Brugsbetingelser for Opdrættere

 
ROYAL CANIN SAS, som har hovedsæde på adressen 650 Avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues, Frankrig og som i Danmark repræsenteres af datterselskabet Royal Canin Danmark A/S (samlet "Royal Canin"),, udbyder en digital platform ved navn "Royal Start" beregnet til opdrættere via webadressen (herefter benævnt "Platformen").
 
Platformen er udviklet til at støtte Opdrættere i deres daglige arbejde gennem en række innovative tjenester med fokus på følgende:
Håndtering af katte og hunde (herunder opretholdelse af vægt og overvågning af helbred og reproduktion)
Håndtering af arbejdsopgaver (enten administrative, medicinske eller vedrørende daglige opdrætsaktiviteter)
Kommunikation med kattens eller hundens kommende ejer (deling af oplysninger og dokumenter om katten eller hunden, salgsmeddelelse m.m.)
 
Platformen er et supportværktøj til opdrættere. Den er dog på ingen måde en erstatning for opdrætterens egne faglige uddannelse eller en dyrlæges undersøgelse, diagnose og behandling, når dyrene har brug for det. 
 
VED AT OPRETTE EN KONTO OG BRUGE PLATFORMEN ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED FØLGENDE VILKÅR:
 
 
DEFINITIONER: 
 
Betegnelser med stort har nedenstående betydning. Medmindre andet er angivet, omfatter ord i ental også flertalsformen og omvendt.
 
Dyr henviser til katte og/eller hunde fra Opdrættere, det være sig avlsdyr, kuld eller individuelle killinger/hvalpe, der opfostres hos Opdrætteren.
 
Kontoadministrator henviser til en Opdrætter, der er ansvarlig for at administrere og give Opdrætterens medarbejdere adgang til Opdrætter-kontoen.
 
Opdrætter henviser til en fysisk person, der opdrætter katte eller hunde, og som har indgået en løbende samarbejdsaftale (”PRO Medlemsskab") med Royal Canin.
 
Databeskyttelsesforordningen henviser til alle love og regler i alle lande i verden, der beskytter individers ret til privatlivets fred, for så vidt disse love og regler regulerer behandlingen af personlige oplysninger i henhold til denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, persondataforordningen (GDPR), der er vedtaget af medlemsstaterne i den Europæiske Union, de amerikanske føderale og delstatslove vedrørende databeskyttelse og lignende foranstaltninger.
 
Personoplysningshændelse henviser til 1) al uautoriseret adgang til eller indsamling af data, der kompromitterer personoplysningernes sikkerhed, fortrolighed eller integritet i fare, 2) uautoriseret videregivelse af eller adgang til eller brug af persondata eller 3) uautoriseret indtrængen i systemer med personoplysninger, hvilket resulterer i uautoriseret adgang eller adgang ved overskridelse af beføjelser.
 
Opdrætterkonto henviser til en privat konto tilhørende Opdrætter, som brugeren benytter til at tilgå Platformen og bruge dens Tjenester efter at have accepteret Vilkårene.
 
Personoplysninger har samme betydning som i persondataforordningens artikel 4.1. 
 
Ejere henviser til fysiske personer, der er kunder hos Opdrætteren, og som enten har købt eller lånt et Dyr af Opdrætteren.
 
Tjenester henviser til de specifikke applikationer, der er tilgængelige som hjælpemidler for Opdrættere i deres opdrætsaktiviteter på Platformen, og som er dækket af Brugsbetingelserne, jf. artikel 3 nedenfor.
 
Brugsbetingelser henviser til de generelle vilkår og betingelser, der gælder ved registrering på Platformen og brug af alle Tjenester derpå. 
 
Bruger henviser til en Opdrætter, der har ret til at bruge Platformen enten gennem en direkte aftale med Royal Canin eller gennem adgangstilladelser givet af kontoadministratoren under dennes udtrykkelige ansvar. 
 
Brugerindhold henviser til alle varemærker, ophavsrettigheder, logoer, virksomheder, firmanavne, dokumenter, data og oplysninger, der er uploadet af Brugeren på Platformen, såsom fotos, skriftligt materiale og kommentarer fra brugeren.
 
 
Artikel 1: Accept af vilkårene 
 
Registrering og navigering samt brug af Tjenesterne på Platformen forudsætter at Brugeren accepterer Brugsbetingelserne. 
 
Brugsbetingelserne udgør en bindende aftale mellem Royal Canin og Brugeren. 
 
