Kysymyksiä kissan- ja koiranruoan valmistajalle: Lemmikinruoan turvallisuus & laatu

Jokainen lemmikinomistaja haluaa ruokkia lemmikkiään oikein. Markkinoilla on kuitenkin niin valtavasti tarjontaa lemmikinruoista, että oikeiden päätösten tekeminen oman kissan tai koiran ruokinnasta voi tuntua vaikealta.
Ranskassa sijaitseva Royal Caninin tehdas

Jos et ole varma, miten kissan- tai koiranruokia pitäisi arvioida, apua on saatavilla. World Small Animal Veterinary Association -yhdistyksen (WSAVA) laatimassa ravintoa koskevassa tietopaketissa käsitellään tärkeimpiä turvallisuutta ja laatua koskevia asioita, joista lemmikinruokien valmistajilta kannattaa kysyä.

Onko lemmikkini ruoka turvallista?

Sekä American Animal Hospital Association -yhdistys (AAHA) että World Small Animal Veterinary Association -yhdistys (WSAVA) ovat julkaisseet ravitsemuksen arviointiohjeet, joiden pohjalta voidaan antaa ruokintaa koskevia suosituksia jokaiselle kissalle ja koiralle.

WSAVA:n ravintoa koskeva tietopaketti sisältää suosituksia lemmikinruokien valitsemisesta. Tietopaketissa käsitellään tärkeimpiä asioita, joista lemmikinruokien valmistajilta kannattaa kysyä.

WSAVA:n kysymykset valmistajille1

 • Onko yhtiönne palveluksessa kokopäiväinen pätevä ravitsemusterapeutti?
 • Mikä on tämän ravitsemusterapeutin nimi ja pätevyys?
 • Kuka laatii ruokavalionne ja mikä on hänen pätevyytensä?
 • Testataanko ruokavalionne AAFCO:n (The Association of American Feed Control Officials) ruokintakokeilla vai varmistetaanko AAFCO:n ravintoaineprofiilien täyttyminen valmistekohtaisesti? (HUOM: European Pet Food Industry Federationin ravitsemusvaatimukset otetaan huomioon Euroopassa.)
 • Millaista tuotetutkimusta on tehty?
 • Onko tulokset julkaistu vertaisarvioiduissa julkaisuissa?
Kuva puhekuplasta, lemmikin ruokakulhosta, puhelin- ja sähköpostikuvakkeesta

Royal Canin -vastaukset

Pätevät ravitsemusterapeutit

WSAVA-kysymykset: Onko palveluksessanne kokopäiväinen pätevä ravitsemusterapeutti? Mikä on tämän ravitsemusterapeutin nimi ja pätevyys? Kuka laatii ruokavalioidenne koostumuksen?

Royal Canin on maailmanlaajuinen yritys, jonka kissoille ja koirille valmistamia ruokavalioita on saatavilla yli 91 maassa. Sen huipputasoiset valmistuslaitokset on sijoitettu ympäri maailman.

Koostumuksia kehittää tiimi sertifioituja eläinlääketieteeseen perehtyneitä ravitsemusterapeutteja, tohtorintutkinnon suorittaneita ravitsemusterapeutteja ja Royal Caninin kumppaneita, joilla on maisterintutkinto pieneläinten ravitsemuksesta. Nämä tiimit toimivat pääosin Royal Caninin tutkimuskampuksella Aimarguesissa, Ranskassa, mutta meillä on myös täysin päteviä ravitsemusterapeutteja useissa muissa maissa.

Kuva naispuolisesta eläinten ravitsemusterapeutista

Aimargues'n kampuksella toimiva ravitsemustieteilijäryhmä kehittää ja testaa uusia koostumuksia tekemällä tutkimuksia ja hyödyntämällä eri puolilta maailmaa kerättyä tietoa. Avoin ja yhteistyöhön perustuva lähestymistapamme mahdollistaa sen, että voimme sekä osallistua lemmikkien ravitsemusta koskevien uusimpien tieteellisten tutkimusten ja havaintojen tekemiseen, että hyötyä niistä itse. Teemme esimerkiksi jatkuvasti yhteistyötä Waltham Petcare Science Instituten (Melton Mowbray, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Pet Health and Nutrition Centerin (Lewisburg, Yhdysvallat) kanssa.

Ruokavalioiden testaus

WSAVA-kysymys: Testataanko ruokavaliot AAFCO:n ruokintakokeilla vai varmistetaanko AAFCO:n ravintoaineprofiilien täyttyminen valmistekohtaisesti?

