Du kommer aldrig til at forstå alt, hvad din kat siger. Du kan dog lære at forstå den, hvis du lytter omhyggeligt til de lyde, den afgiver, og forbinder dem med de aktuelle situationer. 
 

Stort repertoire 

Din kat kommunikerer ved at miave og udsende andre lyde i kombination med kropssprog. Lydens tonehøjde, længde og styrke bestemmer betydningen. Man regner med, at en voksen kat kan udsende mere end 60 forskellige lyde. Fra miaven og spinden til et næsten lydløst "miav", hvor katten knapt nok åbner munden.
 

Miav

En nyfødt killing kan kun pibe. Men de udvikler sig hurtigt, og når de er 12 uger, har de et komplet kommunikationsrepertoire. Din kat kan således stille spørgsmål, klage, protestere og give dig en venlig modtagelse. Hvis du lytter omhyggeligt og er opmærksom på situationen og kattens adfærd, kan du finde ud af, hvad den vil sige. Med miaven kan katten desuden udtrykke frygt, smerte eller sorg. Hvis du er usikker på, om katten miaver, fordi den har smerter, bør du kontakte en dyrlæge.

Hvæsen, spinden, kvidren og andre lyde

Udover at miave har din kat en samling af andre lyde, som den bruger til at fortælle dig, hvad den vil, eller hvordan den har det.

· HVÆSEN er altid et tegn på utilfredshed. Katten er bange, irriteret eller aggressiv.

· SPINDEN er normalt et udtryk for, at katten har det godt. Men det er langt fra altid tilfældet. Katte spinder nemlig også, når de har smerter eller er stressede eller bange. Her er det derfor vigtigt, at lyden knyttes til situationen.

· KVIDREN er den typiske lyd, som katten udsender, når den f.eks. ser på fugle. Forskere har endnu ikke fundet ud af, om det er et udtryk for spænding, eller om katten imiterer sit tiltænkte bytte.

· ANDRE LYDE, som din kat udsender, varierer fra dybe mavelyde, der udtrykker ubehag, til glade lyde, som indimellem næsten lyder menneskelige.

Hvis du vil forstå din kat så godt som muligt, bør du derfor altid lægge mærke til det, den siger, hvornår, i hvilken tone og på hvilken måde.

Del denne side