Hvis Brugeren ikke ønsker at være kontraktligt bundet af Brugsbetingelserne, er Brugeren ikke berettiget til at bruge Tjenesterne. 
 
Brugsbetingelserne er altid tilgængelige på Platformen.
 
Artikel 2: Registrering på platformen – uafhængighed
 
2.1 Betingelser for Brugerregistrering 
 
Brugere, der har ret til at registrere sig på Platformen, skal være Opdrættere, som har indgået en løbende Opdrætteraftale med Royal Canin.
Hverken Platformen eller dens indhold er offentligt tilgængelig. Når en Bruger besøger Platformen første gang, bliver vedkommende bedt om at oprette en Opdrætterkonto eller logge ind med en eksisterende Royal Canin-konto. For at oprette en ny Opdrætterkonto skal Brugeren afgive sande, nøjagtige og fuldstændige oplysninger om sin identitet samt angive sit Opdrætter-id, som denne har modtaget af Royal Canin som en del af Opdrætteraftalen. Opdrætteren skal angive sin e-mailadresse som brugernavn og indtaste sin ønskede adgangskode. Oplysningerne om Opdrætterens konto kan ses på fanen "Min konto". Brugeren kan til enhver tid opdatere disse oplysninger og skal gøre det i det omfang, det er nødvendigt for at bruge Tjenesterne. Brugeren kan supplere oplysningerne med information om deres virksomhed og dermed få gavn af tilpassede Tjenester ud fra virksomhedens speciale (f.eks. ændrede indstillinger for art og race).
Brugeren 1) garanterer, at de oplysninger, denne afgiver, er sandfærdige, korrekte og fuldstændige, samt at vedkommende er eneansvarlig for eventuelle ukorrekte, udeladte og opdaterede oplysninger, 2) forpligter sig til straks at opdatere de afgivne oplysninger (hvor relevant) og 3) skal, når Brugeren ikke længere kan udføre sine opdrætsaktiviteter i henhold til Opdrætteraftalens betingelser, a) underrette Royal Canin via e-mail og b) straks ophøre med at bruge Platformen.
 
En fysisk person, der registrerer en konto på vegne af en Opdrætter, indestår for, at han eller hun har den nødvendige tilladelse til det. Hvis dette ikke er tilfældet, kan den fysiske person retsforfølges, både af den berørte juridiske enhed, Opdrætteren og af Royal Canin. 
 
2.2 Adgang til Platformen 
 
Når Brugeren accepterer Brugsbetingelserne, a) har Brugeren adgang til Platformen via Opdrætterens konto ved at logge ind med brugernavn og adgangskode, som er personlige for og skal beskyttes af brugeren, b) tager Brugeren de nødvendige forholdsregler for at sikre fortrolighed, datasikkerhed og korrekt brug af brugernavnet og adgangskoden for at forhindre, at de bliver afsløret eller brugt af uautoriserede personer, og c) er Brugeren eneansvarlig for uautoriseret brug af sit brugernavn og adgangskode og for alle handlinger, der udføres via Opdrætterkontoen. Enhver adgang til eller dataoverførsel via Opdrætterkontoen anses for at være udført af indehaveren af Opdrætterkontoen og foregået på Brugerens eget ansvar. I tilfælde af misbrug af Brugerens adgangskode eller brugernavn eller begrundet mistanke herom skal Brugeren informere Royal Canin hurtigst muligt.
 
Hvis kontoindehaveren er en juridisk enhed, har Kontoadministratoren tilladelse til at give Brugere hos Opdrætteren adgang til Opdrætterkontoen. Bemærk, at det kun er fysiske personer, som udfører arbejde for Opdrætter, som kan få adgang til Platformen. I særlige tilfælde kan andre medarbejdere, som er en af Opdrætterens medarbejdere, få adgang til Platformen, men kun på Opdrætterens vegne og under Opdrætterens nøje tilsyn og ansvar.
 
Indehaveren af Opdrætterens konto er fuldt ansvarlig for al brug af Opdrætterens konto og garanterer, at Brugeren forpligter sig til at bruge Platformen korrekt og overholde Brugsbetingelserne.
 
Brugeren kan til enhver tid anmode Royal Canin om at slette Brugerens Opdrætterkonto, hvilket automatisk resulterer i, at Brugeren ikke længere har adgang til Platformen. 
 
