İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİLERİ/ ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Değerli Müşterilerimiz/Üyelerimiz,

Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (“Royal Canin”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte1 ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda bu İnternet Sitesi Müşterileri/Üyelerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu metin altında www.royalcanin.com/tr adresli Royal Canin internet sitesi üzerinden üyelik oluşturmanız, internet sitemiz üzerinden (üyelik oluşturarak veya oluşturmadan) alışveriş yapmanız, ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz ve iletişim kanallarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

www.royalcanin.com/tr adresli internet sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz üyelik işlemi ve/veya ürün satın alma işlemleri, ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz ve iletişim kanallarımız üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. Kimlik Bilgileri: Unvan, ad ve soyadı
 2. İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi
 3. Mali Bilgiler: Vergi dairesi bilgileri, fatura detayları, şahıs şirketleri açısından şahıs şirketi unvanı
 4. Müşteri İşlem Bilgileri: Müşteri numarası, satın alınan ürünlerin adı, boyutu ve adedi, satış tutarı, işlem tarihi ve zamanı, ödeme detayları, sipariş numarası, yararlanılan bir promosyon/indirim var ise buna ilişkin kullanılan promosyon kodu
 5. Abonelik Bilgileri: Abonelik numarası, abonelik oluşturulan ürün(ler), teslimat sıklığı, abonelik oluşturma [ve sona erme] tarihi, abonelik durumu (aktif/pasif), mevcut ise aboneliğe özgü ürünün indirimli ücreti, sonraki teslimat tarihi
 6. Evcil Hayvan Bilgileri: Tercihinize bağlı olarak internet sitemizde belirttiğiniz, evcil hayvanınıza ilişkin cins, ırk, cinsiyet, yaş, kısırlaştırılıp kısırlaştırılmadığı bilgisi, mevcut ise evcil hayvanın özel ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler

Kişisel verilerin işlenmesi KVKK kapsamında kişisel veriler üzerinde, toplama, kayıt, depolama, saklama, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, geri alınabilir kılma, sınıflandırma veya bunların kullanımının önlenmesi gibi kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle veya sürecin herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması şartıyla otomatik olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen herhangi bir işlem olarak tanımlanmıştır.

 1. Ses Kaydı: Müşteri hizmetleri departmanımız, çağrı merkezimiz veya diğer başvuru yolları aracılığıyla yaptığınız görüşmeler kapsamında alınan ses kayıtları
 2. Pazarlama Bilgileri: İl-ilçe şeklinde demografik bilgiler, internet sitesindeki bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, önceki alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme yöntemi tercihi, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, anket cevapları
 3. İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı adı ve şifre, IP adresi, internet sitesi giriş ve çıkış/ziyaret bilgileri, Royal Canin’e KVKK tahtında verdiğiniz ve/veya ticari iletişimlerle ilgili verdiğiniz izin/rızalara ilişkin log kayıtları, sözleşme onayına ilişkin log kayıtları
 4. Hukuki İşlem Bilgileri: Royal Canin ile aranızda bir uyuşmazlık olması durumunda bu uyuşmazlık sürecine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri
 5. Diğer Bilgiler: Kredi/banka kartı bilgileri (kartta belirtilen adı-soyadı, kart numarası, güvenlik kodu, son kullanma tarihi), şirkete iletilecek talep ve şikayetler ve bu kapsamda paylaşılacak bilgiler

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel Verileriniz, www.royalcanin.com/tr adresli internet sitemize üyelik kaydınız, üye girişiniz ve/veya internet sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz ürün alım işlemleri, bu işlemler esnasında doldurulan formlar,  bu internet sitesi üzerinden Royal Canin ile iletişime geçebilmeniz için doldurulan iletişim formları, kullanılan çerezler (cookie) kapsamında internet sitesi üzerinden ve internet sitesi üyeliğinizi Facebook veya Google hesabınızla yapmayı tercih etmeniz halinde kullanılan sosyal ağ bağlantılarından aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde Royal Canin birimleri tarafından otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir. Buna ek olarak, Royal Canin müşteri hizmetleri ile herhangi bir şekilde iletişime geçmeniz halinde (yazılı başvuru veya doğrudan departman ve/veya çağrı merkezi operatörü ile yapılan telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere), bu iletişim kapsamında, iletişim yönteminize bağlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ileteceğiniz Kişisel Verileriniz, yapılan iletişimin yöntemine göre otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve Royal Canin sistemlerine kaydedilmesi ile otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İnternet Sitemiz Üzerinden Alışveriş Yapmanız Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

www.royalcanin.com/tr adresli internet sitemizde (üye olarak veya üye olmaksızın) bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde:

