Bezpieczeństwo karm dla zwierząt: Pytania do producentów

20.09.2018
Każdy opiekun stara się wybrać, jak najlepszą karmę dla swojego zwierzęcia. Ale przy tak bogatej ofercie gotowych karm dla zwierząt, trudno mieć pewność, czy nasz wybór będzie najbardziej optymalny dla naszego psa czy kota.
Fabryka Royal Canin we Francji

Jeśli nie masz pewności, czy Twoja ocena karmy jest właściwa, możesz skorzystać z praktycznej pomocy. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (ang. World Small Animal Veterinary Association, WSAVA) opracowało poradnik żywieniowy, który zawiera zestaw najważniejszych pytań, które warto zadać producentom, aby upewnić się, czy produkowane przez nich karmy są bezpieczne i odpowiedniej jakości.

Czy karma jest bezpieczna?

Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali dla Zwierząt (ang. American Animal Hospital Association, AAHA) oraz Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA) opublikowały wytyczne dotyczące oceny żywieniowej, które mają ułatwić dobór odpowiedniej karmy dla każdego kota i psa.

Poradnik żywieniowy opracowany przez WSAVA zawiera „Rekomendacje dotyczące wyboru karm dla zwierząt towarzyszących”. Można tu znaleźć kluczowe pytania, jakie warto zadać producentom karm dla zwierząt.

Pytania, jakie należy zadać według WSAVA1

 • Czy firma zatrudnia na pełen etat wykwalifikowanego specjalistę ds. żywienia zwierząt?
 • Jakie są kwalifikacje zatrudnionego specjalisty ds. żywienia zwierząt?
 • Kto opracowuje receptury karm i jakie ma uprawnienia?
 • Czy produkty zostały poddane specjalistycznym analizom? Czy spełniają normy żywienia opracowane przez AAFCO (Stowarzyszenia Amerykańskich Urzędników ds. Kontroli Karm) lub FEDIAF (Europejska Federacja Producentów Karm dla Zwierząt Domowych – jej wymogi brane są pod uwagę w Europie).
 • Jakie dodatkowe obserwacje i analizy przeprowadza firma?
 • Czy wyniki opublikowano w recenzowanych pismach naukowych?
Ilustracja przedstawiająca pole tekstowe, miskę na karmę oraz ikonę telefonu i poczty e-mail

Odpowiedzi Royal Canin

Wykwalifikowani specjaliści ds. żywienia

Pytania z kwestionariusza WSAVA: Czy zatrudniacie wykwalifikowanego specjalistę ds. żywienia zwierząt w pełnym wymiarze godzin? Jak nazywa się specjalista ds. żywienia i jakie ma kwalifikacje? Kto opracowuje receptury karm?

Royal Canin to firma o zasięgu ogólnoświatowym, dostarczająca rozwiązania żywieniowe dla kotów i psów w ponad 91 krajach. Jej zakłady produkcyjne należą do najnowocześniejszych i są zlokalizowane na całym świecie.

Receptury karm są opracowywane przez zespół dyplomowanych dietetyków weterynaryjnych, specjalistów ds. żywienia z naukowym tytułem doktora oraz współpracowników Royal Canin z tytułem magistra w dziedzinie żywienia zwierząt. Zespoły te są zlokalizowane głównie w Centrum Badań i Rozwoju w kampusie Royal Canin w Aimargues we Francji, ale zatrudniamy również w pełni wykwalifikowanych specjalistów ds. żywienia w wielu innych krajach.

Ilustracja przedstawiająca specjalistkę ds. żywienia zwierząt

W naszym kampusie w Aimargues zespół specjalistów ds. żywienia, wykorzystując najnowszą wiedzę, prowadzi badania, opracowuje receptury i testuje nowe karmy. Nasze otwarcie na współpracę umożliwia udział w rozwoju nauki i korzystanie z jej najnowszych osiągnięć oraz prowadzenie obserwacji w dziedzinie żywienia zwierząt towarzyszących. Stale współpracujemy z Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Wielka Brytania) oraz Pet Health Institution Center (Lewisburg, USA).

Testowanie karm

Pytanie z kwestionariusza WSAVA: Czy Wasze karmy przechodzą testy obejmujące próby żywieniowe AAFCO lub badania receptur pod kątem zgodności z wytycznymi pokarmowymi AAFCO?

