Vår visjon om bærekraft

Royal Canin ønsker å forbedre kjæledyrs liv ved å sette katters og hunders behov først og dermed bidra til deres optimale helse. Det er mer: Vår ernæringsmessige tilnærming som er basert på næringsstoffer, gjør det mulig for oss å ta høyde for de miljømessige og sosiale effektene av hvert eneste produkt vi utvikler, samtidig som vi gir kjæledyrene svært næringsrikt og trygt fôr med mange fordeler. Og bærekraftsreisen vår slutter ikke der: Vi jobber uavbrutt med å forbedre påvirkningen vi har på kjæledyr, planeten og mennesker ved å gjøre aktivitetene våre mer bærekraftige og sosialt ansvarlige.
Bærekraftighet hos Royal Canin

Bærekraftsøylene som styrer Royal Canin

Vår fremste prioritet er kjæledyrenes helse og velvære, og vi er opptatt av å fremme den positive rollen de spiller i samfunnet:

– Fremme ansvarlig avl og eierskap av kjæledyr

– Dele kunnskapen vår globalt, slik at katter og hunder blir bedre forstått og ivaretatt, og fremme forebyggende omsorg

– Fremheve fordelene katter og hunder har for menneskets helse og velferd gjennom Royal Canin Foundation.

Med støtte i forskning og innovasjon jobber vi for å bidra til en sunnere planet for fremtidige generasjoner av kjæledyr og kjæledyreiere:

– Redusere fotavtrykket vårt ved innkjøp av bærekraftige ingredienser

– Redusere avfall og øke gjenbruk

– Bli sertifisert CO2-nøytral i 2025

Vi er overbevist om at utvikling av en bærekraftig virksomhet avhenger av gjensidigheten vi bygger med våre samarbeidspartnere og interessenter:

– Samarbeide med vår strategiske leverandører rundt om i verden for å forbedre miljømessige og sosiale forhold i forsyningskjedene

– Støtte våre profesjonelle partnere i arbeidet deres for bærekraftig og ansvarlig drift

– Sikre at medarbeiderne våre får opplæring i og kjenner vår globale bærekraftstrategi innen 2022

Reisen vår mot CO2-nøytralitet

FOKUS PÅ

Mars Incorporated har forpliktet seg til å fjerne alle utslipp av klimagasser i sin verdikjede innen 2050, og som et ledd i dette har ROYAL CANIN®-merket forpliktet seg til å bli sertifisert som CO2-nøytral i 2025. Arbeidet starter med å sertifisere den første produktserien som CO2-nøytral i 2022.
ROYAL CANIN® planlegger å bruke PAS 2060-standarden for CO2-nøytralitet, en robust og internasjonalt anerkjent standard, og merket vil rapportere transparent og regelmessig om arbeidet.
De tiltakene vi vil iverksette for å bli CO2-nøytral i 2025, er følgende:

1.

Overgang til fornybar energi– ved å ta i bruk 100 % fornybar energi ved våre fabrikker og kontorer, samtidig som det totale energiforbruket reduseres.

2.

Innkjøp av bærekraftige ingredienser – ved å utnytte vår ernæringsmessige tilnærming og redusere CO2-utslipp gjennom endring av produktenes sammensetning, blant annet ved å velge proteiner fra bærekraftige kilder og ingredienser med lav CO2-intensitet.

3.

Mindre avfall og mer gjenbruk – ved å styrke resirkulerbarheten, komposterbarheten og bruken av gjenbrukbar emballasje betydelig i tråd med Mars' ambisiøse bærekraftsmål for emballasje.

I tillegg vil vi jobbe med å integrere en klimasmart virksomhetsendring, fra ledelsespraksis til inkluderingen av medarbeidere, leverandører og forretningspartnere i reisen.

For eventuelle restutslipp som ROYAL CANIN® ikke helt kan fjerne eller redusere, vil vi investere i klimakvoter som går til å støtte kvalitetsprosjekter som fjerner CO2-utslipp. Bruken av klimakvoter som støtter fjerning av utslipp, er i tråd med SBTi Net Zero Foundations-dokumentet.

«Vi tror at denne dristige forpliktelsen om CO2-nøytralitet vil inspirere og mobilisere til nye og effektive ideer, tiltak og resultater og utgjøre en meningsfull og positiv forskjell for planeten.»

