algemene Voorwaarden, enige overtreding of enige andere oorzaak die te maken heeft met toegang tot de Website, het gebruik van de Website of enige andere gegevens of programma's op de Website.  

Royal Canin is niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen van transacties die via de Website worden uitgevoerd, noch voor een tekortkoming of nalatigheid die wordt veroorzaakt door de consument of door een onvoorziene actie van een derde partij bij de overeenkomst, waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden, of door een geval van overmacht.  

Onverminderd het bovenstaande, is Royal Canin’s aansprakelijkheid niet uitgesloten of beperkt in alle gevallen waarin het op grond van dwingend recht niet mogelijk is, of niet is toegestaan, om de aansprakelijkheid van Royal Canin uit te sluiten of te beperken (zoals in geval van opzet of grove schuld). 

De bepalingen in dit artikel 9 laten uw wettelijke rechten als consument onverlet. 

10. Klantenservice

 Als u een probleem heeft met uw bestelling of abonnement, of als u een vraag heeft, kan u contact opnemen met onze klantenservice van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur via 0413-318400. Of via het contactformulier op www.royalcanin.com/nl 

11. Persoonsgegevens

Royal Canin hecht waarde aan en respecteert de persoonsgegevens die door u aan ons zijn toevertrouwd. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals beschreven in onze privacyverklaring. De volledige privacyverklaring kunt u vinden op https://www.mars.com/privacy-policy-netherlands.

12. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt dit online platform gebruiken om uw geschil met Royal Canin te beslechten.

13. Intellectueel eigendom

Royal Canin behoudt het volledige eigendom van alle documenten en informatie die op of via de Website worden verstrekt, met inbegrip van alle illustraties, grafische elementen, tekst, video- en audiofragmenten, handelsmerken, logo's en andere inhoud (tezamen aangeduid als "Inhoud van Royal Canin"). 

Indien u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden (en eventuele aanvullende voorwaarden met betrekking tot specifieke Inhoud van Royal Canin), mag u inhoud van Royal Canin uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden, afdrukken en/of kopiëren.  

Tenzij u schriftelijke toestemming hebt gekregen van Royal Canin, mag u geen van de volgende zaken doen: 

 • Inhoud van Royal Canin opnemen in een andere creatie (zoals uw eigen website) of Inhoud van Royal Canin gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden;
 • Inhoud van Royal Canin in welke vorm en op welke manier dan ook kopiëren, wijzigen, reproduceren, aanpassen, reverse-engineeren, verspreiden, framen, herpubliceren, uploaden, plaatsen, weergeven, publiceren, doorgeven, overdragen, in licentie geven of verkopen;
 • een kennisgeving over auteursrecht, handelsmerken of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot Inhoud van Royal Canin wijzigen; of
 • een 'onzichtbare link' maken naar een pagina op de Website (d.w.z. een link naar een andere pagina dan de startpagina van de Website).

14. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en koopovereenkomsten die via de Website worden gesloten, worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd naar Nederlands recht. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.