Nauka i obserwacje to fundamenty procesu opracowywania receptur naszych produktów. Dysponujemy dwoma własnymi ośrodkami badawczymi, gdzie przeprowadzamy ocenę smakowitości i strawności naszych produktów. Zwierzęta utrzymywane w naszych ośrodkach są pod stałą obserwacją i kontrolą zdrowia oraz samopoczucia. W psiarniach i kociarniach prowadzone są również obserwacje zachowań pokarmowych, nie wykonujemy natomiast żadnych inwazyjnych badań.

Szacunek dla zdrowia i dobrostanu kotów i psów pozostaje osią filozofii Royal Canin i wyklucza jakiekolwiek inwazyjne eksperymenty na zwierzętach. Jedyne obserwacje, jakie prowadzimy, dotyczą preferencji pokarmowych, smakowitości oraz strawności karm. Smakowitość i strawność karm są poddawane ocenie przez psy i koty. Reakcje tych „zawodowych testerów” są uważnie monitorowane i analizowane.

Natomiast odpowiedź na pytanie odnośnie prób żywieniowych i norm brzmi: firma Royal Canin zawsze stosuje się do globalnych norm żywienia psów i kotów. Oprócz norm żywienia AAFCO i FEDIAF przestrzegamy również wytycznych NRC (National Research Council). W Europie wytyczne odnośnie receptur diet weterynaryjnych reguluje Dyrektywa 2008/38/WE (PARNUT). Opracowaliśmy już ponad 200 różnych receptur karm mokrych i suchych, przeznaczonych dla kotów i psów.

Zdecydowana większość z nich została zweryfikowana pod kątem zgodności z profilami odżywczymi AFFCO i FEDIAF oraz/lub poddana próbom żywieniowym w tych regionach, gdzie takie regulacje obowiązują. Opracowaliśmy wiele specjalistycznych diet terapeutycznych lub klinicznych, takich jak karmy Hepatic i Renal Support dla zwierząt z chorobami wątroby i nerek, w recepturach których zmodyfikowano poziom wybranych składników pokarmowych, dostosowując je do specyficznych potrzeb chorych kotów i psów. Założenia niektórych diet weterynaryjnych wykluczają spełnienie wytycznych AAFCO dotyczących zawartości składników pokarmowych w karmach bytowych dla dorosłych, zdrowych zwierząt. W tych dietach jest to konieczne dla poprawy stanu zdrowia chorych zwierząt, mających inne wymagania niż zwierzęta zdrowe, dla których opracowano wytyczne AAFCO.

W takich przypadkach wszystkie receptury poddawane są alternatywnym testom, a w odpowiednich badaniach wykazuje się ich bezpieczeństwo i skuteczność w przypadku danych jednostek chorobowych, których leczenie mają wspomagać. Wszystkie te produkty były podawane kotom i psom długoterminowo, co istotnie wspomagało stan zdrowia zwierząt. Diety tego typu są wyraźnie oznaczone jako produkty do stosowania okresowego lub jedynie dodatkowego.

Ilustracja przedstawiająca kota jedzącego z miski Royal Canin

Kontrola jakości i badania gotowego produktu

Pytania z kwestionariusza WSAVA: Jakie konkretne środki kontroli jakości stosujecie, aby zapewnić spójność i jakość składników oraz gotowego produktu? Jakim badaniom poddawany jest gotowy produkt? Czy wyniki przeprowadzanych badań były publikowane w recenzowanych czasopismach?

Opiekunowie zwierząt mogą mieć całkowitą pewność, że Royal Canin na każdym etapie produkcji gwarantuje bezpieczeństwo i wysoką jakość karm dla zwierząt. Nasz rygorystyczny system kontroli jakości obejmuje różne nieinwazyjne analizy i badania, w zależności od przeznaczenia diety:

 • smakowitość,
 • strawność,
 • stopień wysycenia moczu (RSS),
 • jakość i konsystencja kału,
 • analizy aminokwasów,
 • analizy kwasów tłuszczowych,
 • badania toksykologiczne i badania stabilności;
 • próby żywieniowe skuteczności karm, prowadzone we współpracy z lekarzami weterynarii i opiekunami zwierząt,
 • analizy krwi (w razie potrzeby),
 • badania recenzowane;
 • badania terenowe, prowadzone we współpracy z hodowcami i profesjonalistami.

Proces kontroli jakości produktu zaczyna się od wnikliwej kontroli każdego surowca od każdego z dostawców. Staramy się pozyskiwać surowce od lokalnych dostawców, jednak zawsze bezpieczeństwo i jakość surowców są dla nas bezwzględnym priorytetem. Przed przyjęciem każdej dostawy do zakładu wszystkie surowce są poddawane szczegółowej kontroli jakości i bezpieczeństwa, przeprowadzanej przez wykwalifikowanych techników.

