Vägledning för byte av kattens foder

2022-01-15
Norwegian Forest Cat sitting in a kitchen eating from a feeding bowl
När din katt ska börja äta ett nytt foder bör du bör långsamt introducera det för att undvika orolig mage. Följ vår enkla sjudagarsguide för att långsamt vänja katten vid det nya fodret på ett säkert och försiktigt sätt.

Varför byter man kattfoder?

Det kan hända att du bestämmer dig för att byta kattfoder och det kan finnas olika orsaker till detta, som till exempel:

  • Din kattunge är redo att övergå till foder för vuxna katter
  • Din katts hälsokrav har förändrats och den behöver en mer specialiserad veterinärdiet
  • Du skulle vilja övergå till att ge våtfoder, torrfoder eller blandad utfodring.

Numera är det möjligt att ge katten ett välbalanserat helfoder som är anpassat till kattens ålder, fysiologiska status och livsstil under hela livet utan risk för näringsbrist. Det innebär att kattägare lättare kan växla mellan olika kattfoderprodukter.

Varför är det viktigt att vara försiktig när man byter ut kattens foder?

Tidiga upplevelser av en typ av foder spelar stor roll när det gäller att skapa matpreferenser för kattungar längre fram. Därför är det viktigt att ta reda på vilken typ av foder kattungen har fått innan den flyttar hem till dig, eftersom den har lättare att anpassa sig till en ny miljö om maten är bekant.

På samma sätt bör alla foderförändringar under kattens liv ske gradvis. En del katter kan bli tveksamma när de ställs inför ett nytt sorts foder. Det här undvikande beteendet kallas neofobi. Man tror att det här beteendet är en sorts skydd mot att få i sig giftig eller gammal mat. Därför är det bättre att införa nya typer av foder gradvis, samt minska alla potentiella stressfaktorer, för att undvika att katten utvecklar motvilja mot det nya fodret.

Så här byter du ut kattens foder

Det är bäst att introducera ett nytt foder för katten försiktigt, under minst en vecka. På så sätt kan du hjälpa katten att undvika magbesvär, neofobi eller annan oro.

Börja med att introducera små andelar av det nya fodret, och öka sedan andelen gradvis tills katten helt har övergått till det nya fodret.

Dag 1 och 2 – 75 % av det gamla fodret + 25 % nytt foder
Dag 3 och 4 – 50 % av det gamla fodret + 50 % nytt foder
Dag 5 och 6 – 25 % av det gamla fodret + 75 % nytt foder
Dag 7 – 100 % nytt foder

Det är bra att bibehålla kattens vanliga utfodringsrutin och hålla sig till samma tider och samma miljö vid utfodringen för att minimera antalet förändringar och se till att katten känner sig bekväm under övergången till ett nytt foder.

Håll ett öga på katten

Var uppmärksam på kattens beteende när den har gått över helt till det nya fodret. Det hjälper dig att se hur väl den svarar på förändringen. De bästa fodren märks i kattens utseende, kroppsvikt och avföringskvalitet.

Tillbaka till början