2.3 Opdrætterens uafhængighed
 
Royal Canin og disse Brugsbetingelser hindrer ikke på nogen måde Brugerne i at overholde de regler og forpligtelser, der gælder for Opdrætterens aktiviteter. 
 
Artikel 3: Tjenester, der tilbydes på Platformen 
 
3.1 Adgang til og brug af Tjenesterne 
 
Brugeren kan selv vælge, om han/hun ønsker at bruge alle eller nogle af Tjenesterne på eget ansvar og i henhold til gældende regler og standarder, som regulerer Brugerens opdrætsaktiviteter.
 
Eftersom Platformen alene er et værktøj og løbende videreudvikles og opdateres, er Brugeren indforstået med, at adgang til og brug af Tjenesterne indimellem kan afbrydes af tekniske årsager, især under fejlretning, opdateringer eller vedligeholdelse. Royal Canin er ikke ansvarlige for mistet arbejde i denne sammenhæng og der garanteres ingen specifik tilgængelighed.
 
3.2 Beskrivelse af Tjenesterne
Platformen er beregnet til at 1) hjælpe Brugeren med at administrere oplysningerne om Dyr i egen opdrætsvirksomhed, 2) oprette og administrere arbejdsopgaver og 3) kommunikere med Ejeren. 
 
3.2.1 Administration af oplysninger om Opdrætterens Dyr
Brugeren kan bruge Platformen til at registrere enten et nyfødt Dyr, et Dyr til avl ("Avlsdyr") eller kuld hos Opdrætteren.
Til dette er følgende funktioner tilgængelige for Brugeren: 
a) Dyrets profil 
Brugeren kan oprette forbindelse til Platformen for at oprette en profil for hvert Dyr hos Opdrætteren ("Profilen"). Brugeren kan oprette et Avlsdyr, et kuld og individuelle unge Dyr ("Unger") som en del af et kuld. Bemærk, at man først skal tilføje avlshunner eller  tæver, før man kan tilføje en nyfødt killing eller hvalp. Brugere skal derefter udfylde standardoplysninger om Dyret, såsom Dyrets navn, fødselsdato og  klokkeslæt samt status (tilgængelig, solgt, udlånt osv.).
Flere oplysninger om, hvordan Dyr tilføjes, ændres eller slettes, findes i afsnittet Support på Platformen her. Det er underforstået, at Profilen til en avlshun eller  tæve ikke kan slettes, hvis hun er mor til en af killingerne eller hvalpene hos Opdrætteren.
Brugeren kan få adgang til Profilen ved at åbne fanen "Min konto", hvor alle oplysninger, der er indtastet af Brugeren om Dyret, er opsummeret. 
b) Dokument og fotos 
Brugeren kan importere andet indhold til Platformen via to funktioner: 
- "Dokument" kan bruges til at tilføje forskellige typer dokumenter (PDF, Word, Excel, PowerPoint) samt fotos, videoer og musik, så længe filerne ikke overstiger 20 MB.
- "Livshistorie" kan kun bruges til at tilføje og administrere fotos. Brugeren kan oprette og fuldføre livshistorien for hvert Dyr, der er registreret på Platformen. Dette består af uploadede billeder af Dyret og tilknyttede kommentarer.
Læs mere om, hvordan fotos eller dokumenter tilføjes et Dyrs Profil i afsnittet Support på Platformen her
c) Sporing af Dyrets helbred
Brugeren kan indtaste helbredsoplysninger om hvert Dyr, der er registreret på Platformen ("Helbred"). Disse oplysninger består primært af 1) vægtregistrering, 2) risikostatus, 3) bemærkninger ("notesbog") og, kun i forbindelse med Avlsdyr, 4) håndtering af reproduktionscyklusser.
Baseret på disse Helbredsoplysninger genererer Royal Canin en vægtkurve for Dyret samt oplysninger og rådgivning om Dyrets Helbredsstatus, som Brugeren får adgang til. 
Med hunde identificerer Platformen automatisk, om en hvalp er i risikozonen eller ej, baseret på de Helbredsoplysninger, som Brugeren afgiver. Risikostatus anvendes kun i to tilfælde: 1) Brugeren har indtastet en fødselsvægt, der er for lav i forhold til Royal Canins kriterier, som er beskrevet i dette afsnitt; hvalpen identificeres som værende i risikozonen i en periode på 48 timer, eller 2) Brugeren har indtastet en 48-timersvægt, der er mere end 4 % lavere end fødselsvægten; hvalpen identificeres som værende i risikozonen i en periode på 56 dage. 
Brugeren kan også manuelt aktivere eller deaktivere risikostatus for hvert Dyr, uanset hvilke oplysninger eller hvilken rådgivning om Helbredsstatus, der gives på Platformen. 
Det skal bemærkes, at oplysningerne eller rådgivningen om Dyrets Helbredsstatus kun er en indikation, og kun vil være gyldig i en begrænset periode, som angivet på Platformen. Brugeren er indforstået med, at Platformen aldrig kan erstatte en Dyrlæges undersøgelse og diagnose, når Dyret har brug for det.
Brugeren accepterer udtrykkeligt, at Royal Canin må bruge Helbredsoplysningerne til videnskabelige, forskningsmæssige eller uddannelsesmæssige formål.
Udførelsen af helbredsovervågning, vægtsporing og administration af reproduktionscyklusser er beskrevet i afsnittet Support på Platformen
her.
d) Salgsmeddelelse
Brugeren kan meddele salg af et Dyr på Platformen for at modtage loyalitetspoint som del af Royal Canins Loyalitetsprogram i henhold til betingelserne i Artikel 7 nedenfor.
I denne forbindelse opfordres Brugeren til at afgive oplysninger om Ejeren for at dele oplysninger med Ejeren alene, jf. betingelserne i artikel 3.2.3 og 10.1 nedenfor.
e) Offentlig hjemmeside
Brugeren kan aktivere sin offentlige opdrætter-hjemmeside i Royal Start og dele linket til den for at offentliggøre information om tilgængelige kuld samt dele sine kontaktoplysninger.
 
