Za povračilo kupnine v skladu s Programom morajo biti izpolnjena naslednja merila:

 
 1. Program »100% GARANCIJA ZADOVOLJSTVA« velja samo za posamezno vrečo izbranega ROYAL CANIN® izdelka za mačke ali pse.

 2. Za ROYAL CANIN® izdelke, kupljene v okviru Programa, bo denar povrnjen v višini kupnine, ki ste jo plačali za izdelek, ki ga želite vrniti v sklopu Programa.

 3. Program je omejen na enkratno vračilo kupnine za eno vrečo ROYAL CANIN® hrane na gospodinjstvo za osebe z bivališčem v Republiki Sloveniji, z izjemo zaposlenih v družbi Royal Canin Ljubljana d.o.o., ki v Programu ne morejo sodelovati.

 4. Vračilo kupnine lahko zahtevate le od prodajalca, ki sodeluje v Programu in pri katerem ste kupili hrano, za katero želite uveljaviti vračilo kupnine.

 5. Za vračilo denarja morate vašemu prodajalcu, kjer ste kupili hrano, predati: 
  • preostalo vsebino vreče s hrano, ki vsebuje najmanj 75 % hrane (glede na težo), kateri še ni pretekel rok uporabe,
  • veljavno dokazilo o nakupu (potrdilo o nakupu mora izdati prodajalec, pri katerem zahtevate vračilo denarja),
  • Obrazec za zahtevo vračila denarja, ki ga prejmete pri prodajalcu, na katerem navedete svoje ime, naslov in kontaktne podatke ter obrazložite, zakaj niste zadovoljni z izdelkom,
  • izdelek/hrano v 30 dneh od datuma nakupa.

 6. Vračila kupnine ni mogoče zahtevati v naslednjih primerih:
  • če hrane ne potrebujete več, ker ima žival drugega lastnika ali je umrla,
  • če nova hrana v prehrano živali ni bila uvedena postopoma (7-10 dni).

 7. Izpolniti morate polja »Podatke o lastniku živali« na »Obrazcu za zahtevo vračila denarja«, na katerega se podpišete in odkljukate polje, da potrdite, da ste prebrali in da razumete, kako bo Royal Canin Ljubljana d.o.o. hranil vaše podatke, ter da se strinjate, da Royal Canin Ljubljana d.o.o. hrani vaše podatke za namene preverjanja in revizij.

 8. Upoštevajte, da bo Royal Canin Ljubljana d.o.o. hranil Obrazec za zahtevo vračila denarja, vključno z informacijami, ki ste jih posredovali, za namene preverjanja in revizij, največ pet let.

 9. Royal Canin Ljubljana d.o.o. bo izvajal vse razumne previdnostne ukrepe za ohranjanje varnosti podatkov iz vaše vloge za vračilo denarja in Obrazca za zahtevo vračila denarja.

 10. Royal Canin Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico do prekinitve Programa po lastni presoji in kadar koli brez obvestila.

 11. Več o zasebnosti in pravnih informacijah najdete na straneh:  www.mars.com/privacy-policy-slovenia  in  www.mars.com/legal-slovenia