Sikkerhet rundt dyremat: Spørsmål og svar

Hver eier ønsker å ta de riktige ernæringsmessige beslutningene for kjæledyret sitt. Men med så mange forskjellige fôrprodukter på markedet – hvordan kan du sørge for at du tar de riktige valgene for katten eller hunden din?
Royal Canin-fabrikk i Frankrike

Hvis du er usikker på hvordan du skal vurdere kattens eller hundens fôr, finnes det hjelp å få. World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) har opprettet et ernæringsverktøy som inneholder viktige spørsmål du kan stille til produsentene for å sjekke fôrets sikkerhet og kvalitet.

Er fôret trygt?

Både American Animal Hospital Association (AAHA) og World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) har publisert retningslinjer for ernæringsvurdering som gir et rammeverk for å komme med anbefalinger for hver katt og hund.

WSAVAs ernæringsverktøy inneholder "Anbefalinger for valg av fôr til kjæledyr". I dette verktøyet finner du de viktigste spørsmålene du bør stille til produsentene av fôr til kjæledyr.

WSAVAs spørsmål1

 • Har dere utdannet ernæringsfysiolog i heltidsstilling?
 • Hva er ernæringsfysiologens navn og kvalifikasjoner?
 • Hvem utvikler fôrene hos dere, og hvilken kompetanse har han/hun?
 • Blir fôrene testet ved hjelp av AAFCOs fôringsstudier (Association of American Feed Control Officials) eller settes de sammen slik at de oppfyller AAFCOs næringsstoffprofiler? (NB: I Europa tas det hensyn til ernæringsbehovene iht. European Pet Food Industry Federation.)
 • Hvilken type produktforskning har blitt utført?
 • Er resultatene publisert i fagfellevurderte tidsskrifter?
Illustrasjon av en snakkeboble, matskål, telefon og e-postikon

Svar fra Royal Canin

Utdannede ernæringsfysiologer

WSAVA-spørsmål: Har dere utdannet ernæringsfysiolog i heltidsstilling? Hva er ernæringsfysiologens navn og kvalifikasjoner? Hvem utvikler fôrene hos dere?

Royal Canin er et verdensomspennende selskap som tilbyr ernæringsfôr til katter og hunder i over 91 land med toppmoderne produksjonsanlegg over hele verden.

Oppskriftene er utviklet av et team av godkjente veterinærernæringsfysiologer, forskningsernæringsfysiologer og Royal Canin-medarbeidere med en mastergrad i ernæring til små dyr. Disse teamene er hovedsakelig stasjonert ved Royal Canins forskningscampus i Aimargues, Frankrike, men vi har også fullt kvalifiserte ernæringsfysiologer i en rekke andre land.

Illustrasjon av kvinnelig ernæringsfysiolog

Fra vår campus i Aimargues utvikler og tester vårt ernæringsekspertteam nye oppskrifter gjennom forskning og ved å gjøre nytte av kunnskap fra hele verden. Vår åpne og samarbeidsorienterte tilnærming gjør oss i stand til å bidra til og dra nytte av den nyeste innsikten fra vitenskap og observasjoner innenfor kjæledyrernæring. Dette omfatter kontinuerlig samarbeid med Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Storbritannia) og Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, USA).

Fôrtesting

WSAVA-spørsmål: Blir fôrene testet ved hjelp av AAFCOs fôringsstudier eller settes de sammen slik at de oppfyller AAFCOs næringsstoffprofiler?

Forskning og observasjoner ligger til grunn for arbeidet med sammensetning av fôrproduktene våre. To av våre egne kjæledyrsentre utfører forskning på smakelighet og fordøyelighet. Dyrene som bor ved disse sentrene, blir observert kontinuerlig og studert med tanke på helse og velvære. Under analysene våre av fôringsatferd foretar vi aldri inngripende tester.

Respekt for helse og velvære til katter og hunder er kjernen i Royal Canins filosofi, som forbyr inngripende dyreforsøk. Vi utfører kun forsøk for å fastslå fôrpreferanse, smakelighet og fordøyelighet. Smakelighet og fordøyelighet vurderes av hunder og katter. Reaksjonene til disse "profesjonelle smakerne" blir deretter nøye observert.

Når det gjelder gjennomføringen av fôringsstudier, overholder Royal Canin globale ernæringsmessige standarder. I tillegg til AAFCO- og FEDIAF-standardene overholdes også de ernæringsmessige kravene som er definert av National Research Council (NRC). I Europa er de ernæringsmessige egenskapene til veterinærdiettene definert i direktiv 2008/38/EF (PARNUT-direktivet). Vi har utviklet over 200 forskjellige oppskrifter, herunder våt- og tørrfôrprodukter til både katter og hunder.

De aller fleste er validert og i samsvar med AFFCO- og FEDIAF-næringsstoffprofiler og/eller fôringsstudier, der disse er de mest relevante ernæringsregulatorene. Vi setter sammen en rekke spesifikke terapeutiske eller kliniske produkter, for eksempel oppskriftene som støtter lever- og nyrefunksjon, som har svært nøyaktig tilpassede næringsstoffnivåer for å støtte de unike behovene til katter og hunder med slike plager. Enkelte fôr oppfyller ikke AAFCOs retningslinjer for tilstrekkelige næringsstoffer for voksne kjæledyr. For disse fôrene er det viktigere å håndtere bestemte helsetilstander enn å oppfylle AAFCOs næringsstoffprofiler.