3.2.2 Administration af arbejdsopgaver 
Brugeren kan oprette arbejdsopgaver manuelt eller programmere dem med funktionen "Mine planer". Disse arbejdsopgaver kan være administrative, medicinske eller vedrørende daglige opdrætsaktiviteter.
Flere oplysninger om, hvordan arbejdsopgaver oprettes, tildeles et Dyr eller eksporteres, findes i afsnittet Support på Platformen her.
 
3.2.3 Kommunikation med Ejeren 
Brugeren kan dele visse oplysninger med Ejeren om sit Dyr via Platformen. Brugeren kan vælge, hvilket dokument han vil dele med Ejeren. Som standard er alle dokumenter delte.
For at dele oplysningerne skal Brugeren indtaste Ejerens e-mailadresse på tidspunktet for salgsmeddelelsen på Platformen. Når Ejerens e-mailadresse er blevet bekræftet, sendes en e-mail automatisk til Ejeren via Platformen med Opdrætterens råd om, hvordan man byder kæledyr velkommen i sit hjem, sammen med en invitation til at registrere sig via en særlig grænseflade på Platformen eller anden lokal Royal Canin-platform, således at Ejeren kan se visse oplysninger om deres kommende kæledyr. 
Brugeren kan annullere en invitation frem til, at Ejeren accepterer den, samt efter accepten, hvis salget af Dyret alligevel ikke finder sted. 
Der kan kun sendes én invitation pr. Dyr. Men hvis en invitation er annulleret, kan Brugeren sende en ny for det samme Dyr. 
 
Afsendelse af e-mails til Ejere er beskrevet i afsnittet Support på Platformen her.
 
3.3 Ændringer i Tjenesterne
 
De tilgængelige Tjenester på Platformen kan til enhver tid ændres eller afbrydes. Royal Canin har ret til efter eget skøn at ændre Tjenesterne, fjerne eller erstatte visse Tjenester eller vælge at levere nye Tjenester. Når en Tjeneste fjernes eller udskiftes, vil Royal Canin gøre en rimelig indsats for at underrette Brugerne om fjernelse eller udskiftning af alle eller nogle af Tjenesterne og evt. Brugerindhold før de træder i kraft, så Brugere får mulighed for at downloade/kopiere egne individuelle oplysninger og eget Brugerindhold fra Platformen. 
 
Royal Canin er ikke ansvarlig for nogen ændring eller fjernelse af alle eller nogle af Tjenesterne og evt. Brugerindhold.
 
Artikel 4: Korrekt brug af Tjenesterne
 
Brugeren må kun anvende Tjenesterne til professionelle formål, i nøje overensstemmelse med gældende regler og standarder for Opdrætsaktiviteter og som beskrevet i Tjenesterne. 
 
Brugeren forpligter sig til at anvende Tjenesterne under normale og rimelige forhold, samt til at indtaste korrekte, fuldstændige og opdaterede Brugeroplysninger på Platformen. 
 
