Opptatt av kvalitet og fôrsikkerhet

I løpet av de siste fem tiårene har Royal Canin satt næringskvalitet og produktsikkerhet sentralt i virksomheten verden over. Denne oppmerksomheten på de aller minste detaljene hjelper oss med å levere den mest nøyaktige og effektive helseernæringen til kjæledyr.

ROYAL CANIN fôr- og sikkerhetsprosesser

Våre kvalitetsbevisste produksjonsprosesser sikrer at Royal Canin leverer trygge og kvalitetssikrede produkter over hele verden.

Royal Canin-fabrikk bak trær

Globale innkjøpsprosedyrer

Våre spesialiserte innkjøpere over hele verden følger de samme innkjøpsprosessene og gjør det samme utvalget av råvarer. Dette sikrer at alle produktene våre har de samme høye næringsstandardene.

To arbeidere som står utenfor en fabrikk og sjekker et dokument

Forsyningskjeder

Mange av våre leverandører er langsiktige partnere. Regelmessige dyptgående revisjoner av alle leverandører sikrer at visse spesifikasjoner er oppfylt for alle råvarene vi bruker i våre anlegg over hele verden.

To menn som står utendørs og håndhilser foran grønne avlinger

Konstant testing

Hver enkelt forsendelse kontrolleres før de går inn i produksjonsenhetene våre over hele verden, og alle disse fasilitetene er utstyrt med toppmoderne testlaboratorier. Disse laboratoriene analyserer ernæringsmessige indikatorer på kvalitet- og fôrsikkerhet, for eksempel mykotoksiner og oksidasjon.

En laboratoriemedarbeider med blå latekshansker som utfører tester

Kontinuerlig kvalitet

Alle 1800 matvareproduksjonsoperatører over hele verden følger den samme strenge prosessen for å sikre kontinuitet og kvalitet.

En mann som måler fôrkuler for å kontrollere samsvar

Systematisk kontroll

Under produksjonsprosessen er det ti ulike kvalitetskontroller som sikrer kvalitet i samsvar med våre spesifikasjoner og sporbarhetsstandarder. I tillegg til dette utfører våre laboratorier rundt en halv million analyser over hele verden hvert år.

En mann på en fabrikk som sjekker kvaliteten på emballasjen

Distribusjonspartnere

Alle våre distributører må overholde våre sikkerhets- og logistikkstandarder. For å sikre at det utføres slik det skal, kontrollerer vi lagrings- og transportforholdene jevnlig.

En gaffeltruck som transporterer en stabel med produkter på et lager

Kvalitetsgaranti

Disse strenge prosedyrene garanterer optimal kvalitet, sikkerhet og næringsverdien til våre produkter.

Rekker med fôrkuleprøver som tas for å gjennomføre kvalitetstesting
En fiskestim som svømmer i havet

Råvarer av ypperste kvalitet

Vi velger ingredienser basert på deres høye næringsinnhold og de helsemessige fordelene de gir kjæledyrene. Av den grunn bruker vi bare kjøtt og fisk som kommer fra den menneskelige matkjeden. Alle anstrengelser er gjort for å sikre at våre råvarer kommer fra akkrediterte leverandører nær produksjonsstedene våre slik at vi både støtter den lokale økonomien, sikrer produktenes ferskhet og reduserer vårt karbonavtrykk.

En kvinne på en fabrikk som sjekker et dokument

Bredt utvalg av leverandører

Vi har strenge utvalgskriterier når vi leter etter leverandører som kan hjelpe oss med å opprettholde våre høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Som en del av prosessen, gjennomfører vi dybdekontroller av næringsverdi, produksjonskvalitet, sporbarhet og bærekraft.

Et utvalg av prøver i begerglass

Fullt sporbare ingredienser

100 % av innkommende råvarer analyseres. En prøve av hver bevares i to år. Dette sikrer at vi kan spore enhver råvare helt tilbake til opprinnelsen i hele produktets holdbarhetstid.

Schäferhund-valp som sitter i svart og hvitt på hvit bakgrunn

For en bærekraftig fremtid

Bærekraft er sentralt i alle aspekter av Royal Canins daglige, globale virksomhet.

Voksen russisk blå som sitter i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Siste nytt fra Royal Canin

Les mer om de siste nyhetene og artikler fra eksperter.