I disse tilfellene har oppskriftene gjennomgått alternative produkttester og vist seg å være trygge gjennom kliniske studier som viser at de har effekt på sykdomsprosessene de ble utviklet for. Alle har blitt gitt til katter eller hunder i langvarige studier, og de har bidratt til kattenes og hundenes velvære. Disse fôrene kjennes lett igjen på merkingen for uregelmessig eller supplerende fôring.

Illustrasjon av katt som blir matet fra en Royal Canin-skål

Kvalitetskontroll og produktforskning

WSAVA-spørsmål: Hvilke spesifikke kvalitetskontrolltiltak brukes for å sørge for konsistensen og kvaliteten på ingrediensene og sluttproduktet? Hvilken type produktforskning har blitt utført? Er resultatene publisert i fagfellevurderte tidsskrifter?

Kjæledyreiere kan fra start til slutt være sikre på at Royal Canin gir et trygt fôr av høy kvalitet. Vår robuste kvalitetskontrollprosess kan omfatte én av følgende ikke-inngripende analyser, avhengig av intensjonen med fôret:

 • Studier av smakelighet
 • Studier av fordøyelighet
 • Studier av relativ overmetning (urin)
 • Avføringskvalitet og -konsistens
 • Aminosyreanalyse
 • Fettsyreanalyse
 • Toksikologiske studier og stabilitetsdata
 • Kliniske studier for effekt i samarbeid med veterinærer og kjæledyreiere
 • Blodparametere (der det er aktuelt)
 • Fagfellevurdert forskning
 • Feltstudier i samarbeid med oppdrettere og fagpersoner

Produktkvalitet starter med gjennomgang av hver enkelt ingrediens fra hver leverandør. Vi bruker lokale ingredienser når det er mulig, men ingrediensenes sikkerhet og kvalitet er vår prioritet. Før ingrediensene kommer inn i anlegget, skal hver av dem undersøkes av utdannede teknikere for å bekrefte kvalitet og sikkerhet.

En viktig test av produktsikkerhet er nær infrarød-spektroskopi (NIRS), et analyseverktøy som sammenligner "fingeravtrykket" til en ingrediens med en omfattende intern database med standarder. Hvis NIRS-resultatene for den innkommende ingrediensen ikke samsvarer med standarden, avvises ingrediensen før lossing.

Ytterligere testing utover NIRS blir også gjennomført. Mykotoksintesting (av soppvekst) blir for eksempel gjennomført av en ingrediens eller råvare som er utsatt for sopp, som kan virke negativt på en katts eller hunds velvære.

Vi tar også forholdsregler når det gjelder medarbeiderne som jobber ved fabrikkene våre for kjæledyrfôr. Streng soneregulering er en annen måte å sikre kvalitet og sikkerhet, og som hindrer at uønskede materialer og elementer som utgjør en biologisk eller fysisk risiko, ikke overføres fra ett område til et annet. Sonene kan deles inn i områder øremerket for:

 1. Mottak, innledende testing og bearbeiding av råvarer
 2. Innledende oppmåling og dosering av råvarer, blanding og maling
 3. "Termisk bearbeiding" eller varmebehandling
 4. Tørking, belegging og kjøling (produksjon av tørrfôr)
 5. Pakking og lagring

1 2 3 4 5

Trygghet i alle ledd

Våre strenge sikkerhetstiltak ender ikke her. Et nettverk av toppmoderne laboratorier over hele verden foretar detaljerte analyser av alle ingredienser og ferdige produkter fra våre produksjonsanlegg. Et globalt nettverk av laboratorier betyr at vi sammen kan overvåke trender og varsle hverandre om potensielle problemer. På den måten kan vi hele tiden forbedre måten vi jobber på, fornye måten vi praktiserer fôrsikkerhet på, forbedre kvalitetskontrollmetodene og i siste ende produsere bedre produkter.

Royal Canins produksjonsanlegg overholder og overgår mange kvalitetssikringsstandarder som er definert både av eksterne godkjenningsorganer og våre egne Mars Petcare-bestemmelser. Disse omfatter blant annet:

 • Fôrsikkerhetskontroller iht. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
 • Good Manufacturing Practice Standard & General Principles of Food Hygiene (GMP/GHP)
 • Mars Quality & Food Safety Standards

Ved å oppfylle slike strenge standarder sørger vi for at vi har høye nivåer av nøyaktighet, kvalitet, miljøhensyn og fôrsikkerhet, som er viktigst av alt. Med mer enn 500 000 analyser av råvarer og ferdige produkter per år er det aldri rom for kompromisser – vi fôrer kjæledyr kun med de beste produktene vi er i stand til å utvikle.

 

1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

Voksen schäferhund og katt i svart/hvitt

Royal Canins tilnærming til ernæring

Hos Royal Canin fokuserer vi på å tilegne oss kunnskap om de unike behovene til katter og hunder. Alt vi gjør er rettet mot utvikling av ernæringsmessig presise oppskrifter skreddersydd for å bidra til helse og velvære. Les mer om vår vitenskapelige tilnærming til kjæledyrernæring.

Bla gjennom produktseriene våre

Hver Royal Canin-oppskrift er utviklet for å gi ernæring som er skreddersydd kjæledyrets behov, tilpasset dyrets rase, alder, livsstil eller sensitiviteter. Bla gjennom hele utvalget av produkter, og finn ut hvordan vi kan hjelpe kjæledyret ditt med å få best mulig helse.

Lik og del denne siden