Hvis en Bruger mener, at anbefalingerne eller dataene, der leveres automatisk af Platformen til Dyreadministration eller Dyrets Helbredsstatus, skal ændres (så vidt dette er muligt), skal Brugeren foretage disse ændringer på egen risiko. Brugeren er indforstået med, at Platformens anbefalinger under ingen omstændigheder erstatter en dyrlægeundersøgelse. Det er Brugerens eget ansvar at sikre, at Dyret undersøges af en dyrlæge efter behov.
 
I tilfælde, hvor Brugeren har ret til at dele oplysninger eller data via Platformen, gør Brugeren dette fuldstændig efter eget valg og på eget ansvar. 
 
Derudover forpligter Brugeren sig til ikke at deltage i handlinger eller adfærd af nogen art (især og uden begrænsning handlinger, der omfatter download, afsendelse, videregivelse eller offentliggørelse), som er i strid med dansk lovgivning, krænker tredjeparts rettigheder, tilsidesætter professionelle etikregler, der gælder for opdrætsaktiviteter, eller Royal Canins ry eller rettigheder. 
 
Ved at bruge Platformen forpligter Brugeren sig (uden begrænsning) til ikke bevidst at a) downloade, uploade, distribuere eller videregive oplysninger eller data, der indeholder eller består af computervirus eller anden kode, der er beregnet til at forstyrre, ødelægge, fordreje eller begrænse funktionen af nogen software, computer, tjeneste eller onlinekommunikationsform, b) downloade, uploade, distribuere eller transmittere unøjagtige oplysninger eller ulovligt, upassende eller falskt indhold, c) forstyrre, bremse, blokere eller ændre den normale strøm af oplysninger, der udveksles via Platformen og Tjenesterne, og d) gengive, kopiere, sælge, udveksle, videresælge eller anvende nogen del af Platformen eller Tjenesterne til kommercielle formål. 
 
Artikel 5: Betingelsernes varighed og ophør
 
Brugsbetingelserne og aftalen om brug af Platformen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor Brugeren har godkendt Brugsbetingelserne og løber indtil den opsiges.
 
Hver af parterne har ret til at opsige aftalen om brug af Platformen uden nærmere begrundelse (undtagen når aftalen kan ophæves straks på grund af en parts misligholdelse jf. nedenfor), for eksempel via e-mail, til den anden part med 30 (tredive) dages skriftligt varsel.
 
Hvis Brugeren misligholder nogen af sine forpligtelser i henhold til Brugsbetingelserne, og Royal Canin har reklameret pr. e-mail til Brugeren vedrørende misligholdelsen, og Brugeren ikke har afhjulpet misligholdelsen inden for 8 (otte) dage, er Royal Canin berettiget til at formene Brugeren adgang til Platformen og ophæve brugsretten. 
 
Hvis aftalen om brug af Platformen ophører uanset årsagen, eller hvis Opdrætteraftalen ophører, bortfalder brugsretten til Platformen, og Royal Canin formener herefter Brugeren adgang til Platformen, ved udløb af opsigelsesperioden eller afhjælpningsfristen uden yderligere advarsel og uden ansvar. Af denne grund skal Opdrætteren selv tage alle rimelige skridt til at downloade/kopiere Opdrætterens/Brugernes eget Brugerindhold på Platformen, inden brugsretten ophører.
 
Royal Canin forbeholder sig retten til at formene Brugeren adgang til Platformen uden forudgående varsel, advarsel eller kompensation, hvis det kræves af en retskendelse, eller i tilfælde af force majeure.
 
Artikel 6: Økonomiske forhold 
 
Royal Canin opkræver ikke gebyrer af Brugeren for brug af Platformen. Dog kan Royal Canin opkræve indehaveren af Opdrætterkontoen gebyrer for visse fremtidige funktioner i henhold til de særlige vilkår herfor.
 
Artikel 7: Loyalitetsprogram
 
I henhold til Opdrætteraftalen i PRO medlemsskabet tilbyder Royal Canin loyalitetspoint til Brugere, som er del af Royal Canins loyalitetsprogram.
 
Brugeren tildeles loyalitetspoint: 
- Når Ejeren registrerer sig på ROYAL CANIN® Friends med et gyldigt Opdrætter-id og en unik kode fra rekrutteringspakkerne. 
  
