Bygge muskler Støtte immunsystemet Tilføre energi

Katter og hunder trenger balanserte næringsstoffer basert på spesifikke mengder av blant annet proteiner, vitaminer, mineraler og fett. For å sikre at katter og hunder får et komplett kosthold som er skreddersydd behovene deres, er det viktig å ikke fokusere på enkelte ingredienser, men i stedet på de spesifikke næringsstoffene hver råvare kan levere.

Er biprodukter mer bærekraftige?

Med en næringsstoffmessig tilnærming til dyrefôr kan vi vurdere alle typer ingredienser og velge de som har minst miljømessig og sosial innvirkning uten å gå på kompromiss med fôrenes næringsverdi eller fordøyelighet.

Sammenlignet med andre ingredienser som ofte brukes i fôr til kjæledyr, er ikke biprodukter kun veldig næringsrike, de er også mer bærekraftige, siden de ikke konkurrerer med produksjonen av mat til oss mennesker. Bruk av biprodukter i fôr til kjæledyr er derfor viktig for den fremtidige bærekraften til kjæledyrfôrindustrien. Det reduserer ikke bare mengden avfall til et minimum, men forhindrer også økt press på husdyrproduksjonen, noe som påvirker miljøet og gjør det mulig for oss å unngå konkurranse med menneskematkjeden.

For å hjelpe veterinærer med å lykkes i å håndtere hunder som lider av matallergi/-intoleranse (AFR), har Royal Canin for eksempel utviklet en innovativ ernæringsløsning med fjær som proteinkilde. Denne utviklingen hindrer avhengigheten av proteinkilder som brukes til menneskemat, og det innebærer mindre avfall til deponier samtidig som vi bidrar til den globale matsikkerheten.

Som et miljøbevisst selskap forplikter vi oss til å fortsette å investere i denne typen forskning og produktutvikling. Arbeid som dette, gjør at vi kan dra nytte av næringsstoffene som finnes i biprodukter.

Vårt fokus har alltid vært å tilby de beste ernæringsmessige løsningene til kjæledyr. Den forskningsdrevne tilnærming til utviklingen vår av fôr basert på næringsstoffer, gjør oss i stand til dette, og samtidig er det med på å hindre konflikt mellom matkjedene til mennesker og kjæledyr.

Forklaring av biprodukter på fôrmerkingen

Biprodukter går gjennom en prosess med varmebehandling, maling, separering og tørking. Ved å fjerne fukten på denne måten kan vi skape en mye mer konsentrert og fordøyelig proteinkilde.

Sammenlignet med ferskt kjøtt som i snitt inneholder rundt 75 % vann og kun 10–30 % protein, vil 1 kilo ferskt fjærfekjøtt gi omtrent 250 gram næringsstoffer sammenlignet med 1 kilo dehydrert fjærkreprotein (kyllingmel i Nord-Amerika), med mye lavere vanninnhold, som gir hele 940 gram med næringsstoffer.

Proteiner Fett Fuktighet Proteiner Fett Fuktighet Ferskt kjøtt Dehydrert kjøtt

I henhold til gjeldende fôrlovgivning skal hver ingrediens/ingrediensgruppe som brukes i kjæledyrfôr, være oppført på emballasjen etter vekt før tilbereding i fallende rekkefølge. Dette betyr at ferskt "kjøtt" naturlig vil få en høy plassering på ingredienslisten. Dette kan gi inntrykk av at ferskt kjøtt er den viktigste kilden til næringsstoffinnholdet i fôret. Dette er imidlertid sannsynligvis ikke tilfellet.

Ernæringsstoffprofilen er basert på fôret som helhet, og ikke kun den første ingrediensen i innholdsdeklarasjonen. Hos Royal Canin er hver oppførte ingrediens tatt med for et bestemt formål, basert på de kvalitetsnæringsstoffene som de tilfører katten og hunden.

Vår næringsstofforienterte tilnærming gjør det mulig for oss å kombinere biprodukter og andre råvarer for å skape en næringsstoffprofil som er tilpasset rasen, alderen eller også eventuelle helsetilstander hos katten eller hunden.

Hvis du er usikker på ingrediensene i kjæledyrets fôr eller vil vite mer om hvordan et katte- eller hundefôr skreddersys for å ivareta dyrets unike behov, kan du snakke med veterinæren eller en godkjent ernæringsfysiolog for kjæledyr.


1 EUR-Lex no68/2013, Guidance Note on EU Classification of Food, Food Safety Authority of Ireland, http://talkspetfood.aafco.org/byproducts

Tilbake til toppen

Voksen schäferhund og abyssinerkatt som står i svart/hvitt på hvit bakgrunn

Royal Canins tilnærming til ernæring

Hos Royal Canin fokuserer vi på å tilegne oss kunnskap om de unike behovene til katter og hunder. Alt vi gjør er rettet mot utvikling av ernæringsmessig presise oppskrifter skreddersydd for å bidra til helse og velvære. Les mer om vår vitenskapelige tilnærming til kjæledyrernæring.

Vår ernæringsmessige tilnærming
Inline Image 2

Bla gjennom produktseriene våre

Hver Royal Canin-oppskrift er utviklet for å gi ernæring som er skreddersydd kjæledyrets behov, tilpasset dyrets rase, alder, livsstil eller sensitiviteter. Bla gjennom hele utvalget av produkter, og finn ut hvordan vi kan hjelpe kjæledyret ditt med å få best mulig helse.

Utforsk produktseriene