Det betydande näringsvärdet i animaliska biprodukter

2020-10-12
Biprodukter i katt- och hundfoder kan innehålla viktiga näringsämnen för ditt sällskapsdjur. Lär dig hur biprodukter i näringsbalanserat katt- och hundfoder kan vara bra för din katt eller hund.
Tång under havet omgiven av koraller

Vad är biprodukter i katt- och hundfoder?

Ordet ”biprodukter” används för att beskriva en ingrediens som framställs parallellt med en annan. Biproduket kan vara både vegetabiliska och animaliska och omfattar allt från majsmjöl och rödbetsmassa, till organ, fiskolja och proteiner från fjäderfä.

Animaliska biprodukter anges i EU-lagstiftningen som ingredienser som inte är avsedda att användas som livsmedel. Det är alltså den avsedda användningen som definierar dem. En njure betraktas till exempel som en animalisk biprodukt när den ingår i djurfoder och en köttprodukt när den konsumeras av människor.

Det betyder inte att biprodukter är osäkra att konsumera och heller inte att de saknar näring, som vissa kanske tror. Det betyder snarare att de inte var en del av den primära produkten som utvecklades för att konsumeras av människor.

Vilket näringsvärde har biprodukter?

Många antar att hundar eller katter njuter av kycklingbröst eller fina stekar på samma sätt som vi gör, men de ingredienser som tilltalar människor mest är inte alltid de mest näringsrika för sällskapsdjur.

Biprodukter kan innehålla många näringsämnen av hög kvalitet som är viktiga för främja katters och hundars hälsa. Till exempel kan endast lever ge järn, B-vitaminer (särskilt B12) och vitamin A. Dessa näringsämnen är bra för nervsystemet, huden, tillväxten, bildningen av röda blodkroppar och synen. Alger är å andra sidan en utmärkt källa till glukosamin, som är viktigt för rörlighet och lederna hos katter och hundar.

Det här är inte de enda näringsämnen som kommer från biprodukter och många kan innehålla viktiga näringsämnen som protein, fett, mineraler och vitaminer som spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av organ och muskelvävnad, vilket stöder immunsystemet och ger energi.

Bygga muskler Stödja immunförsvar Tillföra energi

Katter och hundar behöver en balans mellan näringsämnen som bland annat baseras på specifika mängder proteiner, vitaminer, mineraler och fetter. För att katter och hundar ska få ett komplett foder som är anpassat efter deras behov är det viktigt att inte fokusera på en viss ingrediens, utan istället på de specifika näringsämnen som varje ingrediens ger.

Är biprodukter mer hållbara?

Genom att sätta näringsämnen främst vid utveckling av foder kan vi överväga alla typer av ingredienser och välja de som har minst miljömässig och social påverkan, utan att kompromissa med näringsvärdet eller smältbarheten i fodret.

Jämfört med t. ex. rent kött som vanligtvis inte används i djurmat är slaktbiprodukter inte bara otroligt näringsrika, de är också mer hållbara eftersom de inte konkurrerar med livsmedelsproduktion för människor. Användning av biprodukter i djurfoder är därför avgörande för en hållbar framtid för djurfoderbranschen. Det minimerar inte bara avfall utan förhindrar också ökat tryck på boskapsproduktionen. Det påverkar miljön och gör det möjligt för oss att undvika konkurrens med livsmedel (avsedda för människor).

I syfte att hjälpa veterinärer att hantera hundar som lider av överkänslighet mot ingredienser eller näringsämnen (AFR) skapade Royal Canin till exempel en innovativ produkt med fjädrar som proteinkälla. Den här utvecklingen gör att vi kan undvika att förlita oss på födoämnen för människor som proteinkällor, vilket innebär att mycket mindre slängs och vi hjälper till att bidra till den globala livsmedelsförsörjningen.

Som ett miljömedvetet företag arbetar vi för att fortsätta investera i sådan forskning och produktutveckling, vilket gör att vi kan dra nytta av de näringsvärden som finns i biprodukter.

Vårt fokus har alltid varit att tillhandahålla de bästa produkterna för sällskapsdjur. Vår vetenskapliga metod för att ta fram foder baserat på näringsämnen gör det möjligt för oss att göra det, och det hjälper även till att förhindra konflikter mellan människors och sällskapsdjurs mat.

Förstå biprodukter på etiketter för djurfoder

Biprodukter genomgår en process för tillagning, malning, separering och torkning. Genom att skonsamt torka ingredienser skapas en mycket mer koncentrerad och fortsatt lättsmält proteinkälla.

Färskt kött, innehåller cirka 75 % vatten och endast 10–30 % protein. I jämförelse ger 1 kg färsk kyckling cirka 250 gram näringsämnen jämfört med nära 1 kg för ingrediensen torkat fågelprotein. Det har en mycket lägre vattenhalt, vilket ger otroliga 940 gram näringsämnen.

Protein Fett Fukt Protein Fett Fukt Färskt kött Torkat kött

Enligt befintlig foderlagstiftning måste alla ingredienser/ingrediensgrupper i foder för sällskapdjur anges på förpackningen baserat på vikt innan de tilllagas och i fallande ordning. Det innebär att “färskt kött” hamnar högt på ingredienslistan. Det kan ge intrycket av att ”färskt kött” är den huvudsakliga näringskällan i foder för katter och hundar. Det är dock troligtvis inte fallet.

Näringsprofilen kommer från hela kosten, inte bara den första ingrediensen på fodrets etikett. På Royal Canin har alla enskilda ingredienser på förpackningen ett specifikt ändamål som avgörs av de högkvalitativa näringsämnen de ger katter och hundar.

Vår näringsfilosofi innebär att vi kombinerar biprodukter och andra råvaror på ett exakt sätt för att skapa en näringsprofil som är anpassad till kattens eller hundens ras, ålder och hälsotillstånd.

Rådfråga personalen på en veterinärklinik eller en kvalificerad näringsexpert för katter och hundar om du någonsin är osäker på ingredienserna i fodret eller om du vill veta mer om hur katters eller hundars kost bör anpassas för att tillgodose deras unika behov.


1 EUR-Lex 68/2013, vägledning om EU-klassificering av foder, Food Safety Authority of Ireland, http://talkspetfood.aafco.org/byproducts

Tillbaka till början

En vuxen tysk schäferhund och en abessinier står i svartvitt mot en vit bakgrund

Royal Canins syn på näring

På Royal Canin är vårt främsta fokus att förstå katters och hundars unika behov. Allt vi gör syftar till att få fram näringsriktiga sammansättningar som är anpassade för att främja katters och hundars hälsa och välmående. Läs mer om vårt vetenskapliga synsätt på sällskapsdjurs näring.

Vår näringsmetod
Inline Image 2

Se vårt produktsortiment

Alla Royal Canins foder har skapats för att ge näring som är skräddarsydd för kattens eller hundens behov, beroende på ras, ålder, livsstil och känsligheter. Se hela vårt produktsortiment och upptäck hur vi kan bidra till att ditt sällskapsdjur mår så bra som möjligt.

Utforska sortimentet