- Siparişin oluşturulması, mesafeli satış sözleşmesinin yapılması, mesafeli satış sözleşmesi kapsamındaki alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi ve sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama ve siparişinizin size ulaştırılabilmesi, düzenlenen faturanın iletilmesi,  sipariş iptal taleplerinin incelenmesi ve yerine getirilebilmesi, gerekli ise iade veya ürün incelemesi gibi operasyonel işlemlerin organizasyonu ve yerine getirilebilmesi, sipariş ve iade süreçleri kapsamında sizinle irtibata geçilebilmesi amaçlarıyla  Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz,  Müşteri İşlem Bilgileriniz ve Mali Bilgileriniz,

- Satın alma işleminin ödeme adımında kredi/banka kartı ile ödeme işlemi kapsamında ödeme işleminizin gerçekleştirilmesi, onay alınması, ödemenin alınması/tahsili ve (gerektiğinde) iade gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kimlik Bilgileriniz ile kredi/banka kartı bilgileriniz, (Kredi kartı bilgileriniz şirketimizde kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılacak ve ödeme kuruluşu tarafından  saklanacaktır.)

- Mali defterler ve kayıtların usulüne uygun şekilde tutulması, faturaların düzenlenmesi ve yapılan satış işlemine ilişkin olarak mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla adınız, soyadınız, adresiniz, Mali Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz,

- İşlem güvenliği sağlanması amacıyla alışveriş işleminize ilişkin log kayıtları ve IP adresiniz

Royal Canin tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

İnternet sitemiz üzerinde bir üyelik oluşturmanız ve alışverişinizi bu üyelik üzerinden gerçekleştirmeniz durumunda yukarıdakilere ek olarak üyeliğinize ilişkin bilgiler de işlenecektir. (İnternet sitemize üye olmanız durumunda üyelik kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili lütfen bir sonraki başlığı inceleyiniz.)

Siparişin farklı bir kişi adına teslim edilecek olması durumunda, (yukarıdaki bilgilere ek olarak) sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama ve siparişinizin ulaştırılabilmesi amaçlarıyla, teslimat yapılacak kişinin adı-soyadı, adres ve telefon bilgisi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İnternet Sitemiz Üzerinden Bir Üyelik Oluşturmanız Halinde Üyelik ile İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

www.royalcanin.com/tr adresli Royal Canin internet sitesinde bir üyelik oluşturmaya karar vermeniz durumunda, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin/Şartlar ve Koşullar’ın gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla Kimlik Bilgileriniz, e-posta adresiniz ve şifreniz, üyeliğinizi Facebook veya Google hesabınızla yapmanız halinde zorunlu olarak tarafımıza aktarılan Facebook veya Google ID bilgisi; üye olarak internet sitesi üzerinden alışveriş yapmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla ve bu bilgileri üyeliğinize kaydetmiş olmanız durumunda Kimlik Bilgileriniz ve İletişim Bilgileriniz; üye olarak tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme imkanı verebilmek amacıyla önceki alışverişlerinize ilişkin Müşteri İşlem Bilgileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

(İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapılması süreci kapsamında işlenen kişisel veriler için ek olarak lütfen bir önceki başlığı inceleyiniz.)

İnternet sitemize üyeliğe ek olarak Royal Canin nezdinde abonelik oluşturarak (Royal Canin Club’a katılarak) Royal Canin’in seçtiğiniz ürünlerini belirlediğiniz aralıklar ile otomatik olarak satın ve teslim almak istemeniz durumunda, (yukarıda belirtilen üyelik ve internet sitesi üzerinden ürün satın alma işlemleri ve bu süreçlere ilişkin veri işleme süreçleri saklı kalmak üzere) abonelik kaydınızın oluşturulması, belirlediğiniz aralıklar ile ürünlerin teslimi, buna ilişkin ücretlerin tahsili amacıyla, Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Abonelik Bilgileriniz, Evcil Hayvan Bilgileriniz ve kredi kartı bilgileri (isim, soyisim, kredi kartının son 4 hane bilgisi) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, [Royal Canin internet sitesi veya diğer üçüncü taraf ortamlarda Royal Canin’e ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (internet sitesindeki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, reklam,  anket vs.) yapılması] ve internet sitesi üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek amaçlarıyla adınız-soyadınız, telefon numaranız/e-posta adresiniz ve Pazarlama Bilgileriniz buna ilişkin olarak vereceğiniz açık rızaya dayanarak işlenmektedir.

