Scottish Fold

Scottish Folds have a quiet, sociable character, and while they are prone to sleeping for long periods of the day, they also enjoy playing with their owners.
Scottish Fold

About the Scottish fold

Scottish Folds are intelligent, inquisitive and loyal to their family. They are not overly vocal, and when they do speak up, have tiny voices.

This breed gets along well with children and, once properly introduced, other family pets as well.

Źródło: kluczowe fakty i cechy pochodzą z World Cat Congress (WCC)

Specyfika rasy

Sierść: Sierść średniej długości
Kategoria wielkości: Średni
Średnia długość życia: 12-15 lata
Inteligentny / Wierny / Przyjazny

Kluczowe fakty

Wymaga częstej pielęgnacji
Może być utrzymywany w domu lub na zewnątrz
Cierpliwy w stosunku do innych zwierząt i dzieci

Polub i udostępnij tę stronę