Kluczowe badanie bezpieczeństwa obejmuje analizę spektroskopową w bliskiej podczerwieni (NIRS), polecającą na porównaniu próbki surowca (czy gotowego produktu) ze wzorcem umieszczonym w bazie danych. Wynik analizy NIRS odbieragący od wzorca skutkuje natychmiastowym odrzuceniem surowca jeszcze przed rozładunkiem.

Prowadzone są także dodatkowe testy poza NIRS. Przykładowo, badaniom na obecności mykotoksyn (toksyny pleśni) są poddawane wszystkie potencjalnie szkodliwe surowce, ponieważ te substancje poważnie zagrażają zdrowiu kotów lub psów.

Zwracamy również uwagę na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego przy przemieszczaniu się obsługi w naszych fabrykach, poprzez tzw. zoning. Wydzielenie ścisłych stref (zoning) to metoda utrzymania najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Gwarantuje, że wszelkie niepożądane materiały i przedmioty, potencjalnie stanowiące zagrożenie biologiczne czy fizyczne, nie przedostaną się do strefy wyrobu gotowego. Strefy są podzielone według obszarów, gdzie przebiegają konkretne procesy:

 1. przyjmowanie dostaw, wstępne badania i przetwarzanie surowców;
 2. odważanie i dawkowanie surowców, mieszanie i mielenie;
 3. obróbka termiczna
 4. suszenie, powlekanie i chłodzenie (dotyczy suchej karmy);
 5. pakowanie i magazynowanie.

1 2 3 4 5

Gwarancja bezpieczeństwa we wszystkich zakładach produkcyjnych

Nasze rygorystyczne środki bezpieczeństwa nie kończą się na tym. W sieci najnowocześniejszych laboratoriów rozlokowanych na całym świecie przeprowadzamy szczegółowe analizy wszystkich surowców oraz gotowych produktów z naszych fabryk. Globalna sieć laboratoriów umożliwia stałe monitorowanie trendów, wymianę informacji i ostrzeżeń o zaistnieniu ewentualnych problemów. Oznacza to konsekwentne udoskonalanie naszej pracy, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności, udoskonalanie metod kontroli jakości, a w efekcie wytwarzanie coraz lepszych produktów.

Zakłady produkcyjne Royal Canin nie tylko przestrzegają wszystkich standardów jakości określonych przez zewnętrzne organy akredytacyjne oraz naszych własnych regulacji Mars Petcare, ale dodatkowo stosują jeszcze bardziej rygorystyczne normy. Zaliczają się do nich:

 • Kontrole bezpieczeństwa żywności według analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)
 • Dobrej praktyki produkcyjne i ogólne zasady higieny żywności (GMP/GHP)
 • Normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności firmy Mars

Wdrożenie najwyższych standardów, wymienionych wcześniej, pozwala nam utrzymywać najwyższą precyzję i jakość, skutecznie dbać o środowisko, a co najważniejsze, zapewniać całkowite bezpieczeństwo produktów. Rocznie przeprowadzamy ponad 500 000 analiz surowców i gotowych produktów, nigdy nie godzimy się na kompromisy, dostarczając wyłącznie karmy dla psów i kotów o najwyższej jakości.

 

1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

Powrót do góry

Czarno- biała ilustracja przedstawiająca psa rasy owczarek niemiecki i kota

Podejście Royal Canin do żywienia

W firmie Royal Canin dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej poznać unikalne potrzeby kotów i psów. Wszystko, co robimy, ma na celu tworzenie precyzyjnych receptur, które mają długoterminowo wspierać zdrowie i optymalne samopoczucie zwierząt. Dowiedz się więcej o naszym naukowym podejściu do żywienia zwierząt towarzyszących.

Nasze podejście żywieniowe

Zapoznaj się z ofertą naszych produktów

Wszystkie receptury karm Royal Canin zostały opracowane tak, aby zapewniać żywienie idealnie dostosowane do potrzeb Twojego zwierzęcia, z uwzględnieniem jego rasy, wieku, trybu życia czy szczególnych potrzeb. Zapoznaj się z pełną ofertę produktów i sprawdź, jak możemy pomóc Twojemu zwierzęciu cieszyć się jak najlepszym zdrowiem.

Poznaj linie produktów
Udostępnij tę stronę