Vaccinationer för valpar

2018-10-03
Vaccinationer förebygger smittsamma och ibland dödliga sjukdomar. Vissa är obligatoriska medan andra rekommenderas. Det är viktigt att du följer rätt vaccineringsschema för din nya valp.
Young Jack Russell sitting in a vets office being given an injection.

Varför ska min valp vaccineras?

När valparna föds är de helt beroende av antikropparna i mammans mjölk, som skyddar mot skadliga mikroorganismer.

Skyddet avtar dock med tiden, vilket gör valpen sårbar för smittsamma sjukdomar. Med rätt vaccinering i rätt ålder förhindrar du att din valp drabbas av dessa sjukdomar och infektioner.

Vad gör valpvaccinationer?

Vaccinationer förebygger smittsamma och ibland dödliga sjukdomar. Vissa är obligatoriska medan andra rekommenderas.

Vad bör min valp vaccineras mot?

De obligatoriska vaccinationerna är:

 • Valpsjuka: Valpsjuka kan ta sig olika uttryck, vilket kan göra det svårt att ställa rätt diagnos. Oftast orsakar sjukdomen hög feber, andningsbesvär (rinit eller lunginflammation), matsmältningsproblem (mag-tarminflammation), ögon- eller hudproblem eller neurologiska problem, och den kan ofta ha dödlig utgång.
 • Infektiös hepatit, HCC: Symptomen sträcker sig från lindrig feber och svullna slemhinnor i munhålan till kräkningar, gulsot, förstorad buk, depression, minskad mängd vita blodkroppar, smärta i levern och svår hepatit.
 • Hundparvovirus: Parvovirus är mycket smittsamt och angriper mag-tarmsystemet. Det ger aptitlöshet, kräkningar, feber och ofta svår blodig diarré. Svår uttorkning kan inträda snabbt och vara dödlig inom 48 till 72 timmar.
 • Leptospiros: Leptospiros är en zoonotisk sjukdom som kommer från bakterier som överförs från urin från gnagare till människor och vissa djur. Hos hundar kan symptomen vara feber, kräkningar, buksmärtor, diarré, aptitlöshet, kraftig svaghet och slöhet, stelhet, gulsot, muskelsmärtor, infertilitet och njursvikt (med eller utan leversvikt).

De rekommenderade vaccinationerna är:

 • Rabies: En sjukdom som är dödlig för hundar och människor. Kännetecknas vanligtvis av vacklande gång, nacksmärtor, kraftig salivavsöndring och i vissa fall kramper i ansiktsmusklerna. Mycket aggressivt beteende är vanligt, liksom hunden biter utan att släppa taget.
 • Kennelhosta: Den här sjukdomen smittar genom kontakt med andra hundar, till exempel i kennlar eller på hundutställningar. Den orsakar svår hosta, som kan vara mer eller mindre allvarlig beroende på hundens ålder och allmänna hälsotillstånd.

Vilka vaccinationer behöver min valp?

Tala med en veterinär och berätta var valpen kommer att uppehålla sig. Det kan vara:

 • på hundpensionat
 • i skogen
 • på hunddagis

Berätta också för veterinären om du tänker resa utomlands med valpen och eventuella aktiviteter som den kan komma att delta i, till exempel hundutställningar eller hundsport.

Veterinären upprättar sedan ett vaccinationsprogram som passar valpens behov.

När behöver valpen vaccineras?

Vaccineringen av valpen ger bäst effekt om den sker vid rätt tid och med påfyllnadsdoser eller boosters. Vaccinationsprogrammet för valpen börjar vanligtvis vid sex till åtta veckors ålder.

Ett normalt vaccineringsschema ser ofta ut så här:

 • 7–9 veckor: valpsjuka, infektiös hepatit, parvovirus, men detta kan börja tidigare om valpen uppehåller sig i en infekterad miljö
 • 11–13 veckor: boosters för de tre tidigare vaccinationerna + rabies och leptospiros
 • 15–17 veckor: boosters för rabies och leptospiros
 • 15 månader: boosters för alla vaccinationer ovan

Kommer min valp även att behöva boosters varje år?

Valpen måste få årliga påfyllnadsdoser för att få ett tillräckligt vaccinationsskydd. Den bör få följande boosters varje år:

 • valpsjuka
 • infektiös hepatit
 • parvovirus.

Vad händer när min valp vaccineras?

När valpen vaccineras får den en mycket liten dos av viruset eller bakterierna. Det stimulerar immunförsvaret till att utveckla särskilda antikroppar mot viruset.

Kan min valp få sjukdomen av vaccinet?

Virusen eller bakterierna som används i vaccinet är oftast döda eller inaktiverade, vilket innebär att de i regel inte kan förorsaka sjukdomen.

Hur kommer min valp att bete sig efter injektionerna?

Valpen kan verka lite stillsam efter injektionerna, särskilt första dagen. Det beror på att dess immunförsvar reagerar på vaccinet.

Vad ska jag göra när min valp har fått sina injektioner?

Det är viktigt att du låter valpen vila mycket efter injektionerna eftersom dess immunsystem då jobbar hårdare än normalt.

Kontakta veterinären om du inte tycker att din valp har återhämtat sig inom 24 timmar.

Det är viktigt att du och din nya valp följer rätt vaccineringsschema, eftersom vaccinering av hunden är en av de viktigaste förebyggande hälsovårdsåtgärderna du kan vidta. Det är viktigt att du kontaktar en veterinär så snart den nya valpen har flyttat in och att den får rätt vaccinationer vid rätt tidpunkt.

Tillbaka till början

Skräddarsydd näring för din valp

Ett sortiment med sammansättningar som bidrar till att bygga upp valpens naturliga försvar, främja en hälsosam tillväxt och gynna utvecklingen av matsmältningssystemet.

Se valpprodukterna här
valpfoder