Britisk korthår-kattunge i svart/hvitt på hvit bakgrunn

Forstå kattungens atferd

Kattungen har ikke verbalt språk, men den kommuniserer med deg på flere ulike måter. Hvis du leser kroppsspråket og lytter til lydene den lager, kan du få vite mye om hva den trenger fra deg.

Kattungens kroppsspråk

Kattungen din vil gi deg en rekke atferdsmessige signaler ved å bruke kroppsspråket til å fortelle hvordan den har det. Når du kjenner igjen endringer i atferden, kan du lære deg å gi kattungen det den trenger, enten den trenger ro, lek eller mat.

Maine coon-kattunger som hopper i en stue

Rolig

En avslappet stilling regnes som kattungens nøytraltilstand i forhold til alt annet kroppsspråk. Det er viktig at du kjenner til hvordan kattungen oppfører seg når den er vennlig, slik at du kan oppfatte selv små endringer i atferden.

1. Kroppsstilling

Står rett med hodet hevet.

2. Halen

Hvis kattungen føler seg rolig, kan den holde halen rett opp i luften med en liten bøy øverst.

3. Ører

Ørene til kattungen kan peke fremover og oppover når den er rolig.

4. Øyne

Øynene til en rolig kattunge er runde og nøytrale.

5. Lyder

Lytt etter maling, det kan være et tegn på at kattungen er fornøyd.

Interessert

Hvis kattungen er interessert i noe, viser den det med kroppsspråket sitt. Dette er ikke utelukkende en reaksjon på noe negativt, men viser snarere at kattungen fokuserer på bestemte elementer/situasjoner. Hvis kattungen viser interesse for leketøy, er det en god idé å oppmuntre den til lek og aktivitet. Dette stimulerer kattungen både psykisk og fysisk og er dessuten en ypperlig anledning til å skape bånd mellom dere.

1. Kroppsstilling

En interessert kattunge står rett. Det kan skje at den beveger seg mot det som har fanget oppmerksomheten dens.

2. Halen

En interessert kattunge holder halen rett opp i luften eller litt lavere.

3. Ører

Hvis kattungen viser interesse for noe, kan ørene vende forover og stå rett opp.

4. Øyne

Kattungens øyne vil være runde og fokusert på det som har fanget interessen.

Avslappet

Hvis kattungen er avslappet, er dette en god indikasjon på at den har det bra, at den har funnet seg til rette eller er trygg i situasjonen den befinner seg i.

1. Kroppsstilling

Hvis kattungen er helt avslappet og komfortabel hos deg, kan den legge seg ned eller til og med legge seg på ryggen og vise fram magen. Dette feiltolkes ofte som en invitasjon til å klappe dem, men det er faktisk et tegn på tillit og trygghet som ikke bør forstyrres med at du koser med magen.

2. Ører

Hvis kattungen er avslappet, kan ørene vende litt ut mot siden.

3. Lyder

Kattunger viser ofte at de er avslappet ved å male.

4. Øyne

En avslappet kattunge kan myse med øynene eller blunke sakte.

5. Halen

Hvis kattungen er avslappet, kan halen være strukket ut bak den.

Bekymret

Det er viktig å gjenkjenne tegn på at kattungen er bekymret eller fortvilet. Hvis den virker bekymret, skal du prøve å fjerne årsaken til bekymringen og gi kattungen en pause. Forsikre deg om at kattungen alltid har mulighet for å fjerne seg fra situasjonen og komme seg opp i høyden for å roe seg ned.

1. Halen

Engstelige kattunger legger ofte halen tett rundt kroppen.

2. Kroppsstilling

Kattunger som er bekymrede eller engstelige, vil ofte krype sammen og spenne musklene.

3. Ører

En redd kattunge legger ørene flatt og kan ha dem vendt mot siden.

4. Øyne

Hvis kattungen er engstelig, kan øynene være vidåpne med utvidede pupiller som ikke ser direkte på kilden til engstelse.

Redsel

Kattungen kan vise med kroppsspråket at den er redd på flere ulike måter. En positur som indikerer redsel hos en katt, er når den skyter rygg og stritter med halen. Formålet med denne atferden er ofte å gjøre seg så stor eller imponerende som mulig for å skremme bort potensielle fiender. Slik som med engstelige katter, er det viktig å fjerne den utløsende årsaken og la kattungen få roe seg ned.

1. Halen

Kattungen kan holde halen lavt og slå med den hvis den er redd, eller hvis den er spesielt redd, kan den holde halen høyt med pelshårene rett ut.

2. Kroppsstilling

En redd kattunge kan skyte rygg i et forsøk på å gjøre seg større. Ofte reiser den hårene i pelsen samtidig.

3. Ører

Hvis kattungens ører ligger flatt mot hodet, kan det tyde på at den er redd.

4. Lyder

En redd kattunge kan knurre eller frese for å advare en potensiell angriper.

5. Øyne

Hvis kattungen er redd, kan den smalne øynene og fokusere på det som forårsaket atferden, eller pupillene kan være utvidet.

