Hva betyr kattens lyder?

cat communication
Du kommer aldri til å forstå alt katten din sier. Hvis du lytter nøye til lydene katten lager og knytter dem til den aktuelle situasjonen, vil du imidlertid forstå katten bedre.


Stort repertoar 

Katten din kommuniserer ved å mjaue og lage andre lyder i kombinasjon med kroppsspråk. Betydningen avhenger av lydenes tonehøyde, lengde og volum. Man anslår at en fullvoksen katt kan lage over 60 forskjellige lyder. Lydene omfatter alt fra vanlig mjauing og maling til et nesten lydløst mjau der katten knapt åpner munnen. 
 

Mjauing 

En nyfødt katt klarer bare å pipe. De utvikler seg imidlertid raskt, og når de er tolv uker gamle, kan har de et rikt repertoar for kommunikasjon. Nå kan katten stille spørsmål, klage, protestere og gi deg en varm mottakelse. Hvis du lytter nøye og vurderer situasjonen og kattens oppførsel, kan du finne ut hva katten uttrykker. Med mjauing kan katten også kommunisere frykt, smerte og sorg. Hvis tror at katten kan ha smerter, bør du oppsøke veterinær. 
 

Hvesing, maling, mekring og andre lyder 

I tillegg til mjauing har katten mange andre lyder den bruker for å uttrykke hva den ønsker, eller hvordan den har det. 
  • HVESING er alltid et tegn på misnøye. Katten er redd, irritert eller aggressiv. 
  • MALING er vanligvis et uttrykk for at katten har det bra. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet. Katter kan også male når de har smerter, er stresset eller redde. Dette er enda et eksempel på at du må ta situasjonen i betraktning når du tolker lyden. 
  • MEKRING er den karakteristiske lyden katten lager når den for eksempel ser på fugler. Forskere er fortsatt usikre på om dette er et uttrykk for spenning eller om katten imiterer det tiltenkte byttet. 
  • ANDRE LYDER katten lager, er alt fra dype strupelyder som uttrykker ubehag, til fornøyde lyder som er typiske for hver enkelt katt og til tider nesten kan høres menneskelige ut. 

For å forstå mest mulig av hva katten din kommuniserer, bør du derfor alltid observere hva slags lyd den lager, når den gjør det, med hva slags tonekvalitet og på hvilken måte. 

Lik og del denne siden