Forklaring av biprodukter i katte- og hundefôr

Tang under havoverflaten omgitt av koraller
Biprodukter i katte- og hundefôr kan gi kjæledyret ditt viktige næringsstoffer. Lær hvordan biprodukter i ernæringsmessig balansert kjæledyrfôr kan være til nytte for katten eller hunden din.

Hvilke biprodukter finnes i katte- og hundefôr

Uttrykket "biprodukter" brukes for å beskrive en ingrediens som produseres parallelt med en annen. Association of American Feed Control Officials (AAFCO) definerer biprodukter som "sekundære produkter som er produsert i tillegg til hovedproduktet."1 Disse kan være både plante- eller dyrebaserte og spenner fra maismel og betemasse til organer, fiskeoljer og fjørfeproteiner.

Animalske biprodukter er angitt i EU-lovgivningen som ingredienser som ikke er beregnet på konsum av mennesker. Den tiltenkte bruken er dermed definert – for eksempel regnes en nyre som et animalsk biprodukt når den brukes til kjæledyrfôr og som et kjøttprodukt når det konsumeres av mennesker.

Dette betyr ikke at biprodukter er usikre for konsum og heller ikke at de mangler næringsinnhold som noen kanskje tror. Det er snarere slik at de ikke var en del av det primære produktet som ble utviklet for menneskelig konsum.

Hva er den næringsmessige verdien av biprodukter?

Mange tror at hunder eller katter vil glede seg over et kyllingbryst eller en god biff på samme måte som vi gjør, men ingrediensene som appellerer mest til mennesker, er ikke alltid de mest næringsrike for kjæledyr.

Biprodukter kan gi mange næringsstoffer av høy kvalitet, som er avgjørende for å opprettholde helsen til katter og hunder. For eksempel kan lever alene sørge for jern, B-vitaminer (spesielt B12) og vitamin A. Disse næringsstoffene bidrar til sunn støtte av nervesystemet, huden, generell vekst, dannelsen av røde blodlegemer og synet. Alger er på den annen side en utmerket kilde til glukosamin, som er viktig for mobilitet og leddstøtte hos katter og hunder.

Dette er imidlertid ikke de eneste næringsstoffene som hentes fra biprodukter. Mange av dem er rike på viktige næringsstoffer som proteiner, fett, mineraler og vitaminer. Disse spiller en viktig rolle i den vedvarende utviklingen av organer og muskelvev, som støtter immunforsvaret og som brukes som energikilde.

Bygge muskler Støtte immunsystemet Tilføre energi

Katter og hunder trenger balanserte næringsstoffer basert på spesifikke mengder av blant annet proteiner, vitaminer, mineraler og fett. For å sikre at katter og hunder får et komplett kosthold som er skreddersydd behovene deres, er det viktig å ikke fokusere på enkelte ingredienser, men i stedet på de spesifikke næringsstoffene hver råvare kan levere.

Er biprodukter mer bærekraftige?

Med en næringsstoffmessig tilnærming til dyrefôr kan vi vurdere alle typer ingredienser og velge de som har minst miljømessig og sosial innvirkning uten å gå på kompromiss med fôrenes næringsverdi eller fordøyelighet.

Sammenlignet med andre ingredienser som ofte brukes i fôr til kjæledyr, er ikke biprodukter kun veldig næringsrike, de er også mer bærekraftige, siden de ikke konkurrerer med produksjonen av mat til oss mennesker. Bruk av biprodukter i fôr til kjæledyr er derfor viktig for den fremtidige bærekraften til kjæledyrfôrindustrien. Det reduserer ikke bare mengden avfall til et minimum, men forhindrer også økt press på husdyrproduksjonen, noe som påvirker miljøet og gjør det mulig for oss å unngå konkurranse med menneskematkjeden.

For å hjelpe veterinærer med å lykkes i å håndtere hunder som lider av matallergi/-intoleranse (AFR), har Royal Canin for eksempel utviklet en innovativ ernæringsløsning med fjær som proteinkilde. Denne utviklingen hindrer avhengigheten av proteinkilder som brukes til menneskemat, og det innebærer mindre avfall til deponier samtidig som vi bidrar til den globale matsikkerheten.