Royal Canin’e Ticari İletişim İzni Vermeniz Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Royal Canin’e herhangi bir kanaldan ticari elektronik iletişim izni/rızası vermeniz halinde, Royal Canin tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, promosyonlar, ürün ve hizmet tanıtımları, yarışma, çekiliş ve etkinliklerden haberdar olmanız, anket çalışmaları ve haber bültenlerini almanız, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta, telefon araması) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi amaçlarıyla adınız soyadınız,  telefon numaranız, e-posta adresiniz, ticari elektronik ileti izni ve buna ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onaya ilişkin bilgiler, ticari elektronik ileti iznini fiziki bir form doldurarak vermiş olmanız halinde imzanız açık rızanıza dayanılarak işlenecektir.

Vermiş olduğunuz bu onay kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde dilediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin talebiniz tarihi itibariyle Royal Canin’den elektronik ticari ileti almayı reddedebilir ve buna bağlı açık rızaya dayalı kişisel veri işleme sürecini durdurabilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerde belirtilen yöntemle onayınızı iptal edebilir (ret işlemi yapabilir), internet sitemiz üzerinde üyeliğiniz bulunması durumunda “Hesabım” bölümünden “Bilgilerim” kısmındaki ilgili seçeneği tıklayarak da onayınızı/açık rızanızı geri alabilir veya tercih ettiğiniz ticari iletişim kanallarını değiştirebilirsiniz.

Royal Canin ile Olan İletişimleriniz Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Royal Canin’in müşteri hizmetleri/çağrı merkezi, e-posta, internet sitesindeki iletişim formu ve benzeri kanallar ile iletişim kurmanız durumunda, talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi ve yerine getirilmesi, hizmet/işlem güvenliğinin sağlanabilmesi, gerektiğinde bunlara ilişkin olarak sizinle tekrar iletişime geçilmesi, bu kapsamda ürünler hakkında değerlendirme/geri bildirim/şikayet süreçlerinin yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek amacıyla, Ses Kaydınız, Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, talep ve şikayetiniz ve bu kapsamda aktaracağınız bilgiler, iletişime geçme amacınıza bağlı olarak Müşteri İşlem Bilgileriniz, Evcil Hayvan Bilgileriniz, Abonelik Bilgileriniz, ilgili ise Hukuki İşlem Bilgileri sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Royal Canin’in meşru menfaati için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu verileriniz ayrıca Royal Canin ile aranızda doğabilecek bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılmak üzere bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

- Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, bu kapsamda gerekli kayıt ve belgeleri oluşturmak ve saklamak, gerektiğinde yetkili ve görevli kamu/resmi kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek amaçlarıyla Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Mali Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, (mevcut ise Abonelik Bilgileriniz) ve İşlem Güvenliği Bilgileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

- Olası bir şikayet veya doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü cevap, itiraz ve dava hakkının kullanılması, arabuluculuk süreçleri de dahil uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tüm bu süreçlerde delil olarak kullanılabilmesi, yetkili kamu/resmi kurum ve kuruluşların tarafımızdan bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilerin temin edilebilmesi, sizlerin tarafımızdan bilgi talep etmesi veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza temin edilebilmesi amaçlarıyla Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Mali Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, sınırlı kredi/banka kartı bilginiz, (mevcut ise Abonelik Bilgileriniz), İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Ses Kaydınız, talep ve şikayetleriniz, internet sitesine üyeliğinizi Facebook veya Google hesabınızla yapmanız halinde zorunlu olarak tarafımıza aktarılan Facebook veya Google ID bilgisi, (olay/talep ile ilgili ise Evcil Hayvan Bilgileriniz) ve Hukuki İşlem Bilgileri bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

- Kurum içi denetim, iç kontrol, uyum ve raporlama çalışmaları kapsamında Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Mali Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, (mevcut ise Abonelik Bilgileriniz), İşlem Güvenliği Bilgileriniz ve Hukuki İşlem Bilgileri veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

- İnternet sitemizdeki satış, ziyaret ve üyeliklere ilişkin istatistik tutulması, satış ve pazarlama analizleri yapılması, stratejik planlama ve ticari politikaların belirlenmesi, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler yapılması amaçlarıyla Müşteri İşlem Bilgileriniz, Abonelik Bilgileriniz, internet sitesi ziyaret bilginiz ve Pazarlama Bilgileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kimlik Bilgileriniz ve İletişim Bilgileriniz, sipariş ettiğiniz ürünlerin siparişte belirtilen adrese ulaştırılması için sipariş teslimatının yapılacağı esnada kargo ve/veya taşımacılık hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcı firma ile paylaşılmaktadır.

Satın alma işleminin ödeme adımında, kredi/banka kartı bilgileriniz, ödeme işleminizi gerçekleştirmek, onay almak, ödemeyi almak ve (gerektiğinde) iadeleri gerçekleştirmek için ödeme kuruluşu tarafından işlenmektedir ve saklanmaktadır.

