Vår visjon om bærekraft

Royal Canin ønsker å forbedre kjæledyrs liv ved å sette katters og hunders behov først og dermed bidra til deres optimale helse. Det er mer: Vår ernæringsmessige tilnærming som er basert på næringsstoffer, gjør det mulig for oss å ta høyde for de miljømessige og sosiale effektene av hvert eneste produkt vi utvikler, samtidig som vi gir kjæledyrene svært næringsrikt og trygt fôr med mange fordeler. Og bærekraftsreisen vår slutter ikke der: Vi jobber uavbrutt med å forbedre påvirkningen vi har på kjæledyr, planeten og mennesker ved å gjøre aktivitetene våre mer bærekraftige og sosialt ansvarlige.

Bærekraftsøylene som styrer Royal Canin

Kjæledyr
Planet
Mennesker
 • Vår fremste prioritet er kjæledyrenes helse og velvære, og vi er opptatt av å fremme den positive rollen de spiller i samfunnet:
 • – Fremme ansvarlig avl og eierskap av kjæledyr
 • – Dele kunnskapen vår globalt, slik at katter og hunder blir bedre forstått og ivaretatt, og fremme forebyggende omsorg
 • – Fremheve fordelene katter og hunder har for menneskets helse og velferd gjennom Royal Canin Foundation.
 • Med støtte i forskning og innovasjon jobber vi for å bidra til en sunnere planet for fremtidige generasjoner av kjæledyr og kjæledyreiere:
 • – Redusere fotavtrykket vårt ved innkjøp av bærekraftige ingredienser
 • – Redusere avfall og øke gjenbruk
 • – Bli sertifisert CO2-nøytral i 2025
 • Vi er overbevist om at utvikling av en bærekraftig virksomhet avhenger av gjensidigheten vi bygger med våre samarbeidspartnere og interessenter:
 • – Samarbeide med vår strategiske leverandører rundt om i verden for å forbedre miljømessige og sosiale forhold i forsyningskjedene
 • – Støtte våre profesjonelle partnere i arbeidet deres for bærekraftig og ansvarlig drift
 • – Sikre at medarbeiderne våre får opplæring i og kjenner vår globale bærekraftstrategi innen 2022

FOKUS PÅ

Reisen vår mot CO2-nøytralitet

Mars Incorporated har forpliktet seg til å fjerne alle utslipp av klimagasser i sin verdikjede innen 2050, og som et ledd i dette har ROYAL CANIN®-merket forpliktet seg til å bli sertifisert som CO2-nøytral i 2025. Arbeidet starter med å sertifisere den første produktserien som CO2-nøytral i 2022.
ROYAL CANIN® planlegger å bruke PAS 2060-standarden for CO2-nøytralitet, en robust og internasjonalt anerkjent standard, og merket vil rapportere transparent og regelmessig om arbeidet.
De tiltakene vi vil iverksette for å bli CO2-nøytral i 2025, er følgende:

1.

Overgang til fornybar energi– ved å ta i bruk 100 % fornybar energi ved våre fabrikker og kontorer, samtidig som det totale energiforbruket reduseres.

2.

Innkjøp av bærekraftige ingredienser – ved å utnytte vår ernæringsmessige tilnærming og redusere CO2-utslipp gjennom endring av produktenes sammensetning, blant annet ved å velge proteiner fra bærekraftige kilder og ingredienser med lav CO2-intensitet.

3.

Mindre avfall og mer gjenbruk – ved å styrke resirkulerbarheten, komposterbarheten og bruken av gjenbrukbar emballasje betydelig i tråd med Mars' ambisiøse bærekraftsmål for emballasje.

I tillegg vil vi jobbe med å integrere en klimasmart virksomhetsendring, fra ledelsespraksis til inkluderingen av medarbeidere, leverandører og forretningspartnere i reisen.

For eventuelle restutslipp som ROYAL CANIN® ikke helt kan fjerne eller redusere, vil vi investere i klimakvoter som går til å støtte kvalitetsprosjekter som fjerner CO2-utslipp. Bruken av klimakvoter som støtter fjerning av utslipp, er i tråd med SBTi Net Zero Foundations-dokumentet.

FOKUS PÅ

Mer bærekraftig emballasje

Som viktig partner i Ellen MacArthur Foundation (EMF) sitt New Plastics Economy Initiative og deltakende part i den globale forpliktelsen om å fjerne plastavfall og forurensing ved kilden, er visjonen vår i tråd med EMFs, nemlig å støtte en sirkulær økonomi der emballasje aldri blir avfall. Innen 2025 planlegger vi at all plastemballasjen vår skal være resirkulerbar, gjenbrukbar eller komposterbar. Vi vil også bruke opptil 30 % resirkulert plast i plastemballasjen vår for å slutte ringen – avhengig av tempoet og omfanget av fremskritt innenfor kjemisk resirkulering samt tilpasning av forskrifter for fôrsikkerhet.

Gjenbrukbar-ikon

Gjenbrukbar

Resirkulerbar-ikon

Resirkulerbar

Komposterbar-ikon

Komposterbar

Parallelt med utviklingen av fôr ser vi på tilnærmingen vår til emballasje, fordi vi mener at et produkt ikke kan kalles bærekraftig hvis emballasjen ikke er bærekraftig.
Author
— Emmanuel Potier de la Houssaye, Head of Packaging Production

Hva sier medarbeiderne våre om bærekraft