Kan hunder oppdage COVID-19?

German Shepherd sniffer dog

Testing av COVID-19 er viktigere enn noen gang, nå som mange regioner og land går en ny smittebølge og nedstengninger i møte. Det er allment akseptert at systemer med massetesting spiller en viktig rolle i innsatsen for å minimere effekten av sykdommen. Slik testing har imidlertid vist seg å by på utfordringer i enkelte miljøer og også i noen land, så spørsmålet er om det finnes andre pålitelige metoder som kan bidra til å hindre spredningen av COVID-19. Enkelte hundeeksperter mener de firbeinte vennene våre kan gi oss en løsning.

Hvordan kan hunder bidra i kampen mot COVID-19? 

I etterkant av det globale utbruddet har forskere undersøkt hvor treffsikkert spesialtrente hunder kan oppdage personer som er smittet med COVID-19, særlig personer som ikke har åpenbare symptomer. 

Hundens olfaktive egenskaper (luktesansen) har vist seg å være effektiv i mange ulike situasjoner (f.eks. søk etter bomber, narkotika, valuta), også i forbindelse med tidlig diagnostisering av sykdommer hos mennesket, for eksempel ulike kreftformer og varsling like før anfall hos diabetikere eller epileptikere. 

(Pirrone and Albertini, 2017)*

Hvis det viser seg å være effektivt og treffsikkert, kan spesialtrente hunder bli en verdifull ressurs i kampen mot spredning av COVID-19. 

Hva er hundene trent til å oppdage? 

Sporhunder som skal spore opp bestemte lukter, må ofte bestå fire opplæringstrinn før de kan begynne å jobbe i et ekte miljø. 

Trinn én

Lukten plasseres i et rør eller på en stoffbit. Hunden får leke med gjenstanden til den har knyttet gjenstanden til lukten. 

Trinn to

Mens hunden ser på, skjules gjenstanden på et lett tilgjengelig sted før hunden oppmuntres til å finne den. Gjenstanden skjules etter hvert på steder som er mer utfordrende å komme til. Positiv forsterkning benyttes for å oppmuntre hunden til å finne gjenstanden.

Trinn tre

Gjenstanden med den bestemte lukten er nå skjult på et utilgjengelig sted, uten at hunden får se hvor den blir gjemt. Hunden får en kommando om å finne gjenstanden og trenes opp til å gi et signal når den oppdager den aktuelle lukten.

Trinn fire

Gjenstanden brukes ikke lenger, og hunden skal nå lære seg å søke etter lukten som er knyttet til gjenstanden.

Mange ulike forskere rundt om i verden jobber med å undersøke muligheten for å trene hunder til å oppdage COVID-19. Nosais-prosjektet i Frankrike ved École nationale vétérinaire d'Alfort ledes av professor Dominique Grandjean og Clothilde Julien. Prosjektet går ut på å undersøke effektiviteten av å trene hunder som vanligvis brukes i søk etter andre stoffer.

Det første trinnet i programmet er å trene hunder til å lukte på svetteprøver fra mennesker for å se om de kan skille mellom lukten av svette hos COVID-19-positive personer og den hos COVID-19-negative personer. 

(Grandjean et al., 2020)**

Resultatene fra den innledende forskningen har så langt gitt lovende resultater, og forskerne sier det er svært sannsynlig at hunder kan oppdage COVID-19-smitte hos mennesker. 

Sniffer dogs and handlers in an airport

Hvilke egenskaper er vanlige hos sporhunder? 

Sporhunder har blitt brukt i flere tiår. Søkearbeid kan være svært krevende for hundene, og de bør derfor være lekne, dynamiske og ha et høyt energinivå. Hunder har en svært god luktesans, mye bedre enn menneskets, og det er dette som gjør det mulig for dem å oppdage COVID-19 ved hjelp av lukt. 
 
De 18 hundene som deltok i denne studien, var allerede trent som sporhunder, for eksempel i søk etter sprengstoff, valuta eller mennesker begravet i katastrofeområder samt etter sykdommer som tykktarmskreft. Hunder som var trent til å oppdage narkotiske stoffer, deltok imidlertid ikke i studien. 

Vi bestemte oss ikke for å unngå å bruke hunder trent til å oppdage narkotiske stoffer, siden det alltid er en mulighet for at COVID-19-positive og -negative personer kan ha inntatt ulovlige stoffer som fører til at katabolitter skilles ut med svetten. 

(Grandjean et al., 2020)**

Belgisk fårehund, schäferhund og labrador blir ofte brukt som sporhunder. Det har imidlertid blitt stadig mer vanlig å bruke cocker spaniel og yorkshire terrier, siden hundeføreren enkelt kan bære med seg hunden når det er behov for å bevege seg i vanskelig terreng. 

Kan hunder få symptomer på koronavirus? 

Dagens utbredelse av COVID-19 er et resultat av smitte mellom mennesker. Ifølge World Organisation for Animal Health (OIE) er det til dags dato ikke dokumentert at kjæledyr påvirker spredningen av COVID-19.  
 
Se en oppdatert veiledning om koronaviruspandemien og hvordan situasjonen kan påvirke kjæledyret ditt her

Mange land over hele verden mangler tilstrekkelig tilgang på diagnostiske tester for å gjennomføre massetesting av COVID-19-smittede personer. Vi mener det er viktig å undersøke muligheten for å bruke luktesansen til sporhunder som et raskt, pålitelig og billig "verktøy" for enten å forhåndsteste frivillige personer, eller bruke sporhunder for raske kontroller under visse omstendigheter. 

(Grandjean et al., 2020)**

Hvordan kan disse hundene brukes i samfunnet?

Hvis hunder er i stand til å oppdage COVID-19 på en treffsikker måte, kan dette være til stor nytte på flyplasser for å undersøke personer som skal inn i landet. Emirates Airline og Libanon har allerede brukt hunder på flyplassene sine i flere uker, og i Finland og Frankrike (på Korsika) har de også begynt å ta i bruk denne typen testing.  

Samtidig som utprøvingen fortsatt pågår, har den innledende forskningen gitt positive resultater. Håpet er at disse hundene kan brukes i en bredere testing av allmennheten for å beskytte befolkningen og bidra til å redusere spredningen av viruset. 


*Pirrone, F. and Albertini, M., 2017. Olfactory detection of cancer by trained sniffer dogs: A systematic review of the literature. Journal of Veterinary Behavior, 19, pp.105-117. 

**Grandjean et al., 2020. Detection dogs as a help in the detection of COVID-19 Can the dog alert on COVID-19 positive persons by sniffing axillary sweat samples? Verifiseringsstudie. 

Lik og del denne siden