 
Artikel 8: Ansvar 
 
8.1 Royal Canins ansvar
 
Brugeren erklærer sig indforstået med, at Royal Canin ikke kan garantere, at Platformen altid er tilgængelig, og/eller at Platformen og Tjenesterne altid fungerer. Af tekniske årsager kan der være nødvendigt at hindre brugere adgang til Platformen og/eller alle/nogle af Tjenesterne.
 
Royal Canin er ikke ansvarlige for eventuelle afbrydelser i tilgængeligheden af Platformens og/eller alle/nogle af Tjenester på grund af tekniske fejl, problemer eller udefra kommende årsager, herunder (men ikke begrænset til) overbelastet netværk, fejl hos internetudbydere eller kommunikationsanordninger, menneskelige faktorer, strømafbrydelser, angreb mod Platformen fx DDOS-angreb eller hacking, software- eller hardwarefejl og/eller force majeure.
 
Platformen giver oplysninger og rådgivning, der primært vedrører Dyrets Helbredsstatus og vægtstyring baseret på de oplysninger, som Brugeren har indtastet på Platformen. Sådanne oplysninger og rådgivning gives som indledende anbefalinger og bør aldrig erstatte Opdrætternes og Brugernes egne vurderinger eller en dyrlæges uafhængige og faglige viden, vurdering og diagnose. Ved den mindste tvivl om Dyrets Helbredsstatus er det Opdrætterens ansvar at få Dyret undersøgt ved en dyrlæge. Royal Canin er ikke ansvarlig for eventuelt fejlagtige eller utilstrækkelige oplysninger eller rådgivning, eller hvis Dyrets Helbredsstatus ikke svarer til de oplysninger og råd, der gives via Platformen.
 
Royal Canin er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller tab, der giver anledning til skade og følgetab (fx tab af data, økonomiske tab, tabt fortjeneste, tabte forretningsmuligheder, badwill, markedsforstyrrelse), som Opdrætteren, Brugeren og Ejeren måtte lide på grund af Platformen og/eller enhver Tjeneste, uanset årsagen, herunder (men ikke begrænset til) adgang til eller manglende evne til at anskaffe sig adgang til Platformen eller Tjenesten, anvendelse af eller manglende evne til at anvende Platformen eller en hvilken som helst specifik Tjeneste, eller hvis alle eller nogle af Tjenesterne fungerer eller ikke fungerer. Fraskrivelsen gælder tillige tab, der opstår som følge af forkert indhold, fejlagtig, langsom eller afbrudt overførsel eller tab eller modifikation af data, computervirus (uanset oprindelse) eller indtrængen fra tredjeparter osv.
 
Royal Canin er på ingen måde ansvarlig for Brugerindhold, der stammer fra Brugeren selv og anvendes på egen risiko og med fuld viden herom.
 
8.2 Brugerens ansvar 
 
Brugeren er eneansvarlig for a) at overholde gældende regler og standarder for opdrætsaktiviteter, b) beslutningen om at registrere sig på Platformen og bruge Tjenesterne, c) administration og sporing af Avlsdyrene og beslutningen om at få dem undersøgt og behandlet af en dyrlæge efter behov, d) valget om at dele visse oplysninger eller anbefalinger fra Platformen med Ejerne som en del af Tjenesterne, e) nøjagtigheden og pålideligheden af det uploadede Brugerindhold til Platformen, herunder (men ikke begrænset til) 1) data og information vedrørende Dyr, deres egenskaber og helbredsstatus, 2) data og information vedrørende Ejeren og 3) hvor det er relevant, kommentarer og ændringer til data, der automatisk leveres eller beregnes af Platformen som en del af Tjenesterne, f) oprettelse af egne aftaler med Ejerne og g) ethvert direkte og/eller indirekte tab, som en Ejer eller tredjepart måtte lide som følge af oplysninger fra Platformen eller Tjenesterne.
 
Brugeren a) holder Royal Canin skadesløs og beskytter Royal Canin mod alle former for juridisk handling, fordring, klage eller krav fremsat af enhver person (inklusive Ejere) som følge af Brugerens anvendelse af Platformen, og (b) forpligter sig til at afholde alle omkostninger og gebyrer for juridisk repræsentation og ekspertudtalelser samt alle tab, som Royal Canin ved en retskendelse kan pålægges at betale vedrørende oprettelse, udførelse og/eller opsigelse af en aftale indgået mellem Brugeren og Ejeren, uden at dette i øvrigt påvirker eventuel skadeserstatning, som Royal Canin måtte opkræve af Brugeren.
 