Royal Caninin ruokavaliot koostetaan ennen kaikkea tieteen ja havaintojen pohjalta. Meillä on kaksi omaa keskusta lemmikeille, joissa tehdään maistuvuutta ja sulavuutta koskevaa tutkimusta. Näissä keskuksissa eläviä eläimiä tarkkaillaan jatkuvasti ja tutkitaan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vaikka analysoimmekin eläinten syömiskäyttäytymistä, emme koskaan tee mitään testejä, jotka ne kokisivat häiritseviksi.

Kunnioitus kissojen ja koirien terveyttä ja hyvinvointia kohtaan on Royal Caninin filosofian ydin, emmekä koskaan tee mitään kajoavia eläinkokeita. Testaamme ainoastaan ruokaa koskevia mieltymyksiä sekä ruokien maistuvuutta ja sulavuutta. Koirat ja kissat arvioivat ruokavalioiden maittavuutta ja sulavuutta. Näiden "ammattimaistajien" reaktioita tarkkaillaan huolellisesti.

Ruokintakokeiden suhteen Royal Canin kunnioittaa ravitsemusstandardeja maailmanlaajuisesti. AAFCO:n ja FEDIAF:n standardien lisäksi noudatamme myös National Research Councilin (NRC) asettamia ravitsemusvaatimuksia. Euroopassa eläinten erityisruokavalioiden ravitsemuksellisista vaatimuksista säädetään direktiivissä 2008/38/EY (PARNUT-direktiivi). Olemme kehittäneet yli 200 erilaista ruokavaliota, mukaan lukien säilyke- ja kuivaruokia sekä kissoille että koirille.

Suurin osa niistä on validoituja ja AAFCO- ja FEDIAF-ravintoaineprofiilien mukaisia ja/tai ruokintakokeiden vaatimukset täyttäviä, mikäli ruokintakokeet ovat paras menetelmä ravintoarvojen säätelyn kannalta. Valikoimassamme on useita erityisiä terapeuttisia tai erityisruokavalioita, kuten maksan ja munuaisten toimintaa tukevia tuotteita, joiden ravintoainepitoisuudet on mukautettu erittäin tarkasti täyttämään tällaisia erityisruokavalioita tarvitsevien kissojen ja koirien tarpeet. Joidenkin ruokavalioiden kohdalla aikuisia eläimiä koskevien AAFCO:n ravitsemussuositusten noudattaminen ei ole mahdollista. Näiden ruokavalioiden osalta terveysongelman hoitaminen on katsottu AAFCO:n ravintoaineprofiilien noudattamista tärkeämmäksi.

Kaikilla tällaisilla ruokavalioilla on tehty vaihtoehtoisia testejä ja niiden on todistettu olevan turvallisia kliinisissä tutkimuksissa, jotka osoittavat, että kyseiset erityisruokavaliot toimivat niiden sairauksien tukihoitona, joiden hoitoon ne on tarkoitettu. Kaikkia ruokavalioita on annettu joko kissoille tai koirille pitkäkestoisissa tutkimuksissa, ja ne ovat auttaneet kissoja ja koiria voimaan paremmin. Nämä ruokavaliot on helppo tunnistaa, koska niihin on merkitty suositus käytön kestosta.

Kuva kissasta, joka saa ruokaa Royal Canin -kulhosta

Laadunvalvonta ja tuotetutkimus

WSAVA-kysymykset: Mitä erityisiä laadunvalvontatoimenpiteitä käytätte ainesosien ja lopputuotteen yhtenäisyyden ja laadun varmistamiseksi? Millaista tuotetutkimusta on tehty? Onko tulokset julkaistu vertaisarvioiduissa julkaisuissa?

Lemmikinomistajat voivat luottaa siihen, että Royal Caninin lemmikinruoat ovat aina turvallisia ja laadukkaita. Perusteellinen laadunvalvontaprosessimme voi sisältää mitä tahansa seuraavista ei-kajoavista analyyseista ruokavalion tarkoituksen mukaan:

 • Maistuvuuskokeet
 • Sulavuustutkimukset
 • Suhteellisen ylikylläisyyden (virtsan) tutkimukset
 • Ulosteen laatu ja koostumus
 • Aminohappoanalyysi
 • Rasvahappoanalyysi
 • Toksikologiset tutkimukset ja säilyvyystiedot
 • Kliiniset tehokkuustutkimukset yhteistyössä eläinlääkäreiden ja lemmikinomistajien kanssa
 • Veriarvot (tarvittaessa)
 • Vertaisarvioidut tutkimukset
 • Kenttäkokeet yhteistyössä kasvattajien ja ammattilaisten kanssa

Tuotteen laadunvalvonta alkaa kunkin toimittajan jokaisen ainesosan tarkastuksella. Pyrimme hankkimaan paikallisia ainesosia aina, kun se on mahdollista, mutta ainesosien turvallisuus ja laatu ovat kuitenkin aina etusijalla. Koulutettujen teknikoiden on tutkittava jokainen ainesosa huolellisesti niiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi, ennen kuin ne päästetään tuotantolaitokseen.

