Splošni pogoji

Royal Canin Ljubljana d.o.o. predstavlja Splošne pogoje Programa prodaje s kuponi

1.


Pod temi splošnimi pogoji predstavlja Royal Canin Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prireditelj) Program prodaje s kuponi za svoje končne kupce - lastnike mačk in psov, v dermatološki kampanji (v nadaljevanju program), ki ga nudi preko svojih prodajnih partnerjev (veterine).

A. PROGRAM

2.


Prireditelj bo k sodelovanju v programu povabil svoje prodajne partnerje v Republiki Sloveniji. Na podlagi prirediteljevega povabila se vsak prodajni partner v program vključi prostovoljno in s prirediteljem sklene Dogovor o sodelovanju pri organizaciji programa. Prireditelj bo sodelovanje v programu omogočil tudi vsakemu prodajnemu partnerju, ki bi naknadno zaprosil za sodelovanje v programu.

V vsakem primeru se mora prodajni partner v program vključiti oziroma na enega od spodaj navedenih načinov.

Podpisan Dogovor o sodelovanju pri organizaciji programa prodajni partner lahko posreduje:

•    po elektronski pošti s pripisom “Prodaja s kuponi” na elektronski naslov: [email protected];
•    po navadni pošti na Royal Canin  Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, s pripisom “Prodaja s kuponi/ Dermatološka kampanja”;
•    prodajnemu predstavniku podjetja Royal Canin

Prijava mora vsebovati:

•    Ime prodajnega partnerja
•    Naslov

3.


Program je namenjen končnim kupcem - fizičnim osebam, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo bivališče v Republiki Sloveniji.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v programu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

4.


Prodajni partner in končni kupec s pristopom v program sprejmeta splošne pogoje tega programa, ki so navedeni v nadaljevanju. Splošni pogoji bodo ves čas trajanja programa objavljeni na spletni strani www.royalcanin.si ter jih končnemu kupcu na njegovo zahtevo v fizični obliki izroči tudi prodajni partner.

5.


Program poteka od 3.5.2021 do pisnega preklica programa s strani organizatorja vsem prodajnim partnejrem, sodelujočim v programu.


6.


V okviru programa končni kupec od Royal Canin partnerja prejme kupon(e) s popustom.  

V času trajanja programa lahko končni kupec posamezni kupon unovči pri kateremkoli prodajnem partnerju, ki je vključen v program. Za nakup enega proizvoda lahko končni kupec izkoristi samo en kupon. Kupon ni veljaven v drugih akcijskih ponudbah prireditelja.

Ugodnosti iz programa je mogoče uveljavljati za nakup dietne hrane iz VETERINARY HEALTH NUTRITION DERMATOLOGY linije.

Kuponi bodo izdani v vrednosti 5 €. Kuponi bodo vključevali žig podjetja Royal Canin Ljubljana d.o.o., datum izdaje kupona in trajanje kupona ter unikatno serijsko številko kupona.

B. SPLOŠNO

7.


Nihče od zaposlenih v podjetju Royal Canin Ljubljana d.o.o. ne sme sodelovati v programu.

8.


V primeru sporov, ki nastajajo v zvezi s programom, je pristojno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, 3.5.2021