Artikel 9: Immaterielle rettigheder
 
9.1 Indhold, der tilhører Royal Canin
 
Alle immaterielle rettigheder i forbindelse med Platformen og dens indhold (tekst, billeder, videoer, databaser, lydoptagelser, fotografier, virksomhedsnavne, logoer, varemærker osv.) ud over Brugerindholdet tilhører og forbliver Royal Canins og/eller dennes datterselskabers ejendom eller underlægges licenser og/eller tilladelser, som er bevilget os af tredjeparter.
 
Brugeren har kun ret til at anvende Platformen og dens indhold i henhold til Brugsbetingelserne. Ud over indhold, der specifikt er beregnet til at blive delt med Ejerne, er Brugeren ikke berettiget til at kopiere, gengive, offentliggøre, udgive, distribuere eller ændre nogen del af Platformen og dens indhold uden Royal Canins skriftlige samtykke.
 
9.2 Brugerindhold
 
Som en del af Platformens anvendelse kan Brugeren selv uploade Brugerindhold. Brugeren giver Royal Canin og dennes datterselskaber en vederlagsfri, ikke-eksklusiv global licens til at anvende Brugerindholdet i forbindelse med levering af Tjenesterne. Denne licens er gyldig, så længe de immaterielle rettigheder varer. Derudover skal Royal Canin kunne anvende Brugerindholdet til at annoncere og markedsføre Platformen over for tredjeparter.
 
Brugeren indestår for og garanterer, at Brugerindholdet ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og fortrolighedsforpligtelser. Brugeren holder således Royal Canin skadesløs og forsvarer samme mod eventuelle krav eller juridiske handlinger fra tredjeparter i forbindelse med Royal Canins anvendelse af Brugerindholdet inden for rammerne af førnævnte licens.
 
Artikel 10: Beskyttelse af personoplysninger 
 
10.1 Ejerens personoplysninger
 
I forbindelse med salg og/eller udlån af et Dyr kan Brugeren registrere visse personoplysninger om Ejeren under Dyrets profil (såsom fornavn, efternavn, e-mailadresse og salgs-/lånsdato) med henblik på at administrere forholdet imellem parterne og kommunikere med Ejeren via e-mail, jf. bestemmelserne i artikel 3.2.3 ovenfor.
 
I denne sammenhæng og forudsat, at Brugeren og Royal Canin Danmark A/S hver især kan betragtes som ansvarlige for de personoplysninger, der indsamles eller deles i overensstemmelse med denne Aftale, gælder følgende:
 
1. Brugeren og Royal Canin Danmark A/S er ikke fælles ansvarlige for personoplysningerne.
 
2. Brugeren og Royal Canin Danmark A/S sikrer hver især, at den gældende Databeskyttelseslovs bestemmelser vedrørende egne forpligtelser til behandling af personoplysninger i henhold til Aftalen altid overholdes. The MARS Data Processing Policy kan anvendes som en tjekliste for, om disse krav er opfyldt.
 
3. Brugeren og Royal Canin Danmark A/S undlader at gøre noget, der fører til, at den anden part misligholder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af personoplysninger i henhold til Databeskyttelsesloven.
 
4. Brugeren og Royal Canin Danmark A/S hjælper i rimeligt omfang den anden part med at overholde Databeskyttelsesloven, når dette er påkrævet, og når de har mulighed for at gøre det.
 
5. Brugeren underretter straks Royal Canin Danmark A/S, hvis de kender til, opdager eller finder det rimeligt, at der er sket en personoplysningshændelse.
 
6. Hvis der opstår en situation, hvor der etableres et ”dataansvarlig” og ”databehandler” forhold mellem parterne, skal dette aftales på forhånd. I tilfælde hvor Brugeren optræder som databehandler, gælder reglerne i Mars’ persondatapolitik, der også finder anvendelse for Royal Canin. 
 
