Hunder og din mentale helse og velvære

Woman hugging a Labrador Retriever

Under lokale nedstengninger er det mange som opplever utfordringer knyttet til mestring av stress og angst som kan oppstå som følge av jobb, familieliv og annet ansvar. Denne formen for press kan føre til at mange kjenner seg belastet av hverdagslivet og opplever angst og stress. Forskning viser imidlertid at det å eie et kjæledyr kan ha en positiv innvirkning på den mentale helsen og trivselen til eieren, både i disse utfordrende tidene og ellers.

Hundens og menneskets historie, kort fortalt 

Hunden og mennesket har alltid hatt et sterkt bånd, hovedsakelig fordi de to artene har utviklet seg parallelt over tid. Da menneskene fortsatt levde som jegere og samlere, tror vi at visse ulver valgte å forlate flokkene sine til fordel for mennesker fordi de fikk fast tilgang på matrester.

Dyr har spilt en sentral rolle for menneskeheten i flere tusen år. Vi vet at helt siden de første menneskene dukket opp, har ville dyr og med tiden landbruksdyr vært viktige for tilgangen til mat og andre materialer, for transport og som en del av kulturelle og religiøse skikker. 

Waltham Pet Care Science Institute

Forholdet mellom hunden og mennesket har utviklet seg siden den tid, og i dag finner vi tamhunden over hele verden. 

Hvorfor er hunden en ideell følgesvenn for mennesket? 

I dag er valper tett på mennesker helt fra fødselen av, og det betyr at de som regel er fortrolige med oss og trygge i vårt selskap på et tidlig tidspunkt. Hund og eier danner et nært bånd og blir knyttet til hverandre fordi de tilbringer mye tid sammen. 
 
Prosessen av å ivareta et levende vesen med bestemte behov kan bidra til å gi mening i hverdagslivet, særlig for dyreeiere som bor alene under koronaviruspandemien. Hunder er også i stand til å tolke kommunikasjonssignaler fra eierne sine og oppfatter om noe er galt. De tilpasser gjerne atferden sin til eieren, noe som i visse tilfeller betyr at hunder kan bidra til å redusere stress. 
 
Etter en lang historie nært knyttet til mennesker, har hunder lært seg å forstå intensjonen og holdningen vår og tolker bevegelsene og utseendet vårt. De oppfatter trolig også følelsene våre. 

Man stroking a dog illustration

Kan hunder hjelpe mot angst? 

I dagens pandemisituasjon med lokale nedstenginger i visse områder, kan de sosiale fordelene ved å eie en hund ha en positiv effekt på familien. Hunder betyr særlig mye for mennesker som bor alene. Den er en kilde til selskap og kan bidra til å redusere ensomhet. 
 
Tett fysisk kontakt med et kjæledyr kan gi et følelsesmessig utløp for mange eiere. Det å kjenne varmen fra en hund, stryke pelsen dens og få den til å oppsøke deg for oppmerksomhet, kan gi en følelsesmessig lindring og stimuli, særlig i disse utfordrende tidene. Det kan også oppleves som betryggende å vite at hunden din alltid kommer til å stille opp for deg, døgnet rundt. 
 

Hva slags andre fordeler kan hunder ha på mental helse og velvære? 

Under domestiseringsprosessen ble individer med paedomorfe egenskaper valgt i større grad fordi disse fysiske egenskapene utløser bestemte tilknytningsreaksjoner hos mennesket. Disse individene har ofte større hode og øyne sammenliknet med kroppsstørrelsen, og de har evnen til å møte blikket til mennesket. Studier har vist at evnen til blikkontakt kan frigi oksytocin både hos mennesker og kjæledyr. Oksytocin påvirker kroppen fysiologisk, blant annet ved å senke hjerterytmen, noe som kan skape positive følelser. 

I 1980 fant en banebrytende studie en betydelig positiv sammenheng mellom det å ha kjæledyr og overlevelse for eieren året etter en sykehusinnleggelse grunnet visse typer hjertesykdommer. 

Waltham Pet Care Science Institute

Faste turer med hunden din 

Daglige turer med hunden din, forutsatt at dette ikke er i strid med lokale restriksjoner, kan gi deg muligheten for å få frisk luft, mosjon og ha sosialt distanserte samtaler med andre som er ute med hunden. Dette kan bidra til å redusere stress og angst som kan oppstå under lokale nedstenginger, og det gir hunden din muligheten til å bruke opp overflødig energi. 
 
Alle hunder trenger fysisk aktivitet og muligheten til å utforske i løpet av dagen. Det anbefales at man tar med hunden ut på tur minst to ganger om dagen. Faste turer gir deg også muligheten til å komme deg ut av huset, særlig nå som de fleste sannsynligvis tilbringer mer tid innendørs enn vanlig på grunn av koronaviruspandemien. 

Ansvar ved å eie en hund 

Eierskap av en hund er et stort ansvar og en betydelig økonomisk forpliktelse for mange. Pleien og omsorgen som skal til for å ta vare på en hund gjennom hverdagen, kan også være tidkrevende. Dette ansvaret kan likevel være til fordel for den mentale helsen og trivselen din. Som hundeeier må du treffe andre mennesker, for eksempel hundefrisører, veterinærer og andre hundeluftere, noe som kan bidra til å redusere ensomhet. 
 
Ansvaret ved å eie et kjæledyr kan bidra til å gi dagene dine struktur og system. I disse utfordrende tidene har flere av hverdagsrutinene våre endret seg, for eksempel det å dra på jobb og eller å delta i sosialt samvær, og i noen tilfeller har de blitt helt borte. Derfor kan eierskap av en hund tilføre struktur og formål i dagene dine som kan oppleves som betryggende for mange. 
 
Når vi stiller oss spørsmålet "kan hunder ha en positiv effekt på angst?", må vi huske på at det ikke finnes noen snarveier når det kommer til mental helse. Likevel ser det ut til at hundene våre kan spille en viktig rolle ved bidra til å lette på slike problemer, særlig i utfordrende og vanskelige tider. 

Lik og del denne siden