Splošni pogoji

Pod temi splošnimi pogoji predstavlja Royal Canin Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prireditelj) Program zvestobe 5+1 
za svoje končne kupce - lastnike mačk in psov (v nadaljevanju program zvestobe), ki ga nudi preko svojih prodajnih partnerjev (veterine in specializirane trgovine).

 

PROGRAM ZVESTOBE

 1. Prireditelj bo k sodelovanju v programu zvestobe povabil vse svoje prodajne partnerje (veterine   in specializirane trgovine) v Republiki Sloveniji. Na podlagi 
  prirediteljevega povabila se vsak prodajni partner v program zvestobe vključi prostovoljno in s prirediteljem sklene Dogovor o sodelovanju pri organizaciji programa zvestobe.

   

  Podpisan Dogovor o sodelovanju pri organizaciji programa prodajni partner lahko posreduje:

  • po elektronski pošti s pripisom “Program zvestobe” na elektronski naslov: [email protected];
  • po navadni pošti na Royal Canin Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, s pripisom“Program zvestobe”;
  • ali odda Royal Canin prodajnemu predstavniku na terenu.

   Prijava mora vsebovati:

  • Ime prodajnega partnerja
  • Naslov

 2. Program zvestobe je namenjen končnim kupcem - fizičnim osebam, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo bivališče v Republiki Sloveniji. 
  Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v programu zvestobe sodelujejo le ob pisnem soglasju   staršev ali zakonitih zastopnikov.

   

 3. Prodajni partner in končni kupec s pristopom v program zvestobe sprejmeta splošne pogoje tega programa, ki so navedeni v nadaljevanju. 
  Splošne pogoje 
  lahko končnemu kupcu na njegovo zahtevo v fizični obliki izroči tudi prodajni partner.

   

 4. Program zvestobe poteka od 3.8.2020 do 31.7. 2021.

  Do 30.6.2021 Royal Canin prodajnim partnerjem nudi kupone zvestobe.

  Do 31.7.2021 lahko končni kupci koristijo ugodnosti iz naslova zvestobe pri sodelujočih prodajnih partnerjih.

    Do 31.8.2021 morajo sodelujoči prodajni partnerji predložiti prireditelju vse kupone za uveljavljanje ugodnosti iz naslova zvestobe vseh sodelujočih končnih kupcev.

 5. V okviru programa zvestobe končni kupec zbira nakupe, ki so evidentirani na kuponu zvestobe, skupaj s kopijo računa, izdanega s strani prodajnega partnerja, 
  kjer končni kupec opravlja nakupe. Končni kupec lahko nakupe, evidentirane na enem kuponu zvestobe, opravi le pri enem prodajnem partnerju.

 6. Za nagrado za zvestobo prireditelj preko prodajnega partnerja končnemu kupcu podari brezplačno šesto vrečo hrane za mačko ali psa, ki ustreza vrednosti 
  najcenejšega kupljenega izdelka, ki je evidentiran na kuponu zvestobe in jo prodajni partner izroči kupcu v zameno za pravilno in v celoti izpolnjen kupon zvestobe.
  Brezplačen šesti izdelek mora biti jasno razviden na računu, izdanem s strani prodajnega partnerja končnemu kupcu.Ugodnosti iz programa zvestobe je mogoče 
  uveljavljati za nakupe izdelkov, kateri so navedeni v seznamu, ki je dodatek teh pogojev, ter ločeno za naslednje kategorije:
  • suha mačja hrana,
  • suha pasja hrana.

  SPLOŠNO

 7.  Nihče od zaposlenih v podjetju Royal Canin Ljubljana d.o.o. ne sme sodelovati v programu zvestobe.

 8.  V primeru sporov, ki nastajajo v zvezi s programom zvestobe, je pristojno sodišče v Ljubljani.