10% korting en gratis verzending met ons abonnement.

Lees meer

Recht van ontbinding en retournering van de producten

1. Wat is het recht van ontbinding? 

Overeenkomstig artikel 6:230o BW hebt u het recht uw bestelling zonder opgaaf van redenen en zonder boete te ontbinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten die het voorwerp van uw bestelling uitmaken, door u of door een door u aangewezen derde, ongeacht of uw bestelling als eenmalige bestelling of in het kader van een abonnement is geplaatst. Indien u in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel in ontvangst heeft ontvangen. Indien u een overeenkomst aangaat die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen. 

Royal Canin geeft u een langer recht van retournering. Bijgevolg kunt u een bestelling binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de door u bestelde producten annuleren zonder opgaaf van reden. 

 

2. Gevallen waarin het recht van ontbinding niet kan worden uitgeoefend 

U heeft geen recht op ontbinding voor de volgende producten, ongeacht of deze als eenmalige bestelling of als onderdeel van een abonnement zijn besteld:  

  • producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; 
  • producten die u na levering hebt geopend en die met het oog op hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden geretourneerd; en 
  • producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

 

3. Voorwaarden voor de uitoefening van het recht van ontbinding (indien van toepassing)  

Om uw recht van ontbinding uit te oefenen, dient u Royal Canin middels een eenduidige verklaring – waarvoor u onderstaand modelformulier voor herroeping/ontbinding kunt gebruiken - op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden. U kunt dit bijvoorbeeld op één van de volgende manieren doen:  

  • Per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar Royal Canin Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Postbus 63, 4900 AA, Veghel; 
  • Per e-mail met ontvangstbevestiging naar: [email protected]
  • Via het contactformulier op www.royalcanin.nl
  • Door in het gedeelte 'Mijn account' op de Website te klikken op de optie om uw bestelling te annuleren, in welk geval Royal Canin uw beslissing tot herroeping zal bevestigen door u een e-mail te sturen.

Modelformulier voor herroeping/ontbinding 
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen. 

Aan Royal Canin Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Postbus 63, 4900 AA, Veghel, e-mailadres: [email protected].  

Ik/wij [*] stel/stellen u [*] hierbij op de hoogte van mijn/onze [*] herroeping van de overeenkomst voor de verkoop van de volgende producten: _______ 

Besteld op (*)/ontvangen op (*): 
Naam van consument(en): 
Adres van consument(en): 
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 
Datum: 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Om aan deze herroepingstermijn te voldoen, moet u uw verzoek tot herroeping naar ons verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. 

 

4. Retournering van producten  

U dient het via de Website aangeschafte product onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen nadat u uw beslissing tot herroeping kenbaar hebt gemaakt aan Royal Canin terug te sturen. U kunt uw retourmelding telefonisch aanmelden via onze klantenservice via telefoonnummer 0413-3618418. U ontvangt van de klantenservice verdere instructies. In geval van retourering zijn deze kosten voor rekening van Royal Canin B.V. Retourneren is gratis via PostNL als u gebruikmaakt van ons antwoordnummer. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor u.

Producten moeten in hun oorspronkelijke en ongeopende vorm worden geretourneerd, zonder gebruikssporen of beschadigingen, en zonder dat er afbreuk is gedaan aan de verkoopbaarheid van deze producten. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product, voor zover uw behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard en kenmerken daarvan vast te stellen. Royal Canin accepteert geen retourzendingen van geopende, onverpakte, beschadigde of gebruikte producten na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van veertien (14) dagen.  

Bij herroeping van deze overeenkomst of bij retournering van de producten vergoedt Royal Canin alle betalingen die Royal Canin van u heeft ontvangen, met uitzondering van de eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. Deze vergoeding zal onverwijld plaatsvinden en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat Royal Canin op de hoogte is gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.  

De termijn waarbinnen dit bedrag op uw bankrekening/creditcard wordt bijgeschreven, kan variëren, afhankelijk van de gang van zaken bij uw bank en Royal Canin kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Royal Canin voert de terugbetaling uit via betaalmethode die u ook hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; aan deze terugbetaling zijn in ieder geval geen kosten verbonden voor u.  

Royal Canin kan de vergoeding inhouden totdat Royal Canin het product heeft ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van het product verstrekt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.  

 
Zittende volwassen Berner Sennenhond in zwart-wit op een witte achtergrond

Vragen? Neem contact met ons op

Stel ons een vraag via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 0413-318418.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.