Vaksinere kattunger

Vaksinasjon av kattungen er med på å sikre god helse, og det er derfor viktig at den følger et vaksinasjonsprogram som er tilpasset alderen.
Kitten cat lying down on an examination table being given an injection.

Hvilke vaksiner skal jeg sørge for at den nye kattungen får?

Vaksinasjon av kattungen er med på å sikre god helse, og det er derfor veldig viktig at den følger et vaksinasjonsprogram som er tilpasset alderen.

Det finnes en rekke vaksiner, og generelt kan de deles i to kategorier:

  • Kjernevaksiner
  • Tilleggsvaksiner

Kjernevaksiner anbefales for alle kattunger og katter, uansett livsstil, mens tilleggsvaksiner (også kalt ikke-kjernevaksiner) anbefales avhengig av risikoen for eksponering for den aktuelle sykdommen eller det aktuelle viruset.

Veterinæren vil kunne anbefale det mest passende vaksineringsprogrammet basert på kattungens livsstil.

Hvilke kjernevaksiner skal kattungen ha?

Kattungen din må vaksineres mot følgende sykdommer:

  • Katteinfluensa: Sykdommen forårsakes av ulike patogener, herunder felint herpesvirus (fHV) og felint calicivirus (FCV). Katteinfluensa påvirker øynene, munnen og luftveiene.
  • Felint panleukopenivirus (FPV): En virusinfeksjon som forårsaker diaré og oppkast, og som ofte har dødelig utgang.

Veterinæren vil kunne vurdere kattungenes risikoprofil og den beste alderen for vaksinering. Du får utarbeidet et vaksinasjonsprogram som er spesialtilpasset kattungen og dens behov.

Trenger kattungen injeksjoner umiddelbart etter fødselen?

Ved fødselen er kattunger beskyttet av antistoffene som overføres fra moren gjennom den første melken (råmelk). De går inn i en kritisk fase når konsentrasjonen fra moren ikke lenger gir tilstrekkelig beskyttelse mot virus, men fortsatt er høy nok til å hindre effektiv vaksinering. I denne perioden er kattungen mest utsatt for infeksjon.

Når skal kattungen få sine første injeksjoner?

Den optimale alderen for kattungenes første vaksinasjon er når den er åtte uker (eller mellom syv og ni uker), etterfulgt av en ytterligere injeksjon tre til fem uker senere. Disse injeksjonene gjelder kjernevaksinene.

Vil den allerede ha fått en injeksjon før jeg får den med hjem?

Siden den første injeksjonen anbefales når kattungen er rundt åtte uker, er det sannsynlig at den allerede har fått denne når du henter den. Husk å be om en oversikt over dette fra oppdretteren eller dyrevernorganisasjonen, og vis den til veterinæren når dere drøfter kattungens vaksinasjonsprogram.

Vil veterinæren foreta kontroller før kattungen vaksineres?

Veterinæren undersøker kattungen grundig før den vaksineres for å forsikre seg om at den ved god helse. På dette tidspunktet er det viktig å gi beskjed om eventuell avvikende atferd eller andre symptomer – det kan være alt fra tretthet til sporadisk diaré.

Når kan jeg slippe kattungen min ut?

Kattungen vil ikke ha opparbeidet beskyttelse før det har gått litt tid etter den andre injeksjonen. Veterinæren vil kunne gi deg råd angående tidsaspektene. Du bør sørge for at du holder den innendørs inntil vaksinene blir virksomme.

Trenger kattungen min en boostervaksine?

Kattungen bør få en boostervaksine mot katteinfluensa og felint panleukopenivirus når den er mellom 12 og 16 uker.

Når kattungen din er ett år, bør veterinære også sette de årlige boostervaksinene mot de samme virusene.

Les om kattungens boostervaksiner for å få kunnskap om hvilke injeksjoner kattungen din trenger, og når.

Hvilke andre vaksiner bør jeg vurdere?

Hva man vaksinerer mot kan variere fra land til land og også lokalt i de enkelte landene. Ta derfor kontakt med din lokale veterinær som kjenner forholdene akkurat hos deg.

Det kan være at veterinæren også vil foreslå en eventuell rabiesvaksine. Om dette er nødvendig, avhenger av kattungens livsstil og om du har planer om å ta den med på reise. Hvis du for eksempel ønsker å reise med kattungen i EU, er rabiesvaksinen obligatorisk.

Forsikre deg om at kattungen får de riktige vaksinasjonene til rett tid, det er noe av det viktigste du kan gjøre for å holde den frisk gjennom hele livet.

kattungefôr

Skreddersydd ernæring til kattungen din

Ernæringsformler som bidrar til å bygge opp kattungens naturlige forsvar, fremmer sunn vekst og god utvikling av fordøyelsessystemet.

Lik og del denne siden