Som den part, der indsamler Personoplysningerne fra Ejeren, indestår Brugeren for at han besidder alle nødvendige rettigheder, behandlingshjemler, samtykker og juridiske grunde til at indsamle Personoplysninger og overføre dem til Royal Canin Danmark A/S og/eller de relevante tredjeparter via Platformen, samt at tillade denne part at behandle og anvende Personoplysningerne på sine vegne. Brugeren skal indhente samtykke fra Ejeren til at indsamle og dele sine Personoplysninger på Platformen eller sikre sig anden behandlingshjemmel. Brugeren holder Royal Canin Danmark A/S skadesløs i tilfælde af, at Brugeren ikke har ret til at indsamle, anvende og dele Personoplysningerne.
Derfor skal Brugeren sikre, at indsamlingen og behandlingen af Ejerens Personoplysninger foregår i overensstemmelse med gældende Databeskyttelseslov, især, men ikke begrænset til, reglerne for, hvilke oplysninger den registrerede skal dele, inden Personoplysningerne indsamles, og, hvis relevant, reglerne for at indhente samtykke før indsamlingen af Personoplysningerne.
 
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at opbevaringsperioden for Ejerens Personoplysninger på Platformen overholder Databeskyttelsesloven (at Personoplysningerne skal slettes, når det ikke længere er absolut nødvendigt for Brugeren at opbevare dem), og at Personoplysningerne slettes, hvis Ejeren udøver sin ret til at gøre indvendinger mod behandlingen af oplysningerne eller kræver dem slettet.
 
Brugeren må ikke anvende Ejerens Personoplysninger på vegne af Royal Canin og skal holde Royal Canin skadesløse og forsvare Royal Canin i tilfælde af ethvert krav eller retlig proces fra en Ejer i forbindelse med Brugerens anvendelse af dennes Personoplysninger.
 
10.2  Brugerens personlige data
 
Brugerens personlige data behandles i overensstemmelse med Mars privatlivsbeskyttelse.
 
Artikel 11: Forsikring 
 
Brugeren bekræfter, at der er tegnet en forsikring hos et forsikringsselskab, der vides at være solvent, og at Brugeren i hele aftaleperioden og under brugen af Platformen har en ansvarsforsikring, der dækker op til et beløb, der anses for tilstrækkeligt. Alle former for tab (fysiske, materielle, immaterielle, direkte eller indirekte) skal være dækket af denne forsikring. 
 
Hvis Royal Canin anmoder om det, sender Brugeren et forsikringscertifikat.
 
Artikel 12: Fortrolighed
 
Brugeren forpligter sig til at holde alle oplysninger vedrørende Royal Canin og Platformen strengt fortrolige, bortset fra oplysninger, der anses for at være alment kendte, eller som direkte er beregnet til at blive delt med Ejerne, såsom fotos, oplysninger og dokumenter vedrørende Dyrene. Brugeren træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne forpligtelse overholdes af medarbejderne hos Opdrætteren og af dennes eventuelle underleverandører.
 
Brugerens fortrolighedsforpligtelser gælder i hele den periode, hvor Platformen bruges, og fem år efter, at Brugsretten er udløbet.
 
Artikel 13: Ændring af Brugsbetingelserne
Brugeren erklærer sig indforstået med, at Platformen udviklet af Royal Canin er et innovativt værktøj, og at den er under udvikling med hensyn til at tilføje, erstatte eller fjerne visse funktioner.
 
Royal Canin forbeholder sig retten til at ændre Brugsbetingelserne til enhver tid. 
 
Når Brugeren logger ind på Platformen første gang, efter at Brugsbetingelserne er blevet ændret, får Brugeren mulighed for at læse de nye Brugsbetingelserne og enten 1) acceptere dem eller 2) afvise dem. Hvis Brugeren afviser de nye Brugsbetingelserne, formenes Brugeren adgang til Platformen og kan ikke længere benytte Tjenesterne.
 
Artikel 14: Afsluttende bestemmelser
 
14.1: Generel bestemmelse
 
Hvis Royal Canin ikke bruger eller håndhæver enkelte bestemmelser i Brugsbetingelserne, skal det ikke tolkes, som at Royal Canin frasiger sig denne ret.
 
14.2 Parternes uafhængighed
 
Royal Canin og Brugeren er selvstændige juridiske enheder, der handler i eget navn og på eget ansvar. Brugerens aktivitet på Platformen udføres aldeles selvstændigt og på egen risiko.
 
14.3: Gældende lovgivning og jurisdiktion 
 
Disse Brugsbetingelser reguleres og tolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.
Enhver tvist mellem Royal Canin og Brugeren, der opstår som et resultat af fortolkningen, håndhævelsen eller ophævelsen af adgangen til brug af Platformen, Brugsbetingelserne eller brugen af Platformen, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres af en kompetent domstol i Danmark ved Royal Canin Danmark A/S’ hjemting, uanset indbyrdes krav eller garantier eller i tilfælde af flere parter.