Som et miljøbevisst selskap forplikter vi oss til å fortsette å investere i denne typen forskning og produktutvikling. Arbeid som dette, gjør at vi kan dra nytte av næringsstoffene som finnes i biprodukter.

Vårt fokus har alltid vært å tilby de beste ernæringsmessige løsningene til kjæledyr. Den forskningsdrevne tilnærming til utviklingen vår av fôr basert på næringsstoffer, gjør oss i stand til dette, og samtidig er det med på å hindre konflikt mellom matkjedene til mennesker og kjæledyr.

Forklaring av biprodukter på fôrmerkingen

Biprodukter går gjennom en prosess med varmebehandling, maling, separering og tørking. Ved å fjerne fukten på denne måten kan vi skape en mye mer konsentrert og fordøyelig proteinkilde.

Sammenlignet med ferskt kjøtt som i snitt inneholder rundt 75 % vann og kun 10–30 % protein, vil 1 kilo ferskt fjærfekjøtt gi omtrent 250 gram næringsstoffer sammenlignet med 1 kilo dehydrert fjærkreprotein (kyllingmel i Nord-Amerika), med mye lavere vanninnhold, som gir hele 940 gram med næringsstoffer.

Proteiner Fett Fuktighet Proteiner Fett Fuktighet Ferskt kjøtt Dehydrert kjøtt

I henhold til gjeldende fôrlovgivning skal hver ingrediens/ingrediensgruppe som brukes i kjæledyrfôr, være oppført på emballasjen etter vekt før tilbereding i fallende rekkefølge. Dette betyr at ferskt "kjøtt" naturlig vil få en høy plassering på ingredienslisten. Dette kan gi inntrykk av at ferskt kjøtt er den viktigste kilden til næringsstoffinnholdet i fôret. Dette er imidlertid sannsynligvis ikke tilfellet.

Ernæringsstoffprofilen er basert på fôret som helhet, og ikke kun den første ingrediensen i innholdsdeklarasjonen. Hos Royal Canin er hver oppførte ingrediens tatt med for et bestemt formål, basert på de kvalitetsnæringsstoffene som de tilfører katten og hunden.

Vår næringsstofforienterte tilnærming gjør det mulig for oss å kombinere biprodukter og andre råvarer for å skape en næringsstoffprofil som er tilpasset rasen, alderen eller også eventuelle helsetilstander hos katten eller hunden.

Hvis du er usikker på ingrediensene i kjæledyrets fôr eller vil vite mer om hvordan et katte- eller hundefôr skreddersys for å ivareta dyrets unike behov, kan du snakke med veterinæren eller en godkjent ernæringsfysiolog for kjæledyr.


1 EUR-Lex no68/2013, Guidance Note on EU Classification of Food, Food Safety Authority of Ireland, http://talkspetfood.aafco.org/byproducts

  • Helse gjennom ernæring
Relaterte artikler
Mann som holder hvete i en åker

Næringsverdien av korn i katte- og hundefôr

Royal Canin-fabrikk i Frankrike

Fôrsikkerhet: Spørsmål du kan stille til produsenten

Voksen katt og hund som ligger innendørs på et kjøkkengulv

Årsaker til at taurin er så viktig for katter og hunder

Voksen schäferhund og abyssinerkatt som står i svart/hvitt på hvit bakgrunn

Royal Canins tilnærming til ernæring

Hos Royal Canin fokuserer vi på å tilegne oss kunnskap om de unike behovene til katter og hunder. Alt vi gjør er rettet mot utvikling av ernæringsmessig presise oppskrifter skreddersydd for å bidra til helse og velvære. Les mer om vår vitenskapelige tilnærming til kjæledyrernæring.

Vår ernæringsmessige tilnærming
Inline Image 2

Bla gjennom produktseriene våre

Hver Royal Canin-oppskrift er utviklet for å gi ernæring som er skreddersydd kjæledyrets behov, tilpasset dyrets rase, alder, livsstil eller sensitiviteter. Bla gjennom hele utvalget av produkter, og finn ut hvordan vi kan hjelpe kjæledyret ditt med å få best mulig helse.

Utforsk produktseriene