Lært atferd

Kattungens atferd påvirkes i stor grad av andre. I løpet av de første ukene og månedene vil kattungen ha lært flere typer atferd av søsknene sine og moren. Når den flytter hjem til deg, er det din oppgave å styrke den positive atferden og dempe eventuelle negative handlinger.

Maine Coon-kattunge som går langs ryggen av en sofa

Hva er årsakene til uønsket atferd hos kattungen?

Katter er vanedyr, og de setter stor pris på faste rutiner. Atferd som kloring på møbler, biting eller avvisning av kattedoen er ofte tegn på at kattungen ikke har funnet seg helt til rette eller er urolig. I tillegg til å styrke positiv atferd, skal du tenke over om det kan være en bakenforliggende årsak til en registrert økning av negativ atferd.

Kattungens rutiner for pelsstell

Katter er kjent for å være renslige, og dette gjelder også for kattunger. Stell av egen pels handler imidlertid ikke bare om å bli kvitt løse hår og skitt. Denne handlingen har også en følelsesmessig funksjon for kjæledyret.

Bengalkattunge som går innendørs

Utviklingen av kattens atferd

Huskatten er blant de kattedyrene som kom senest til i utviklingen. I motsetning til andre temmede arter, f.eks. hunder og kyr, har kattene bevart en høy grad av uavhengighet i forhold til mennesket. Relasjonen mellom en katt og eieren er derfor stort sett basert på gjensidig utbytte.

Til tross for temmingen og det naturlige utvalget som har gitt de ulike artene unike egenskaper, har kattedyrene vi holder som kjæledyr, beholdt enkelte av de egenskapene, både fysiske og atferdsmessige, som vi finner hos de ville slektningene deres. De er på mange vis nesten identiske med den afrikanske villkatten, og også med andre store og små villkatter.

Forklaring på kattungens atferd

Kattungens atferd kan virke uvanlig, men det er ofte en årsak til den. Bli kjent med noen av forklaringene på kattungens atferd nedenfor.

I løpet av de første månedene kan kloringen skyldes at den vil fjerne det ytre laget på neglene for å skape rom for vekst. Det er også naturlig for kattungen å klore for å markere territorium. For å unngå at den klorer på møblene bør du investere i gode alternativer som en klorestolpe eller -matte. Siden katter klorer for å markere territorium, er det viktig at klorestolpene eller -mattene plasseres på steder der de vanligvis klorer.

En vanlig feil kattungeeiere gjør, er å bruke hendene i lek med kattungen. Når du gjør det, oppfatter gjerne kattungen det som grønt lys for å nappe i, bite eller klore på hendene dine. Den beste løsningen for å bli kvitt denne atferden er å tilby kattungen andre leketøy når dere leker.

En annen årsak til biting kan være at du forstyrrer rutinen til katten. Hvis du endrer stedet der den sover, flytter matskålen, introduserer nye personer i familien eller flytter inn i et nytt hus, kan slike endringer føre til at kattungen blir engstelig. Det kan resultere i biting hvis du ikke legger godt til rette for disse endringene.

Det kan være flere årsaker til at kattungen din ikke bruker kattedoen. Vurder først om doen står på et egnet sted, tilstrekkelig langt nok borte fra matskålen og lett tilgjengelig men likevel skjermet slik at den ikke blir forstyrret. Hvis kattungen deler den med en annen katt, kan dette virke stressende eller skremmende og føre til at kattungen ikke bruker doen. Det anbefales å ha minst én kattedo per katt hjemme og én ekstra i tillegg

Som med biting kan det være at kattungen unngår kattedoen på grunn av angst eller brudd på rutinene. Tenk over om kattungen nylig har opplevd endring av rutiner eller sosial situasjon.

Hvis du kan se bort fra slike årsaker, kan det være tegn på sykdom. Hvis du er det minste usikker på kattungens helse eller atferd, er det viktig å rådføre seg med veterinæren.

Når kattungen bruker stemmen sin, kan de ha en rekke ulike meninger avhengig av situasjonen de er i, toneleie eller lengden på mjauingen. Et mjau kan bety at kattungen er sulten, ønsker å leke eller at den ganske enkelt hilser på deg. Mer kunnskap om kattungens stemmebruk og kroppsspråk vil gi deg et godt utgangspunkt for et varig og nært forhold dere i mellom. Les mer om hvordan du gjenkjenner kattungens sosiale signal ovenfor.

Britisk korthår-kattunge som steller pelsen sin i svart/hvitt

Kattungens pelsstell

Les om hvordan du kan støtte kattungens pelsstell og hygiene, både ved børsting av pelsen, bading og stell av negler og tenner.

Slik steller du kattungens pels

Kattungens helse

Hvis du følger nøye med på kattungens atferd og legger merke til avvik, kan dette være en god måte å oppfatte helsemessige endringer på. Les mer om hvordan du ivaretar kattungens helse, og når det kan være behov for å oppsøke veterinær.

Kattungens helse
Norsk skogkatt-kattunger som sitter sammen, svart-hvitt-bilde