Lähi-infrapunaspektroskopia (NIRS) on keskeinen tuoteturvallisuustesti. Se on analyyttinen työkalu, joka vertaa ainesosan "sormenjälkeä" yhtiön kattavaan sisäiseen standarditietokantaan. Jos saapuvan ainesosan NIRS-tulokset eivät täytä standardin vaatimuksia, ainesosa hylätään ennen kuorman purkamista.

NIRS-analyysin lisäksi tehdään muitakin testejä. Esimerkiksi mykotoksiinitestaus (sienikasvustojen toteamiseksi) suoritetaan kaikille ainesosille tai raaka-aineille, joissa voi esiintyä kissojen tai koirien hyvinvoinnille haitallisia mykotoksiineja.

Huolehdimme lemmikinruokatehtaissamme myös siitä, ettei työntekijöiden liikkuminen osastolta toiselle vaaranna tuotteiden laatua. Laatu ja turvallisuus pyritään varmistamaan myös jakamalla tuotantolaitokset tiukasti eri vyöhykkeisiin siten, että biologista tai fyysistä vaaraa aiheuttavia ei-toivottuja materiaaleja ja ainesosia ei kuljeteta alueelta toiselle. Vyöhykkeet voidaan jakaa alueiksi, joilla tehdään vain seuraavia asioita:

 1. raaka-aineiden vastaanotto, alkutestaus ja käsittely
 2. raaka-aineiden alustava mittaus, annostelu, sekoittaminen ja jauhaminen
 3. "lämpökäsittely" tai kypsennys
 4. kuivaus, päällystys ja jäähdytys (kuivaruoan valmistus)
 5. pakkaus ja varastointi.

Turvallisuuden varmistaminen kaikilla toimipaikoilla

Tiukat turvatoimemme eivät pääty siihen. Huipputason laboratorioiden verkosto ympäri maailmaa tekee yksityiskohtaisia analyysejä kaikista raaka-aineista ja tuotantolaitostemme valmiista tuotteista. Laboratorioiden maailmanlaajuinen verkosto tarkoittaa, että yhdessä voimme valvoa trendejä ja ilmoittaa toisillemme mahdollisista ongelmista. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme jatkuvasti hienosäätää työtapojamme, innovoida sitä, miten toteutamme ruokaturvallisuutta, parantaa laadunhallintamenetelmiä sekä lopulta tuottaa parempia tuotteita.

Royal Caninin tuotantolaitokset noudattavat ja ylittävät monia laadunvarmistusstandardeja, joita ovat asettaneet sekä ulkoiset akkreditointielimet että omat Mars Petcare -sääntömme. Näitä ovat muun muassa

 • Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) -ruokaturvallisuustarkastukset
 • Good Manufacturing Practice Standard & General Principles of Food Hygiene (GMP/GHP)
 • Marsin laatu- ja ruokaturvallisuusstandardit.

Tämän kaltaisten korkeiden standardien noudattaminen tarkoittaa korkeita tarkkuuden, laadun, ympäristökehityksen – ja mikä tärkeintä – ruokaturvallisuuden, tasoja. Teemme yli 500 000 analyysia raaka-aineista ja valmiista tuotteista vuodessa, emmekä tee kompromisseja sen suhteen, että lemmikkejä ruokitaan vain parhaalla mahdollisella tuotteella.

 

1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

Mustavalkokuva saksanpaimenkoirasta ja kissasta

Royal Caninin lähestymistapa ravintoon

Me Royal Caninilla keskitymme ymmärtämään kissojen ja koirien ainutlaatuisia tarpeita. Kaiken tekemisemme keskiössä on kehittää tarkkoja ravitsemuksellisia koostumuksia, jotka on räätälöity tukemaan kissojen ja koirien jatkuvaa terveyttä ja hyvinvointia. Lue lisää tieteellisestä lähestymistavastamme lemmikkien ravintoon.

Inline Image 3

Selaa tuotevalikoimaamme

Kaikki Royal Canin -ruokavaliot on kehitetty tukemaan lemmikkisi hyvinvointia ja vastaamaan sen tarpeisiin rodun, iän, elämäntapojen ja yliherkkyyksien mukaan. Selaa tuotevalikoimaamme ja lue lisää siitä, miten voimme tukea lemmikkisi hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Jaa sivu