Siparişiniz ile ilgili faturanın oluşturularak saklanması kapsamında Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mali Bilgiler ve Müşteri İşlem Bilgileri e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, internet sitemiz ve Royal Canin sistemleri ile ilgili yazılım ve hizmet desteği aldığımız bilişim teknolojileri hizmet sağlayıcıları (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, izleme/hedefleme teknolojileri destek sağlayıcıları, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri destek sağlayıcıları, kimlik doğrulama hizmet sağlayıcıları, e-fatura entegrasyon firması, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, aracı yazılım hizmet sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler) ve şirketin denetim süreçleri kapsamında denetim hizmeti sağlayıcı firmalar ile paylaşılmaktadır.

İnternet sitesi üzerinden satışlar ve Royal Canin sistemleri ile ilgili kullanılan çeşitli yazılımların ve hizmet alınan hizmet verenlerin (veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, izleme/hedefleme teknolojileri destek sağlayıcıları, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri destek sağlayıcıları, kimlik doğrulama hizmet sağlayıcıları, aracı yazılım hizmet sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler) kullandığı sunucuların yurtdışında olması sebebiyle Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Mali Bilgileriniz, kredi kartı numaranızın son dört hanesi ile son kullanma tarihi, Abonelik Bilgileriniz, Evcil Hayvan Bilgileriniz, Pazarlama Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz ve Hukuki İşlem Bilgileri yurtdışına aktarılmaktadır.

Mevcut ve ileride üyemiz/müşterimiz olacak kişiler ile diğer üçüncü kişilerin www.royalcanin.com/tr adresli internet sitemiz ile ilgili üyelik, ürün alımı, abonelik veya Royal Canin ürünlerine ilişkin olarak herhangi bir soru, şikayet, talep veya önerileri ile ilgili olarak bizimle bağlantıya geçebilmeleri için bir müşteri ilişkileri çağrı merkezi firmasından destek hizmet alınmaktadır. Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Evcil Hayvan Bilgileriniz, Abonelik Bilgileriniz çağrı merkezi hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için ve gereken ölçüde çağrı merkezi hizmeti aldığımız firma ile paylaşılacaktır.

Royal Canin’e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni/rızası vermeniz halinde, adınız soyadınız, tarafınız ile iletişime geçilmesi ile ilgili olarak tercih etmiş olduğunuz iletişim yöntemine bağlı olarak telefon numaranız ve/veya e-posta adresiniz, ticari elektronik iletilerin tarafınıza gönderilebilmesi için Royal Canin’in ticari elektronik ileti gönderilmesi ile ilgili olarak o dönemde destek hizmet aldığı mobil medya şirketi, ajans veya pazarlama şirketi ile destek alınan bilgi teknolojileri şirketleri ve danışmanlar ile; telefon numaranız ve/veya e-posta adresiniz ile Royal Canin’e verdiğiniz ticari elektronik ileti iznine ilişkin bilgiler Royal Canin’in Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik tahtındaki yükümlülüklerine yerine getirmek için Yönetmelik’e göre yetkilendirilmiş kuruluş ve bu kuruluşa bilgi aktarımı için aracı hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve aracı yazılımlar ile ilgili destek aldığımız bilgi teknolojileri şirketleri ve danışmanlar ile gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı bilgi vermek dahil ve ilgili sair hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla, gerekli olduğu ölçüde ilgili kamu/resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Ek olarak olası bir şikayet veya doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü cevap, itiraz ve dava hakları gibi yasal haklarımızın kullanılması, arabuluculuk süreçleri de dahil uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, ilgili olduğu ölçüde ilgili kamu/resmi kurum ve kuruluşlar ve adli makamlar ile ve konu ile ilgili hizmet aldığımız avukatlarımız/hukuk danışmanlarımız ile paylaşılacaktır.

Yukarıda sayılı haller dışında Kişisel Verilerinizin üçüncü bir kişiyle paylaşılması gerekmesi halinde, bu duruma ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü ilgili aktarıma özgü olarak ayrıca yerine getireceğiz.

KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme1,
 7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Royal Canin’e Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, talebinizin ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 127 Astoria Kuleleri A Blok Kat: 1 Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezine elden teslim edebilir ya da sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresi üzerinden [email protected] adresine e-posta göndererek veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz bulunmuyor ise [email protected] adresine e-imzalı/mobil imzalı şekilde e-posta göndererek Royal Canin’e iletebilirsiniz. Kimliğinizi tespit için şirketimize sunulacak belgeler açısından, kimlik bilgileri dışında bilgilere yer veren bir belge sunmamanızı ve sunduğunuz belgede herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi, kan grubu bilgisi) yer verilmemesini rica ederiz.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında düzenlenen veri işleme süreçlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, değişiklikler en kısa süre içerisinde Aydınlatma Metni’ne yansıtılacak olup, metnin güncel halini her zaman internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.