– Loïc Moutault, Royal Canin President

FOKUS PÅ

Mer bærekraftig emballasje

Som viktig partner i Ellen MacArthur Foundation (EMF) sitt New Plastics Economy Initiative og deltakende part i den globale forpliktelsen om å fjerne plastavfall og forurensing ved kilden, er visjonen vår i tråd med EMFs, nemlig å støtte en sirkulær økonomi der emballasje aldri blir avfall. Innen 2025 planlegger vi at all plastemballasjen vår skal være resirkulerbar, gjenbrukbar eller komposterbar. Vi vil også bruke opptil 30 % resirkulert plast i plastemballasjen vår for å slutte ringen – avhengig av tempoet og omfanget av fremskritt innenfor kjemisk resirkulering samt tilpasning av forskrifter for fôrsikkerhet.
Royal Canin Puppy and Kitten Growth Programs packages

Parallelt med utviklingen av fôr ser vi på tilnærmingen vår til emballasje, fordi vi mener at et produkt ikke kan kalles bærekraftig hvis emballasjen ikke er bærekraftig.

Emmanuel Potier de la Houssaye, Head of Packaging Production

Hva sier medarbeiderne våre om bærekraft

«Vi har som mål å redusere utslipp av klimagasser overalt hvor vi kan. For å oppnå dette samarbeider vi også med leverandørkjedene våre, siden vi vet at råvarene vi bruker, står for 70 % av CO2-utslippene våre.»

Cécile Coutens – Royal Canin President

Portrett av Cécile Coutens

«I tråd med vår forskningsbaserte tilnærming har vi vurdert CO2-avtrykket for hvert av de 3300 produktene våre. Klimaambisjonen vår har nå ført til at vi har gått i gang med én av de største virksomhetsendringene de siste 10 årene.»

Marion Sarteel – Global Sustainability Coordinator

Portrett av Marion Sarteel

«Vår fremste prioritet er næringsverdien i kjæledyrfôret vi selger. Vi prøver alltid å kombinere dette med innkjøp av mer miljøvennlige råvarer. Vi kommer til å skifte ut fiskeolje med algeolje i enkelte produkter for å skåne villfisk.»

Camille Usseglio – Europe Strategic Sourcing Manager

Portrett av Camille Usseglio

«Som veterinær har jeg et hjerte for dyr og samtidig respekt for planeten. Med «Go Green»-programmet som ledes av våre medarbeidere, har vi satt opp bikuber på arbeidsplassen vår med mål om å ta vare på den europeiske mørke honningbien som er en truet art.»

Marie-Anne Hours – Europe Scientific Communication Manager

Portrett av Marie-Anne Hours

«Min jobb er å sikre at dataene vi har for bærekraft er nøyaktige og tolkes riktig, slik at vi kan spore resultatene våre på en pålitelig måte. Mer enn noen gang stoler jeg på at vi, Royal Canin og våre 8000 medarbeidere, skal lykkes i forbedre den samfunnsmessige påvirkning på økosystemene.»

Géraldine Merat – Global Sustainability Coordinator

Portrett av Géraldine Merat

«Vi utvikler fôrprodukter ved å bruke råvarer som er valgt på grunn av deres ernæringsmessige fordeler samt deres miljøpåvirkning. De er optimalisert for å garantere den beste ernæringsmessige ytelsen med den laveste innvirkning på CO2-avtrykket vårt.»

Geoffrey Daniel – Formulation Portfolio Manager

Portrett av Geoffrey Daniel

«Resirkulerbarhet er ett av de viktigste målene våre når vi utvikler ny emballasje. Jeg er veldig stolt over å støtte og bidra til denne reisen mot økt bærekraft.»

Anne-Laure Lebeux – Global Packaging PMO

Portrett av Anne-Laure Lebeux

«Vi er overbevist om at utvikling av et bærekraftig selskap avhenger av gjensidigheten vi bygger med våre interessenter.»

Fabrice Mathieu – Global Sustainability Manager

Portrett av Fabrice Mathieu

Et innovativt skritt med våre ROYAL CANIN® vekstprogrammer for valper og kattunger

Et viktig skritt mot bærekraft som hjelper valper og kattunger til å være sunne, samtidig som det også tar vare på planeten. Slik er det mulig:
Royal Canin packaging

Pakker designet for resirkulering

Vekstprogrammene for valper og kattunger vil være de første ROYAL CANIN®-seriene som kommer i en emballasje av monomaterial-polyetylen som er designet for resirkulering der lokal infrastruktur for det er tilgjengelig, og starter gradvis med 4 kg-posene i Europa i 2023.
Omega-3 from natural marine algae

Bærekraftige næringsstoffer

En del av Omega 3-fettsyrene som finnes i disse produktene er hentet fra algeolje i stedet for fiskeolje. Ikke bare gjør dette at vi kan gi de samme helsemessige fordelene for kjæledyret ditt, men det bidrar også til å redusere mengden fisk som brukes i ROYAL CANIN®-oppskriftene.